Działalność Rady Pracodawców przy kierunku Chemia kosmetyczna oraz kierunku Technologia kosmetyku:

 • ROK 2022

RAPORT Z OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYCZNA ORAZ NA STUDIACH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU TECHNOLOGIA KOSMETYKU PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE. Raport znajduje się w zakładce RAPORT 2022. (raport w załączniku)

 

RADA PRACODAWCÓW DLA KIERUNKÓW:
CHEMIA KOSMETYCZNA ORAZ TECHNOLOGIA KOSMETYKU 

Przewodniczący Rady Pracodawców:

BELNEA

 

Doktor Piotr Koziej - doktor nauk farmaceutycznych, który w 2003 roku jako pierwszy Polak na świecie, uzyskał tytuł Safety Assessora, czyli toksykologa. Autor  8 wynalazków z dziedziny kosmetologii oraz chemii aminokwasów zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP, a także biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie w dziedzinie toksykologii produktów kosmetycznych. To człowiek, który potrafi przełożyć swoją wiedzę teoretyczną i merytoryczną, popartą ponad czterdziestoletnim doświadczeniem, bezpośrednio na praktykę technologii i dostosowanie do trendów światowych branży kosmetycznej. Jako farmaceuta cechuje się niezwykłą dbałością o detale, precyzja wykonania oraz doskonała orientacja w najbardziej aktualnych ustaleniach naukowych dotyczących budowy, funkcjonowania i łączenia substancji chemicznych oraz anatomii i fizjologii skóry.

http://nowa.wsiiz.pl/dokumenty/partnerzy/dr_belter.jpg

 

Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków wspiera branżę kosmetyczną we wdrożeniach produktów, zarówno na etapie formulacji, pełnego zakresu badań, jak i kompletnej dokumentacji PIF (Product Information File). Jest firmą rodzinną z wieloletnim doświadczeniem i tradycją. Ekspert w dziedzinie toksykologii produktów kosmetycznych, budowy, funkcjonowania i łączenia substancji chemicznych oraz anatomii i fizjologii skóry. Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków, to doświadczenie i kompleksowość oferowanych usług.

 

Koordynator studiów na kierunkach chemia kosmetyczna i technologia kosmetyku:

http://nowa.wsiiz.pl/dokumenty/partnerzy/dr_belter.jpg

 

mgr inż. Agnieszka Stateczna-Mędrek, Absolwentka Politechniki na Wydziale Chemii o specjalności Technologia Kosmetyków i Chemia Artykułów Gospodarstwa Domowego. Magister, Inżynier oraz Manager Jakości. Technolog z kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu receptur kosmetyków, produktów naturalnych, produktów perfumeryjnych i produktów biobójczych. Kierowała działem badań i rozwoju oraz kontroli jakości w dużych firmach kosmetycznych. Nadzorowała proces wprowadzania produktów kosmetycznych, biobójczych na rynki europejskie. Posiada ugruntowaną wiedzę o surowcach i procesach technologicznych. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem, kierowała kilkoma pracami zleconymi, dotyczącymi opracowania innowacyjnych receptur i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady, warsztaty i laboratoria z zakresu kosmetykologii, produktów i surowców kosmetycznych, receptury kosmetycznej, technologii kosmetyków. Od 2015 roku właścicielka firmy, której profil i działalność pokrywa się z wykształceniem - zajmuje się opracowaniem receptur, kosmetyków zarówno naturalnych wg obowiązujących standardów jak i klasycznych, dokumentacją itp, 

 

GoldEco Agnieszka Stateczna-Mędrek, - nowoczesne laboratorium, którego celem jest opracowanie receptur, formulacji wszelkiego typu produktów kosmetycznych. Tworzymy receptury kosmetyków standardowych, naturalnych i certyfikowanych. Dostosowujemy obecne receptury do obowiązującego prawa.

 

1

 

dr inż Marta Pawłowska

Założycielka i Prezes Zarządu ACC. Safety Assessor z 15-letnim doświadczeniem. Członek EUROTOX. Biegły Sądowy w zakresie chemii kosmetycznej. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie oceny bezpieczeństwa i toksykologii produktów kosmetycznych oraz konsultuje tematykę nanomateriałów.

   

2

 

 

 

 

5.jpg

 

Tomasz Dawidek

Wieloletni przedstawiciel spółki Alchem Grupa czołowej firm w branży zaopatrzenia laboratoriów w Polsce. W swojej codziennej pracy ściśle współpracuje z przedstawicielami firm i laboratoriów zajmujących się wytwarzaniem m.in. produktów beauty – kosmetyków, którym dostarcza sprzęt i odczynniki chemiczne niezbędne do ich produkcji. Ukończył Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie i od 15 lat związany jest z branżą laboratoryjną.

