Kursy

Kursy

Projekt pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych będzie realizowany w okresie 01.05.2016 r. do 30.04.2018. w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

[każdy uczestnik projektu może wziąć udział tylko w jednym kursie niezależnie od tego, czy jest to kurs specjalistyczny czy kwalifikacyjny  - wyjątek stanowi kurs ordyniowanie leków i wypisywanie recept oraz wywiad i badanie fizykalne*] 

 

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I*
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa, Gdańsk sierpień-grudzień 2016 20 40
Suwałki, Gorzów Wielkopolski, Elbląg styczeń-październik 2017 20 60
      100

*Zgodnie z art. 15b ustawy z dnia 15.VII.2011 r.15 b ustawy o zaw. pielęgn. i położnej, pielęgn. i położna mogą ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierającychsubstancje b. silnie działające, środki odurzające i substancje psychotr., oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiają na nie recepty po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. Ukończenie kursu wywiad i badanie fizykalne jest obligatoryjne wraz z kursem ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

TERMINARZ

 

EGZAMIN WSTĘPNY

OBOWIĄZUJĄCE ZAGADNIENIA:

podstawowe informacje z zakresu farmakologii ogólnej, farmakodynamiki leków stosowanych w chorobach przewodu pokarmowego, układu oddechowego, cukrzycy; popularnie stosowane środki odkażające; działania niepożądane antybiotyków.

 

Warszawa

Postępowanie kwalifikacyjne zakończone

 

Gdańsk

Postępowanie kwalifikacyjne zakończone

  

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II*
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa, Gdańsk sierpień-grudzień 2016 20 40
Suwałki, Gorzów Wielkopolski, Elbląg marzec-grudzień 2017 20 60
      100

*Zgodnie z art. 15b ustawy z dnia 15.VII.2011 r.15 b ustawy o zaw. pielęgn. i położnej, pielęgn. i położna mogą ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierającychsubstancje b. silnie działające, środki odurzające i substancje psychotr., oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiają na nie recepty po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. Ukończenie kursu wywiad i badanie fizykalne jest obligatoryjne wraz z kursem ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

TERMINARZ

 

EGZAMIN WSTĘPNY

OBOWIĄZUJĄCE ZAGADNIENIA:

podstawowe informacje z zakresu farmakologii ogólnej, farmakodynamiki leków stosowanych w chorobach przewodu pokarmowego, układu oddechowego, cukrzycy; popularnie stosowane środki odkażające; działania niepożądane antybiotyków.

 

Warszawa

Postępowanie kwalifikacyjne zakończone

 

Gdańsk

Postępowanie kwalifikacyjne zakończone

 

Wywiad i badanie fizykalne*
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa wrzesień-marzec 2017 30 30
Gdańsk, Suwałki, Gorzów Wielkopolski styczeń-październik 2017 30 90
Elbląg styczeń-kwiecień 2018 30 30
      150

*Zgodnie z art. 15b ustawy z dnia 15.VII.2011 r.15 b ustawy o zaw. pielęgn. i położnej, pielęgn. i położna mogą ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierającychsubstancje b. silnie działające, środki odurzające i substancje psychotr., oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiają na nie recepty po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. Ukończenie kursu wywiad i badanie fizykalne jest obligatoryjne wraz z kursem ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

Terminarz

 

EGZAMIN WSTĘPNY

OBOWIĄZUJĄCE ZAGADNIENIA:

podstawowe informacje z zakresu anatomii człowieka

 

Warszawa

Postępowanie kwalifikacyjne zakończone

 

Gdańsk

Postępowanie zostało zakończone

 

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa sierpień-grudzień 2017 20 20
Gdańsk, Suwałki styczeń-kwiecień 2018 20 40
      60

 

Terminarz

 

EGZAMIN WSTĘPNY

 

Warszawa

Data: 5 sierpnia 2017 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, sala 0.2, poziom 0

Godzina: 10:00

 

Wykonanie badania spirometrycznego
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa, Gdańsk styczeń-grudzień 2017 20 40
Suwałki styczeń-kwiecień 2018 20 20
      60

 

Terminarz

 

EGZAMIN WSTĘPNY

OBOWIĄZUJĄCE ZAGADNIENIA:

podstawowa wiedza z zakresu pielęgniarstwa ogólnego [wiedza ogólnozawodowa] oraz elementarna wiedza z zakresu spirometrii

 

Warszawa

Postępowanie zostało zakończone.

 

Gdańsk

Data: 8 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, ul. Pelplińska 7, Biblioteka [sala 0.14]

Godzina: 10:00

end faq

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

[każdy uczestnik projektu może wziąć udział tylko w jednym kursie niezależnie od tego, czy jest to kurs specjalistyczny czy kwalifikacyjny  - wyjątek stanowi kurs ordyniowanie leków i wypisywanie recept oraz wywiad i badanie fizykalne*]

 

Pielęgniarstwo onkologiczne
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa wrzesień 2016-marzec 2017 20 20
Gdańsk, Suwałki kwiecień 2017-marzec 2018 20 40
      60

 

Terminarz

 

EGZAMIN WSTĘPNY

OBOWIĄZUJĄCE ZAGADNIENIA:

podstawowa wiedza z zakresu pielęgniarstwa ogólnego [wiedza ogólnozawodowa] oraz elementarna wiedza onkologiczna

 

Warszawa

Postępowanie kwalifikacyjne zakończone

 

Gdańsk

Egzamin wstępny odwołany ze względu na nieprzekroczenie przewidzianej liczby uczestników

 


Pielęgniarstwo geriatryczne
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa wrzesień 2016-marzec 2017 20 20
Gdańsk, Suwałki kwiecień 2017-marzec 2018 20 40
      60

 

Terminarz

 

EGZAMIN WSTĘPNY

OBOWIĄZUJĄCE ZAGADNIENIA:

czynniki ryzyka cukrzycy u osób starszych, profilaktyka odleżyn, choroby i schorzenia wieku podeszłego, dieta osób starszych

 

Warszawa

Postępowanie kwalifikacyjne zakończone

 

Gdańsk

Egzamin wstępny odwołany ze względu na nieprzekroczenie przewidzianej liczby uczestników

end faq

Projekt pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego