Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 

AKTUALNE

Sierpień 2017

Zapytanie ofertowe nr 1_2 KOŚCIERZYNA /2017

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych w Kościerzynie w 2017 r.)
(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

 

Zapytanie ofertowe nr 2_2 KOŚCIERZYNA/2017

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów oraz kierownika kursu kwalifikacyjnego: pielęgniarstwo onkologiczne
Kod CPV80000000-4

 

Zapytanie ofertowe nr 3_ 2 KOŚCIERZYNA/2017

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w KOŚCIERZYNIE)
(CPV): 55300000-3 Usługi
restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

Zapytanie ofertowe nr 4_1 KOŚCIERZYNA/2017

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursu specjalistycznego i kwalifikacyjnego dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w KOŚCIERZYNIE)
Kod CPV - 70220000-9

 

Zapytanie ofertowe nr 1 ELBLĄG/2017

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursu specjalistycznego rozpoczynającego się w ELBLĄGU
w 2017 r.)
(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

 

Zapytanie ofertowe nr 2 ELBLĄG/2017

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: wywiad i badanie fizykalne
Kod CPV80000000-4

 

Zapytanie ofertowe nr 3 ELBLĄG/2017

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w ELBLĄGU)
(CPV): 55300000-3 Usługi
restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

Zapytanie ofertowe nr 4 ELBLĄG/2017

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w ELBLĄGU)
Kod CPV - 70220000-9

 

Zapytanie ofertowe nr 5 Elbląg/2017

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalne
Kod CPV80000000-4

 

Zapytanie ofertowe nr 1 SUWAŁKI/2017

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych rozpoczynających się w SUWAŁKACH
w 2017 r.)
(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

 

Zapytanie ofertowe nr 2 SUWAŁKI/2017

dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: ordynowanie leków i wypisywane recept cz. I i cz. II oraz kierownika dla kursu wywiad i badanie fizykalne
Kod CPV80000000-4

 

Zapytanie ofertowe nr 3 SUWAŁKI/2017

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w SUWAŁKACH)
(CPV): 55300000-3 Usługi
restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

Zapytanie ofertowe nr 4 SUWAŁKI/2017

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w SUWAŁKI)
Kod CPV - 70220000-9

 

Zapytanie ofertowe nr 5 SUWAŁKI/2017

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursów specjalistycznych ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II, wywiad i badanie fizykalne
Kod CPV80000000-4

Lipiec 2017

Zapytanie ofertowe nr 1 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych rozpoczynających się w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w 2017 r.)

(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

 

Zapytanie ofertowe nr 2 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017

Dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: ordynowanie leków i wypisywane recept cz. I i cz. II oraz kierownika dla kursu wywiad i badanie fizykalne

(Kod CPV 80000000)

 

Zapytanie ofertowe nr 3 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017

(zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów na rok 2017 realizowane w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM)

(CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

 

Zapytanie ofertowe nr 4 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM)

(Kod CPV - 70220000-9)

 

 Zapytanie ofertowe nr 5 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursów specjalistycznych ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II, wywiad i badanie fizykalne

(Kod CPV80000000-4)
 

Zapytanie ofertowe nr 3 _1 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017

(zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM)

(CPV 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

 

Zapytanie ofertowe nr 1_1 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych rozpoczynających się w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
w 2017 r.)

(CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

 

Archiwum

Poniżej znajdują się wszelkie zakończone zapytania ofertowe

 

Zapytanie ofertowe nr 2 WARSZAWA /2017

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Kod CPV80000000-4


ROZSTRZYGNIĘTE

Magdalena Starościak - 2 700 zł brutto - termin złożenia 27/07

  

Zapytanie ofertowe nr 1 WARSZAWA/2017

(na przeprowadzenie wykładów dla uczestników Kursu specjalistycznego opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów)

(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

ROZSTRZYGNIĘTE

Katarzyna Klimowicz - moduł I 24/07 - 120 zł
Marta Czekirda - moduł II i III 26/07 - 120 zł
Milena Kruk - moduł IV 27/07 - 120 zł

Czerwiec 2017

Zapytanie ofertowe nr 1 KOŚCIERZYNA /2017

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych rozpoczynających się w Kościerzynie w 2017 r.)