 

 

6.jpg

Alchem Grupa Sp. z o.o. jest obecna na rynku od 2001 r. Firma posiada 8 oddziałów na terenie Polski oraz przedstawiciela w Wilnie odpowiedzialnego za Litwę, Łotwę i Estonię. Działalność Alchem Grupa cechuje najwyższa jakość oferowanych produktów i usług. Oferta firmy opiera się na fachowym doradztwie i kompleksowym wyposażeniu całego laboratorium od mebli i sprzętu laboratoryjnego, przez materiały zużywalne i odczynniki chemiczne aż do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń. Współpracujemy z ponad 400 dostawcami, a portfolio produktów obejmuje ponad 20 000 pozycji. Naszymi klientami są placówki naukowe, państwowe instytucje nadzoru, laboratoria przedsiębiorstw komunalnych, laboratoria przemysłowe i medyczne.

 

7.jpg

Kaja Bernasińska

Absolwentka filologii polskiej, dziennikarz i copywriter z wieloletnim doświadczeniem. Przez ponad 2 lata związana była z branżą kosmetyczną, pracując dla Delia Cosmetics, gdzie zajmowała się szeroko pojętym marketingiem. Od 5 lat związana z portalem Biotechnologia.pl. Uczestniczka wielu konferencji kosmetycznych, na których poruszane są najważniejsze aspekty i problemy branży. Od 3 lat Koordynator szkoleń i konferencji, na co dzień ściśle współpracuje z branżą kosmetyczną i jednostkami naukowymi.

 

 

8.jpg

 

 

 

 

13.jpg

Ewelina Płońska-Stepulak

Właścicielka wydawnictwa EPS Media, redaktor naczelna tytułu „Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej”.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia Chemiczna. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalizacja prasowa.

Z sektorem mediów związana od 2006 roku.

 

 

14.jpg

 

EPS Media to wydawnictwo branżowe, działające na polskim rynku od 2009 roku. Portfolio wydawnicze obejmuje: dwa tytuły branżowe „Chemia i Biznes” oraz „Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej”, portal www.chemiaibiznes.com.pl oraz organizację konferencji branżowych (m.in. Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Chemii Gospodarczej, czy Konferencję Przemysłu Chemii Budowlanej).

„Chemia i Biznes” to dwumiesięcznik biznesowo-gospodarczy, stworzony z myślą o firmach poszukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego i sektorów powiązanych.

"Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej" to kwartalnik biznesowo-informacyjny z zakresu przemysłu kosmetycznego i środków czystości.

Poprzez czasopisma czytelnicy są informowani o sytuacji na rynku chemicznym, chemii gospodarczej i kosmetycznym: trendach, tendencjach, perspektywach. Czytelnikami są poszukujący dostawców lub odbiorców usług i produktów, pracownicy firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych, w tym kadra zarządzająca, pracownicy działów marketingu i sprzedaży, działów R&D oraz wszyscy zainteresowani przekrojowymi wiadomościami z rynku.

Na portalu www.chemiaibiznes.com.pl prezentowane są najważniejsze wiadomości dotyczące polskiego i światowego przemysłu chemicznego oraz branż powiązanych. Przedstawiane są najnowsze trendy wpływające na kształt branży chemicznej, zmiany w legislacji krajowej i europejskiej oraz informacje związane z aktywnością polskich i zagranicznych firm tworzących rynek. Dotyczą one m.in. realizacji planów inwestycyjnych, nowości produktowych, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz perspektyw ich dalszego rozwoju, zmieniających się cen surowców, a także wpływu branży chemicznej na kształt całej gospodarki oraz wpływów rozmaitych czynników na stan branży.

 

 

9.jpg

mgr inż. Sebastian Tatarek

Konsultant branży Beauty & Health, Szkoleniowiec i Wykładowca, CEO w firmie COSMED Consulting.

Tytuł mgr inż. uzyskał na wydziale Żywienia Człowieka i Nauk Konsumenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Poza tym ukończył studia podyplomowe Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem (Agencja Rozwoju Gospodarczego - Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich) w 2004 roku. W 2007 roku podyplomowe studia Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz w 2010 r. w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, podyplomowe studia w zakresie Stosowania, Wytwarzania i Oceny Wyrobów Kosmetycznych.

Od ponad 19 lat związany z szeroko rozumianą branżą kosmetyczną, medyczną i spożywczą. Wprowadził na rynek wiele marek, uruchomił salony usług beauty, opracował i wdrożył nowatorskie koncepty biznesowe. Wprowadził także na rynek własną markę produktów adresowaną do salonów kosmetycznych i Spa, która obejmuje specjalistyczne kosmetyki i urządzenia.

 

 

10.jpg

COSMED Consulting dzięki szerokiemu profilowi prowadzonej działalności, ma możliwość współpracować z wieloma firmami i ekspertami, uczestniczyć w ciekawych przedsięwzięciach i projektach, które często inicjują i wprowadzają na rynek nowatorskie rozwiązania.

