Informacje o nas

Informacje o nas

Dietetyka i suplementacja

  

 

DIETETYKA I SUPLEMENTACJA

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Aktywność fizyczna to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu życia, a jej brak lub niedostateczna ilość może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych. Dzięki przestrzeganiu zasad zdrowego żywienia można nie tylko poprawić ogólne samopoczucie, lecz także uniknąć spadku efektywności w pracy czy zdolności skupienia się.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Głównym celem kształcenia na kierunku Dietetyka i suplementacja jest przekazanie słuchaczom wiedzy praktycznej z dziedziny dietetyki sportowej. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego planowania technik żywienia adresowanych dla sportowców. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki jako dietetyk. Bloki zajęciowe opracowane przez najwyższej klasy specjalistów stanowią wprowadzenie do tematyki związanej z zapotrzebowaniem organizmu podczas wysiłku fizycznego. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do samodzielnego planowania diety dla sportowców.

Studia podyplomowe, przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, zatrudnionych lub mających zamiar podjąć pracę w klubie sportowym, na siłowni bądź jako dietetyk. Studium polecane jest przede wszystkim absolwentom: dietetyki, wychowania- fizycznego, fizjoterapii, studiów I i II stopnia wszystkich pozostałych kierunków.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • stosować metody edukacji żywieniowej i promocji zdrowia w zależności od dyscypliny;
 • ocenić przydatność suplementów diety w leczeniu i zapobieganiu chorób dietozależnych;
 • rozpoznać substancje wchodzące w skład suplementów diety;
 • ocenić zapotrzebowanie żywieniowe zawodnika w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny;
 • zaplanować posiłki oraz ułożyć jadłospis dla osoby aktywnej fizycznie;
 • diagnozować i ocenić sposób żywienia i stanu odżywienia osób w różnym wieku;
 • współpracować w zespole na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • w obiektach i klubach sportowych;
 • w obiektach turystycznych i rekreacyjnych;
 • w firmach zajmujących się przygotowaniem cateringu;
 • w poradniach dietetycznych gabinetów odnowy biologicznej, fitness klubach.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek DIETETYKA I SUPLEMENTACJA
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-10%) dla pierwszych 5 osób

1 800 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

2 000 zł/semestr


 

Studia Podyplomowe

  

 

ŻYWIENIE KLINICZNE

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Prawidłowe żywienie osób chorych stanowi nieodzowną część procesu ich leczenia. Szacuje się, że specjalistycznego żywienia klinicznego potrzebuje od 30 do nawet 70 procent hospitalizowanych. Prowadzenie racjonalnej terapii wymaga kompleksowej wiedzy na temat fizjologii, biochemii, patofizjologii oraz farmakologii procesu odżywiania, leczenia dietetycznego i żywieniowego różnych jednostek chorobowych.

Niejednokrotnie zastosowanie odpowiedniej diety okazuje się być kluczowym elementem w dietoterapii chorób. W dobie nieograniczonego dostępu do żywności problem nadwagi i otyłości dotyka coraz większa liczbę osób, ważnym staje się uświadamianie społeczeństwu istoty tego problemu.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Słuchacze studium Żywienie kliniczne zapoznają się ze wszystkimi aspektami leczenia chorób dietozależnych, m.in. zasadami planowania posiłków oraz układania jadłospisów dla wybranych przypadków klinicznych, zasadami organizacji żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach oraz klasyfikacją i charakterystyką diet leczniczych.

Studium dedykowane jest absolwentom szkół wyższych o profilach medycznych, biochemicznych, prozdrowotnych oraz każdej osobie, która żywo interesuje się zdrowym odżywianiem i chce poszerzyć swoją wiedzę w zakresie żywienia przypadków klinicznych.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • rozplanować i wdrożyć stosowne postępowanie dietetyczne w zależności od jednostki chorobowej;
 • określić rolę zaleceń dietetycznych w postępowaniu leczniczym;
 • ocenić stan odżywienia oraz rozpoznać niedożywienie;
 • interpretować zmiany organiczne i metaboliczne zachodzące w organizmie pod wypływem choroby;
 • klasyfikować i charakteryzować diety lecznicze;
 • opracować podstawową dokumentację niezbędną do prowadzenia poradnictwa żywieniowego;
 • ocenić interakcje zachodzące między pożywieniem a lekami.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali;
 • organizacjach konsumenckich;
 • w placówkach zajmujących się lecznictwem żywieniowym;
 • jednostkach badawczych.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek ŻYWIENIE KLINICZNE
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-10%) dla pierwszych 5 osób

1 700 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

1 900 zł/semestr


 

Podologia

  

 

PODOLOGIA

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Podologia, rozumiana jako całokształt działań medycznych i paramedycznych dotyczących kończyn dolnych, jest dziedziną, która w Polsce coraz prężniej się rozwija. Dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Podologicznego zawód podologa wreszcie został wpisany na listę wykonywanych zawodów. Gabinet podologiczny z kolei to jedno z niewielu miejsc, w którym można uzyskać profesjonalną pomoc z wszelkimi dolegliwościami stóp t.j. odciskami, modzelami, brodawkami, a także wrastającymi paznokciami czy rozpadlinami na piętach.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zawodu zajmującego się fachową profilaktyką, pomocą oraz poradnictwem w zakresie kończyn dolnych.