(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Nierozstrzygnięte – brak ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 2 KOŚCIERZYNA/2017

dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, oraz kierownika kursu kwalifikacyjnego: pielęgniarstwo onkologiczne

Kod CPV80000000-4

Nierozstrzygnięte – brak ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 3 KOSCIERZYNA/2017

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w KOŚCIERZYNIE)

(CPV): 55300000-3 Usługi

restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Nierozstrzygnięte – brak ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2017

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursu specjalistycznego i kwalifikacyjnego dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w KOŚCIERZYNIE)

Kod CPV - 70220000-9

Rozstrzygnięte - Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie , 83-400 Kościerzyna, ul. Sikorskiego 1

 

Styczeń 2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w Gdańsku)

(CPV): 55300000-3 Usługi

restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

ROZSTRZYGNIĘTE

Smaki Wiosny Sp. z o.o.

Ul. Heweliusza 11

80-890 Gdańsk

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w Gdańsku)

Kod CPV - 70220000-9

 

ROZSTRZYGNIĘTE

Smaki Wiosny Sp. z o.o.

Ul. Heweliusza 11

80-890 Gdańsk

Grudzień 2016

Zapytanie ofertowe nr 10/2016

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w Warszawie)

(CPV): 55300000-3 Usługi

restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

ROZSTRZYGNIĘTE - Słodycz Wiesław Człowiński

 

Zapytanie ofertowe nr 11/2016

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w Gdańsku)

(CPV): 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

 NIEROZSTRZYGNIĘTA – INNE
 
Oferent [GRANATOIL GRANISZEWSCY SP.J, 07-407 Czerwin, ul. Przemysłowa 1, ODDZIAŁ ZAGÓRZE 3, 05-079]
Przekroczenie stawki zaplanowanej w projekcie na zestawy lunchowe i serwis kawowy

 

Zapytanie ofertowe nr 12/2016

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w Gdańsku)

Kod CPV - 70220000-9

NIEROZSTRZYGNIĘTA BRAK OFERT

 

Zapytanie ofertowe nr 4.2.GDAŃSK /2016

na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych rozpoczynających się w Gdańsku w 2017 r 

NIEROZSTRZYGNIĘTA BRAK OFERT

 

Zapytanie ofertowe nr 4.2.WARSZAWA /2016

na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych rozpoczynających się w Warszawie w 2017 r

NIEROZSTRZYGNIĘTA BRAK OFERT

 

Zapytanie nr 9/2016

zamówienie na przygotowanie graficzne i druk testów egzaminacyjnych oraz przygotowanie graficzne i druk zaświadczeń ukończenia kursu dla beneficjentów ostatecznych – kursów specjalistycznych/kwalifikacyjnych. ROZSTRZYGNIĘTE. WYBRANO WYKONAWCĘ.

Zestawienie oferentów

Październik 2016

Zapytanie ofertowe nr 5.2. WARSZAWA/2016

dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla poszczególnych kursów specjalistycznych: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, wykonanie badania spirometrycznego

NIEROZSTRZYGNIĘTE BRAK OFERT

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5.2. GDAŃSK/2016

dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla poszczególnych kursów specjalistycznych: wywiad i badanie fizykalne, opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, wykonanie badania spirometrycznego oraz kierowników kursów kwalifikacyjnych: pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne

Wpłynęła tylko jedna ważna oferta. Nie wybrano kierowników kursów: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, wykonanie badania spirometrycznego oraz kierowników kursów kwalifikacyjnych: pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne

Oceny ofert w załączniku

 

 

Zapytanie ofertowe nr 8/2016

zamówienie na serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów na rok 2016 realizowane w Warszawie) (CPV): 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. 
Wybrano wykonawcę tj.: "Słodycz" - Wiesław Człowiński, ul. Spalska 5/5, 02-934 Warszawa.

Oceny ofert w załączniku 

Wrzesień 2016

Zapytanie ofertowe nr 6 /2/1a 2016

(zamówienie na dostarczenie materiałów dydaktycznych [przygotowanie i druk] dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów specjalistycznych/kwalifikacyjnych)
39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

ROZSTRZYGGIĘTE - PPHU DRUK Piotr LEWICKI

 

Zapytanie ofertowe nr 7.0. WARSZAWA/2016

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursów specjalistycznych ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II, wywiad i badanie fizykalne oraz opiekunów stażu dla kursów kwalifikacyjnych: pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne.  NIEROZSTRZYGNIĘTE. BRAK OFERT.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 7.0. GDAŃSK/2016

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursów specjalistycznych ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II  NIEROZSTRZYGNIĘTE. BRAK OFERT.