 

  

15.jpg

prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

W 2004 r. obronił doktorat na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a w 2014 r. na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2021 postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Profesor Wasilewski reprezentuje dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości, znajdującą się w dziedzinie nauk społecznych.

Pracuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Technologiczno-Huma-nistycznego w Radomiu, w Katedrze Chemii Przemysłowej. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału, a w latach 2012-2016 prodziekana ds. naukowych. W latach 2013-2020 kierował Katedrą Chemii, a następnie Katedrą Towaroznawstwa i Nauk o Jakości. Utworzył i kieruje pracami Laboratorium Towaroznawstwa Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej.

Aktywnie angażuje się w działalność w organizacjach naukowych. Obecnie pełni funkcje V-ce Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz V-ce Przewodniczącego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk. W latach 2016-2021 pełnił funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Towaroznawcze Problemy Jakości. Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma Chemia i Biznes – Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej. W 2020 roku został powołany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na członka Rady do spraw Kompetencji Sektora Chemicznego. Jest Członkiem Sądu Konkursowego Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich – Forum Kosmetyki Beauty Vision. Jest także rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w zakresie wyrobów kosmetycznych, toaletowych i detergentów.

Profesor Wasilewski prowadzi działalność naukową i dydaktyczną związaną z właściwościami fizykochemicznymi i użytkowymi surfaktantów, opracowywaniem i wytwarzaniem nowoczesnych form, optymali¬zacją receptur oraz oceną jakości kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych, 1 monografii naukowej, 1 patentu amerykańskiego i 37 patentów polskich.

Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem. Jest właścicielem firmy Innowacyjno-Wdrożeniowej CosMedChem. Kierował szeregiem prac naukowo-badawczych, dotyczących opracowania innowacyjnych technologii i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej, w ramach współpracy z firmami m.in. Onlybio.life SA w Bydgoszczy, Hub.tech SA (dawniej Boruta-Zachem S.A.), PCC Exol SA, Grupa INCO SA, Boruta-Zachem Biochemia SA, Global Cosmed SA, Mondo Minerals BV (Holandia), Elementis (USA) czy CosLab

Laborat Controle Recherch Medical (Francja).

Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. badawczo-rozwojowych w firmie Onlybio.life S.A. w Bydgoszczy. Współtworzy kosmetyki obecne na rynku pod marką OnlyBio oraz zajmuje się realizacją projektów badawczo-rozwojowych. Jest także członkiem Rady Nadzorczej firmy Hub.tech S.A. (dawniej Boruta-Zachem S.A.).

Był m.in. stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendystą Ministra Edukacji Narodowej.  

 

 

 

CosMedChem - jest prywatnym przedsiębiorstwem o charakterze innowacyjno – wdrożeniowym. Zajmuje się profesjonalnym doradztwem naukowo-technicznym, opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań recepturowych i technologicznych, przygotowywaniem ekspertyz i opinii, współpracą przy tworzeniu i realizowaniu projektów badawczych oraz projektowaniem, wykonawstwem i nadzorem nad badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

W ramach działalności Firmy tworzone są nowe rozwiązania, uwzględniające oczekiwania tak konsumentów jak i producentów, pozostające w zgodzie z ich przekonaniami oraz środowiskiem naturalnym. Rozwiązania te bazują na najnowszych osiągnięciach nauki. Odbiorcami rezultatów prac prowadzonych w firmie są zarówno producenci surowców jak i firmy wytwarzające gotowe produkty przeznaczone dla konsumentów. Dewizą firmy COSMEDCHEM jest wspomaganie przemysłu poprzez implementację dokonań naukowców z obszaru badań podstawowych do konkretnych rozwiązań o charakterze utylitarnym, a następnie ich wdrożenie do praktyki produkcyjnej. Taka pragmatyka pozwoliła już wielu firmom stać się bardziej konkurencyjnymi na rynkach krajowych i zagranicznych oraz przyczyniła się walnie do ich sukcesu.

CosMedChem tworzy Zespół wybitnych naukowców i praktyków, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe: nauki chemiczne, techniczne, ekonomiczne, farmaceutyczne i medyczne. Pracownicy i osoby współpracujące z firma COSMEDCHEM posiadają w swoim dorobku szereg osiągnięć naukowych w postaci wartościowych publikacji naukowych, patentów, wdrożeń oraz są także laureatami prestiżowych nagród za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe.   

 

 

 

 17.png

OnlyBio.life S.A. - jest biotechnologiczną firmą badawczo-wdrożeniową, która oferuje ekologiczne kosmetyki dla dzieci i dorosłych oraz środki czystości składające się przynajmniej w 99% z surowców pochodzenia naturalnego.

W portfolio OnlyBio.life S.A. znajdują się dwie marki: OnlyBio – produkty przeznaczone do higieny i pielęgnacji ciała dorosłych oraz dzieci od pierwszego dnia życia, a także OnlyEco – oferująca ekologiczne środki czystości.