Zajęcia prowadzone przez kadrę instruktorów, których kwalifikacje poparte są wieloletnim doświadczeniem zawodowym, skierowane są do wszystkich osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych zabiegów podologicznych. Studium dedykowane jest absolwentom szkół wyższych zainteresowanych tematyką podologii, kosmetologii lub też zatrudnionych w branży beauty.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • prawidłowo przeprowadzić wywiad podologiczny;
 • wykonać podstawowy zabieg podologiczny przy wykorzystaniu narzędzi rotacyjnych;
 • rozpoznać zmiany patologiczne stóp;
 • zapobiec powstaniu zmian chorobowych w obrębie stóp;
 • opracować kartę pacjenta podologicznego;
 • pomóc pacjentowi w ścisłym wykonywaniu zaleceń lekarza, dotyczących specjalistycznej pielęgnacji stóp.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • gabinetach podologicznych i kosmetycznych;
 • ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej;
 • gabinetach pedicure;
 • pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego;
 • uczelniach wyższych kształcących na kierunkach kosmetologia oraz pokrewnych w charakterze nauczyciela akademickiego i/lub instruktora przedmiotów specjalistycznych;
 • jednostkach badawczych.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek PODOLOGIA
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-10%) dla pierwszych 5 osób

3 240 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

3 600 zł/semestr


 

Studia Podyplomowe

  

 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Dynamiczny rozwój przemysłu kosmetycznego ma wpływ na wzrost zainteresowania i atrakcyjności tego sektora gospodarki. Wykwalifikowani specjaliści, posiadający ugruntowaną wiedzę z zakresu technologii produkcji kosmetyków, są współcześnie szczególnie pożądanymi pracownikami. Wymagający i świadomy konsument warunkuje konieczność podnoszenia standardów wytwarzania oferowanych produktów kosmetycznych. Tym samym osoby podejmujące zatrudnienie w działach produkcji i technologii kosmetyku stanowią grupę wąsko wykwalifikowanych pracowników tego sektora. Technolog produkcji kosmetyków powinien cechować się umiejętnością właściwego doboru nakładu pracy ludzkiej, dostępnych surowców i urządzeń oraz właściwej technologii. Doprowadzając tym samym do wytworzenia pożądanego produktu, jakim w tym przypadku jest kosmetyk. 

 

CEL KSZTAŁCENIA

Słuchacze studium Technologia produkcji kosmetyków zapoznają się ze wszystkimi aspektami współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji. Ukończenie studium pozwoli absolwentowi posługiwać się wiedzą z zakresu nauk farmakologicznych i technicznych, a przede wszystkim wykorzystać ją w procesie technologicznym. Metody prowadzenia zajęć pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności kierowniczych i nadzorczych.

Oferta kształcenia skierowana jest dla absolwentów studiów (licencjackich, magisterskich, inżynierskich) kierunków: inżynieria produkcji, zarządzanie, towaroznawstwo, kosmetologia, chemia
i pokrewnych. Studia na kierunku Technologia produkcji kosmetyków pozwolą na pogłębienie treści wykładanych na studiach I i II stopnia, a w szczególności dadzą możliwość ukierunkowania
się przyszłych absolwentów na wąskie cele zawodowe.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • współorganizować procesy produkcji kosmetyków;
 • sprawować nadzór na poprawnością procesów produkcyjnych w przemyśle kosmetycznym;
 • zastosować się do norm prawnych stosowanych w procesie produkcji i technologii kosmetyków;
 • ocenić jakość produktu z wykorzystaniem metod analitycznych i fizyko-chemicznych;
 • umiejętnie dobrać skład preparatów kosmetycznych w zależności od potrzeb konsumentów;
 • wykorzystać wiedzę z zakresu farmakologii, toksykologii, receptury kosmetycznej, chemii kosmetycznej oraz technologii kosmetycznej;
 • uczestniczyć w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością w firmach specjalizujących się w produkcji kosmetyków;

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • laboratoriach zajmujących się analizą kosmetyków;
 • jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych;
 • jednostkach badawczych;
 • przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków;
 • koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków i kosmeceutyków;
 • firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-20%) dla pierwszych 5 osób

2 400 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

3 000 zł/semestr


 

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!