 

Sierpień 2016

Zapytanie ofertowe nr 6/2/2016

zamówienie na dostarczenie materiałów dydaktycznych [przygotowanie i druk] dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów specjalistycznych/kwalifikacyjnych. NIEROZSTRZYGNIĘTE. BRAK OFERT.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2.1.GDAŃSK/ 2016

zamówienie na zestaw lunchowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów na rok 2016 realizowane w GDAŃSKU

Dla zapytania ofertowego nr 2.1.GDAŃSK/ 2016 (zamówienie na zestaw lunchowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów na rok 2016 realizowane w GDAŃSKU) wybrano wykonawcę – Smaki wiosny Sp. o.o.

Oceny ofert w załączeniu

 

 

Zapytanie ofertowe nr 6/0/2016

zamówienie na dostarczenie materiałów dydaktycznych [podręczniki] dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów specjalistycznych/kwalifikacyjnych. ROZSTRZYGNIĘTE. WYBRANO WYKONAWCĘ. SUPER SIÓDEMKA Lucjan Wypych spółka jawna, 60-012 Poznańm ul. Opłotki 23

 

 

Zapytanie ofertowe nr 6/1/2016

zamówienie na dostarczenie materiałów dydaktycznych dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów specjalistycznych/kwalifikacyjnych. ROZSTRZYGNIĘTE. WYBRANO WYKONAWCĘ. VIS MEDIA ul. Matejki 63a/9 87-100 Toruń

 

 

4.1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych rozpoczynających się w Warszawie w 2016 r. 

Rozstrzygnięte – dokonano wyboru wykonawcy

 

 

4.1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych rozpoczynających się w Gdańsku w 2016 r.

Rozstrzygnięte – dokonano wyboru wykonawcy

 

 

5.1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla poszczególnych kursów specjalistycznych - WARSZAWA

Rozstrzygnięte – dokonano wyboru wykonawcy

 

 

 

5.1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla poszczególnych kursów specjalistycznych

Rozstrzygnięte – dokonano wyboru wykonawcy

Lipiec 2016 

Zapytanie ofertowe nr 5.O.WARSZAWA/2016

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II

ROZSTRZYGNIĘTE. WYBRANO WYKONAWCĘ [załącznik exel]

 

1/2016 Zapytanie Ofertowe Catering WARSZAWA

Dla zapytania ofertowego 1/2016

zamówienie na zestaw lunchowy dla beneficjentów ostatecznych  – uczestników kursów na rok 2016 realizowane w Warszawie dostępnego w bazie konkurencyjności

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wybrano wykonawcę tj.: "Słodycz" - Wiesław Człowiński, ul. Spalska 5/5, 02-934 Warszawa.

Oceny ofert w załączeniu

 

 

2/2016 Zapytanie Ofertowe Catering GDAŃSK

Dla zapytania ofertowego 2/2016

zamówienie na zestaw lunchowy dla beneficjentów ostatecznych  – uczestników kursów na rok 2016 realizowane w Gdańsku dostępnego w bazie konkurencyjności

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Nie wybrano wykonawcy -  Brak ofert spełniających kryteria

 

 

3/2016 Zapytanie Ofertowe Najem Sal GDAŃSK

Dla zapytania ofertowego 3/2016  dostępnego również w bazie konkurencyjności - na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych na rok 2016 realizowanych w Gdańsku nie wybrano wykonawcy. Nierozstrzygnięte – Brak ofert

 

 

4/2016 Zapytanie Ofertowe KADRA WARSZAWA GDAŃSK

Dla zapytania ofertowego 4/2016

przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych realizowanych w Gdańsku w 2016 r. oraz  Kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych rozpoczynających się Warszawie w 2016 dostępnego w bazie konkurencyjności

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

nie wybrano wykonawcy.

WARSZAWA – brak ofert

GDAŃSK – brak ofert spełniających kryteria

 

 

5/2016 Zapytanie Ofertowe KIEROWNIK KURSU

Dla zapytania ofertowego 5/2016 dostępnego również w bazie konkurencyjności - na kandydatów na stanowisko kierownika dla poszczególnych kursów specjalistycznych: ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II, wywiad i badanie fizykalne, opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, wykonanie badania spirometrycznego oraz kierowników kursów kwalifikacyjnych: pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne nie wybrano wykonawcy. Nierozstrzygnięte – Brak ofert

 

 

3.1/2016 Zapytanie Ofertowe najem sal - GDAŃSK  

wybrano wykonawcę - Smaki wiosny Sp. z o.o. [wszyscy oferenci]

end faq