Produkty OnlyBio.life S.A. to efekt finalny pracy specjalistów z wieloletnią praktyką w tworzeniu kosmetyków i środków czystości. Doświadczenie związane z produkcją tradycyjnych kosmetyków i chemii gospodarczej oraz wiedza na temat ich negatywnego wpływu na zdrowie i naturę sprawiają, że OnlyBio.life S.A. z pełną świadomością oferuje konsumentom wyroby przyjazne środowisku oraz bezpieczne dla użytkowników.  

 

  

11.jpg

Dr inż. Iwona Białas

Doktor inżynier chemii, specjalistka toksykologii z wieloletnim doświadczeniem w branży kosmetycznej. Safety assessor, szkoleniowiec, wykładowca akademicki z zakresu chemii i toksykologii kosmetycznej. Od 2013, jako założycielka CosmetoSAFE Consulting, wspiera firmy kosmetyczne w bezpiecznym wprowadzaniu produktów do obrotu na rynki europejskie. Od 2018 posiada tytuł German Society for Scientific and Applied Cosmetics (DGK) Safety Assessor. Aktywny członek grup roboczych organizacji branżowych: Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego i Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego oraz Detergentowego. Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

 

 

 

12.jpg

CosmetoSAFE Consulting jest prężenie działającą od 2013 roku firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie szeroko pojętych wymagań związanych z wprowadzeniem kosmetyków do obrotu. Naszym głównym zakresem usług jest ocena bezpieczeństwa kosmetyków; poza tym pomagamy w kwestii zgodności produktu z aktualną legislacją i praktykami rynkowymi, doradzamy i przeprowadzamy badania kosmetyków, pomagamy w tworzeniu komunikacji produktowej.

 

 

Anna Rękawek-Trąbińska

Absolwentka Politechniki Warszawskiej – Kierunek Technologia Chemiczna, studiów podyplomowych – Chemia Kosmetyczna w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Z przemysłem kosmetycznym zawodowo związana od 2007 roku.

Praca na stanowisku doradcy techniczno – handlowego dystrybutorów największych światowych producentów surowców pozwoliła jej przez te lata być na bieżąco z najnowszą wiedzą i trendami dotyczącymi składników kosmetycznych o różnej funkcjonalności. Oczywiście nie bez znaczenia jest wiedza dotycząca recepturowania kosmetyków jak i funkcjonowania naszej skóry oraz włosów.

Bliska współpraca z większością producentów kosmetyków w Polsce daje dużą wewnętrzną satysfakcje z możliwości kreowania kosmetyków poprzez oferowanie najlepszych rozwiązań dla danych założeń marketingowych i form kosmetycznych. Ulubionym obszarem w codziennej pracy są zaawansowane surowce aktywne z ciekawymi mechanizmami działania jak i kosmetyka kolorowa a w szczególności make-up’y dostosowane do potrzeb skóry. Najważniejszy jest ciągły rozwój i poszerzanie swojej wiedzy w oparciu o potrzeby rynku. Praca łącząca i realizująca potrzeby tak wielu podmiotów daje dużo codziennego zadowolenia i satysfakcji, dostarcza dużo możliwości rozwoju w wielu obszarach.

 

 

C.H.Erbsloh

Jesteśmy wysoko wykwalifikowaną firmą w zakresie doradztwa technicznego oraz dostaw nowoczesnych substancji m. in do produkcji kosmetyków.

Nasza historia świadczy o tym, że kreatywności i odwaga w myśleniu umożliwia osiągnięcie najwyższych standardów działania.  Od początku istnienia naszej firmy uważaliśmy, że jesteśmy ważnym ogniwem pomiędzy producentami surowców a przemysłem.

W swojej ofercie posiadamy: zagęstniki syntetyczne i naturalne, stabilizatory, emulgatory, silikony, substancje aktywne jak i wiele innych specyficznych substancji i unikatowych zastosowaniach.

 

 

 

18.jpg

dr n. biol. Piotr Nowaczyk

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendysta Instytutu Pasteura w Brukseli. Organizator i wykładowca szkoleń m.in. z zakresu mikrobiologii kosmetyków. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, szczególnie w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym dotyczących mikrobiologii kosmetyków, kontroli jakości i kosmetologii. Członkostwa: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Rada Programowa kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego, Polski Komitet Normalizacyjny (KT 201), Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Właściciel „dr Nowaczyk Laboratorium Badań Kosmetyków Sp. z o.o.”.

 

 

19.jpg

dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. sp.k prowadzi badania na potrzeby przemysłu kosmetycznego i detergentowego. Stawia na innowacje i nowatorskie metody, dzięki czemu oszczędzany jest czas i pieniądze. Jednocześnie oferuje najwyższą jakość opartą na wiedzy i doświadczeniu. Laboratorium jest wiarygodnym partnerem producentów i importerów kosmetyków, produktów higieniczno - opatrunkowych, a także wyrobów chemii gospodarczej. Oferuje szeroki zakres badań oraz usługi doradczo – szkoleniowe.

