Gospodarka przestrzenna

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

Gospodarka Przestrzenna

 

BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
(w zakresie: Wycena nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Zarządzanie ryzykiem inwestowania w nieruchomości)

 

STUDIA INŻYNIERSKIE
TRYB ZAJĘĆ I TRYB STUDIÓW

Zajęcia prowadzone są w systemach:

 • stacjonarnym: od poniedziałku do piątku, przez okres 4 lat,
 • niestacjonarnym: soboty i niedziele, stąd jest to idealna forma studiów dla osób pracujących zawodowo, studia niestacjonarne trwają 4 lata.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Kształcenie na kierunku Business Management Consulting ma na celu pogłębienie wiedzy w zakresie ekonomicznych, prawnych, technicznych i społecznych aspektów usług doradczych na rynku nieruchomości. Priorytetem w przyszłej pracy zawodowej, dzięki nabytym kompetencjom i umiejętnościom, będzie interes podmiotu zlecającego. Zapoznanie się z finansowymi aspektami działalności przedsiębiorstwa pozwoli na umiejętne wsparcie firm w zakresie zarządzania nieruchomościami. Absolwenci specjalizacji Business Management Consulting na runku nieruchomości będą stanowić grupę wysoko wykwalifikowanych kadr  zajmujących się strategicznym wsparciem consultingowym poszczególnych etapów inwestycji. Posiadanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku nieruchomości pozwoli na wyjście naprzeciw wymaganiom obecnych pracodawców. W toku nauki studenci będą mieli szansę nabycia umiejętności kojarzenia stron transakcji. Poprzez poznanie mechanizmów obrotu nieruchomościami, uwzględniając zarówno aspekty prawne, jak i techniczne możliwości nieruchomości, absolwenci Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania specjalizacji będą w stanie doradzić klientowi w zakresie najmu, sprzedaży, wynajmu czy też zamianie nieruchomości.

 

PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • firmach consultingowych;
 • spółkach deweloperskich;
 • sektorze bankowym, w jednostkach skupiających się na rynku nieruchomości;
 • firmach audytorskich;
 • w wydziałach finansowego planowania zagospodarowania przestrzennego w jednostkach administracji publicznej;
 • agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego;

 

Po zakończeniu studiów absolwent specjalności Business Management Consulting potrafi:

 • przeprowadzić analizę finansowo – ekonomiczną rynku nieruchomości;
 • dokonać analizy rentowności nieruchomości;
 • wedle najwyższych standardów świadczyć usługi w zakresie doradztwa i obrotu nieruchomościami;
 • dokonać wyceny aktywów przedsiębiorstwa oraz zarządzanych powierzchni;
 • świadczyć usługi w zakresie doradztwa technicznego;
 • nadzorować projekty zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotować dokumentację konieczną do zakupu nieruchomości pod realizację inwestycji; 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!