 

 

 

 20.jpg

dr inż. Magdalena Garbolińska

Dyrektor Laboratorium Kosmetycznego w firmie GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, europejskiej sieci laboratoriów badawczych. Mikrobiolog z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zapewnienia i kontroli jakości, w szczególności kontroli mikrobiologicznej kosmetyków. Od ponad 15 lat związana z branżą kosmetyczną w szczególności w obszarze badań laboratoryjnych oraz standardów jakościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie i uprawnienia we wdrażaniu, nadzorowaniu i przeprowadzaniu audytów z zakresu systemów jakościowych opartych na wymaganiach norm: ISO 22716, ISO 9001, ISO 17025, ISO 17043, ISO 22000/HACCP oraz standardów jakościowych BRC i IFS z obszaru food oraz non food. Od wielu lat członek grup roboczych przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego i Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego a także członek komitetów technicznych PKN: KT 3, KT 6, KT 235, KT 310 oraz KT 334. Autorka opracowań artykułów branżowych a także doświadczony prelegent i szkoleniowiec z zakresu systemów jakościowych, legislacji, GMP i GHP, metodologii badawczych oraz mikrobiologii przemysłowej. Wieloletni wykładowca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia.

 

 

 21.png

GBA GROUP - założona w 1989 roku, łączy sieć dynamicznych przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie analiz laboratoryjnych i pokrewnych usług dla klientów w czterech głównych sektorach: spożywczym, środowiskowym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Każdy z oddziałów GBA GROUP jest znany na rynku z dostarczania rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Pracownicy GBA GROUP koncentrują się na zapewnieniu wysokiej jakości usług poprzez intensywną komunikację z klientami. GBA GROUP to analizy i usługi analityczne w zakresie żywności, środowiska, farmaceutyków i kosmetyków.

 

 

22.jpg

Łukasz Wycisło

Prezes zarządu i właściciel firmy NanoTech Sp. z o.o. wyłączny dystrybutor marki HAMATRIX® w Polsce.

Związany z marką HAMATRIX® w Polsce od samego początku. Jest fundatorem, założycielem i prezesem spółki NanoTech, która cztery lata temu podpisała z Rosyjską firmą HAMATRIX umowę zapewniającą jego mu dostęp do technologii leżącej u podstaw produkcji bioskóry HAMATRIX®.

Przez cztery ostatnie lata blisko współpracując z HAMATRIX ma wpływ na kształt i kierunki rozwoju tej marki.
Dzięki szkoleniom w HAMATRIX® i kilkuletniemu doświadczeniu w analizie wskazań i uzyskiwanych efektów po zastosowaniu preparatów HAMATRIX® jest najlepszym fachowcem w tym zakresie na terenie Polski. Bezustannie się szkoli i dokształca pogłębiając swą wiedzę z zakresu biotechnologii, którą można zastosować w kosmetologii.

 

 

23.png

Firma „HYAMATRIX” jest znana jako twórca BIOSKÓRY HYAMATRIX®, którą wykorzystuje się w kombustiologii, chirurgii, dermatologii i kosmetologii na całym świecie. Unikalne właściwości BIOSKÓRY stały się podstawą dla stworzenia profesjonalnej i domowej linii preparatów kosmetycznych HYAMATRIX®.

Preparaty kosmetyczne HYAMATRIX® są kompozycją pierwotnych związków biologicznie czynnych wytwarzanych na podstawie destrukturyzowanego kwasu hialuronowego, oraz peptydów macierzowych HYAMATRIX®.
Nowością firmy HAMATRIX® jest zabieg - HialuronoPlastyka bezinwazyjna.

HialuronoPlastyka to perfekcyjny duet dwóch składników, nanodestukturyzowanego kwasu hialuronowego i kompleksu peptydów macierzowych HYAMATRIX®, który dał nowe możliwości w nieinwazyjnej biorewitalizacji skóry.

Maleńka nanocząsteczka kwasu hialuronowego bez problemu przedostaje się przez barierę naskórka do głębszych warstw skóry. Sam kwas hialuronowy pozostaje w skórze krótko ponieważ podlega rozkładowi przez enzym hialuronidazę i tu jest właśnie moment dla działania peptydu macierzowego HYAMATRIX®. Rolą jego jest połączenie drobnych nanocząsteczek kwasu hialuronowego w makrocząsteczki o większych rozmiarach i zatrzymanie go na dłużej dzięki mechanizmowi blokady hialuronidazy.

Bezwzględną zaletą zabiegów HYAMATRIX® jest nieinwazyjność. Wszystkie zabiegi są bardzo przyjemne i całkowicie bezbolesne. Na uwagę zasługuje również fakt, że nie ma okresu rekonwalescencji pozabiegowej.

Poza linią preparatów dla profesjonalistów HYAMATRIX® posiada również preparaty do pielęgnacji domowej linii HYAMATRIX® HomeCare

 

 

24.jpg

Robert Kościelski

Prezes Zarządu House Of Glam S.A. oraz autor koncepcji badawczo-rozwojowej "świec o kosmetycznej czystości spalania", współfinansowanej przez fundusz inwestycyjny Spinaker Alfa oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zawodowo od kilkunastu lat związany z branżą kosmetyczną. Autor koncepcji kreatywnych dla wielu polskich marek kosmetycznych oraz kilkudziesięciu projektów linii produktowych. W latach 2012-2015 projektant marki SORAYA w Cederroth Polska, w latach 2015-2017 Art Manager/Chief Designer marki Eveline Cosmetics. W 2017 r. Dyrektor Marketingu OTC w G-Pharma Consulting. W House Of Glam skupia wszystkie dotychczasowe doświadczenia z dziedziny projektowania, marketingu i zarządzania zespołem. W maju bieżącego roku wprowadził HOUSE OF GLAM na największą platformę crowdfundingu udziałowego międzymorza (beesfund.com), emitując akcje Spółki i budując społeczność udziałową akcjonariuszy wokół projektu (zdrowaswieca.pl).
 

 

 

25.png

 

 

 

26.jpg

dr inż. Monika Partyka

MBA Chemik, analityk, praktyk z obszaru badań i analiz laboratoryjnych. Specjalistka z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; z praktycznym doświadczeniem w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności. Na co dzień porusza się po laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami, wykorzystując posiadane narzędzia do założonych zadań, nie ustając w odpowiadaniu na pytania i rozwiązywaniu problemów.

W pracy zawodowej skuteczna pasjonatka wykorzystania systemów jakości jako faktycznego narzędzia zarządzania, zwinnie poruszająca się po meandrach wymagań akredytacyjnych (krajowych i międzynarodowych). Codziennie podkreśla, że w laboratorium konieczna jest determinacja w dążeniu do celu, innowacyjność, kreatywność i krytyczne myślenie oraz ciągłe podnoszenie kompetencji.

W międzynarodowym laboratorium i2 Analytical Limited, pracuje w oddziale w Rudzie Śląskiej na stanowisku Dyrektora ds. Wdrożeń i Rozwoju (R&D Director).

 

 

 

27.jpg

i2 Analytical Ltd. Sp. z o.o. - Oddział w Polsce jest niezależnym laboratorium badawczym, oferującym szeroki zakres fizyko-chemicznych badań środowiska (wody, grunty, powietrze), artykułów rolno-spożywczych i codziennego użytku, w tym również suplementów diety oraz żywności wzbogaconej i kosmetyków, a także szerokiego zakresu analiz geotechnicznych oraz obecności i zawartości azbestu.

Badania wykonywane są przy użyciu zarówno klasycznych, jak i najnowocześniejszych technik laboratoryjnych, oparte o wytyczne norm branżowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Laboratorium w Rudzie Śląskiej wyposażone jest w szereg nowoczesnych, w większości zautomatyzowanych, urządzeń analitycznych, będąc największym laboratorium analitycznym w województwie śląskim.

Kompetencje Zespołu i jakość wykonywanych analiz potwierdzone są certyfikatem akredytacji, wydanym przez UKAS (United Kingdom Accreditation Service), będącym odpowiednikiem Polskiego Centrum Akredytacji, a interdyscyplinarność i zaangażowanie Zespołu Analityków umożliwia wykonanie najtrudniejszych analiz w oczekiwanym przez Klienta terminie.

 

 

28.png

Aleksandra Kubas

Założycielka marki kosmetycznej ili ola Aleksandra Kubas i technolog. W 2019 roku odebrała certyfikat w Brytyjskim Parlamencie jako jedna z 50 innowacyjnych marek kosmetycznych z Europy i Azji za produkt naturalny stworzony dla pacjenta onkologicznego. Współpracuje z fundacją Spa for Cancer, z którą wprowadza do gabinetów spa zabiegi bezpieczne dla pacjenta onkologicznego. Tworzy produkty bez podziału na wiek czy płeć. Prowadzi indywidualne konsultacje kosmetyczne, skupiające się na pielęgnacji holistycznej.

 

 

 

29.jpg

ILI OLA Aleksandra Kubas, marka kosmetyków profesjonalnych, naturalnych i wielofunkcyjnych, o potwierdzonej skuteczności w badaniach aparaturowych. Nazwa „ili ola” zaczerpnięta z języka hawajskiego, znaczy, po prostu: zdrowa skóra. Polska marka, założona na przełomie 2017/2018 r. W 2019 brała udział w gali MTV movie&tv Awards w tzw. Secret Room Service, w Los Angeles. W 2021 jeden z produktów zwyciężył w kategorii naturalny produkt profesjonalny/zabieg na twarz, w konkursie Art of Beauty Prestige Awards. Szczególnie wyróżniony za ciekawą konsystencję i jako produkt skierowany do pacjenta onkologicznego.

 

30.jpg

Dorota Rożek

Absolwentka Chemii Środków Bioaktywnych i Kosmetyków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych: Wiedza o Kosmetykach i Suplementach Diety Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym, pracuje na stanowisku specjalisty do spraw dokumentacji, notyfikacji, oceny bezpieczeństwa oraz badań fizykochemicznych kosmetyków, Zastępca Kierownika Laboratorium Badań Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015, członek grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego (Grupa Legislacyjna, Grupa Składniki, Grupa Claims, Grupa Oceny Bezpieczeństwa). Prowadzi nadzór nad produkcją wyrobów kosmetycznych.Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (nauczyciel, Przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych).

 

 

 

31.png

Laboratorium Badań Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej Pracy K.L.S.P. “IZIS” działa od 10.10.1989 r. za zgodą Państwowego Zakładu Higieny, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 od 18.07.2005r. Laboratorium wykonuje badania:
- wyrobów kosmetycznych
- wyrobów chemii gospodarczej

niezbędne do wprowadzenia wyrobów na rynek zgodnie z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009r.

 

 

Marta Majszyk-Świątek

Z wykształcenia i pasji kosmetolog, biolog analityczny oraz technolog produkcji kosmetyków. Czynny Safety Assessor i konsultant ds. bezpieczeństwa kosmetyków. Wykładowca i szkoleniowiec. Doktorantka na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. W pracy zawodowej łączy te wszystkie dziedziny. Jako kosmetolog stawia na holistyczne podejście i szukanie przyczyn problemu, nie samo działanie na skutek. Wspiera dążenie do pięknej skóry, ale i zdrowego ciała. Jako Technolog i Safety Assessor tworzy innowacyjne receptury dbając o bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Jako wykładowca stara się zarażać studentów swoją pasją do nauki. Działa aktywnie w sieci jako @kosmetolog.technolog dzieląc się swoją wiedzą. Uczestniczka wielu kursów, szkoleń. Prelegentka na wielu konferencjach. Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Oprócz Partnerstwa i członkostwa w Radzie Pracodawców, Pani Marta Majszyk-Świątek będzie instruktorem praktycznego przygotowania zawodowego WSIIZ.

 

 

LABORATORIUM KOSMETOLOGA to połączenia gabinetu z laboratorium. To tutaj dzieją się niesamowite rzeczy ze skórą klientów, ale także powstają nowe receptury, Raporty Oceny Bezpieczeństwa czy wdrażane są nowe produkty kosmetyczne na rynek. To miejsce, gdzie jakość i najwyższe standardy są najważniejsze. Holistyczne i indywidualne podejście do każdego klienta to podstawa tego miejsca. Gabinet specjalizuje się w zabiegach związanych z kompleksowymi, autorskimi terapiami skór problematycznych, elementami medycyny estetycznej, pracy nad oprawą oka. Część laboratoryjna opiera się za to na tworzeniu i wdrażaniu nowych produktów, tworzeniu Raportów Oceny Bezpieczeństwa, konsultacjami związanymi z produkcją kosmetyków.

 

 

3.jpg 

Larysa Dysput – Goławska

Bazują na autorskich formulacjach, a niektóre linie tworzone są we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi. Marka zdecydowanie chce wykorzystywać to, co najlepsze w naturze, ale łączyć to z możliwościami współczesnej biotechnologii, gwarantującej wysoką skuteczność i przyjemność stosowania produktów. Obecnie w ofercie marki jest wyjątkowo szeroka gama produktów. Nie oznacza to jednak przesadnego nakręcenia karuzeli nowości. W tej kwestii zdecydowanie AVA stawia na jakość, nie ilość.

 

 

4jpg.jpg

   

38.jpg

Wanda Stypułkowska

Z branżą kosmetyczną i jednocześnie z MPS International związana od 1 marca 1993 roku. Początkowo zajmowała się wdrożeniem do sprzedaży i sprzedażą wyrobów z zakresu chemii gospodarczej i kosmetyków. Przez lata awansowała na wyższe stanowiska, by w 2006 roku objąć funkcję prezesa Zarządu MPS International. W 2014 roku zrealizowała transakcję wykupu menedżerskiego od dotychczasowych właścicieli 100% udziałów w firmie. Firma stale się rozwija, każdego roku zwiększając zatrudnienie (dziś to ok. 350 osób) i zdobywając coraz to nowe rynki. Jakość obsługi i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w procesie produkcji doceniają właściciele marek kosmetycznych z Polski i Europy, między innymi ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu i Niemiec. Śmiało można stwierdzić, że kosmetyki produkowane w MPS International znajdują się w łazienkach większości z nas. Wanda Stypułkowska była przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, a od 2017 roku pełni funkcję prezesa tej organizacji (obecnie drugą kadencję). W 2019 roku została powołana w skład Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, gdzie jest jednym z dwojga reprezentantów polskiej branży kosmetycznej. MPS International jest firmą zrzeszoną m.in. w Północnej Izbie Gospodarczej. Chętnie wspiera działalność organizacji charytatywnych, głównie koszalińskiej Fundacji „Zdążyć z Miłością”, pomagającej samotnym matkom, oraz ogólnopolskiej „Piękniejsze Życie”, mającej pod opieką panie chorujące na raka. Jest też miłośniczką sztuki. Sama chętnie powiększa swoją kolekcję obrazów, ale też przyklasnęła pomysłowi otwarcia przy MPS International galerii. Dzięki temu z pracami polskich artystów każdego dnia obcuje 350 pracowników firmy.

 

 

 

39.jpg

MPS International Sp. z o.o. to firma, która powstała w Szwecji w latach 70. XX wieku, głównie koncentrując się na produkcji butelek plastikowych. W 1991 r. przedsiębiorstwo zostało przeniesione i zarejestrowane w Polsce. Od tego czasu rozwija się, realizując usługi w zakresie kontraktowej produkcji kosmetyków, butelek oraz środków czystości. Firma oferuje kompleksową obsługę klientów – od pomysłu do dostarczenia gotowego wyrobu: tworzy nowe receptury, przeprowadza niezbędne testy (posiada własne laboratoria), przygotowuje dokumentację wyrobu, wspiera w zakresie doboru opakowania, uwzględniając również możliwość produkcji opakowania (butelki) w swoim zakładzie, kupuje materiały, produkuje i magazynuje.

 

  

32.jpg

Joanna Mazur-Niedziela

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia angielska oraz podyplomowego studium przekładu przy Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2010 roku związana była z branżą świadczącą usługi dla przemysłu produkcyjnego oraz pracowała w obszarze planowania produkcji w łańcuchu dostaw w sektorze przemysłowym. W tym czasie zainteresowała się bardzo poważnie naturalną pielęgnacją i zaczęła na własną rękę zgłębiać wiedzę w tym zakresie. W 2019 postanowiła założyć własną manufakturę kosmetyczną. W pracy nad nowym recepturami głównie koncentruję uwagę na surowcach pochodzących z natury oraz na funkcjonalności kosmetyków, które tworzę. Szczególnie fascynuje mnie mydło naturalne oraz jego właściwości i wpływ na kondycję skóry.

 

 

33.jpg

 

 

34.jpg

dr inż. Jolanta Janiszewska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego Kierownik Zakładu Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, kierunku Technologia Chemiczna. Stopień doktora uzyskała, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską, dotyczącą syntezy nowych substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym.

Doświadczenie zawodowe:

Współautorka 36 publikacji naukowych oraz 9 patentów i zgłoszeń patentowych. Wyróżniona 18 nagrodami krajowymi i zagranicznymi, 4 nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodą Specjalną Prezesa Urzędu Patentowego RP, Nagrodą im. dr L. Rajchmana I stopnia przyznaną przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira.

Realizuje projekty dotyczące substancji biologicznie czynnych, profilowania aktywności biologicznej procesami biotechnologicznymi, izolowania składników o aktywności kosmetycznej i farmaceutycznej. Skutecznie łączy wyniki badań naukowych z praktyką przemysłową. Uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju nowych produktów dla sektora life science. W okresie ostatnich 4 lat współtworzyła 35 skomercjalizowanych produktów dla tej branży. Z ramienia Ł-IChP aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, opiniuje projekty Norm Polskich i Międzynarodowych oraz innych dokumentów Normalizacyjnych.

  

 

 

35.jpg

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego to instytut badawczy o 100-letniej tradycji, spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego. W 2020 r. do Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej zostały włączone należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków. Połączenie Instytutów wzmocniło kompetencje farmaceutyczno-chemiczne Łukasiewicza, umożliwiając realizację interdyscyplinarnych projektów rozwojowych, strategicznych dla polskiej gospodarki.

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej to wiodący instytut badawczy w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii, technologii chemicznej oraz farmacji i biotechnologii. Dorobek instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

 

dr hab. Iwona Szwach

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia". Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Ukończyła wiele szkoleń i kursów w zakresie zarządzania procesowego i systemów zarządzania jakością. Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania działalnością badawczą i naukową oraz w zarządzaniu zdobywała w instytucie, przechodząc kolejne szczeble kariery od kierownika: zespołu badawczego, laboratorium akredytowanego, zakładu analitycznego, zastępcy dyrektora ds. badawczych a następnie naukowych. W latach 2011 – 2019 była członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Członkiem Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Była członkiem Rad Naukowych: ICSO „Blachownia” i Instytutu Włókiennictwa. Aktualnie jest v-ce przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Członkiem Europejskiego Komitetu ds. Normalizacji CEN/TC19/WG33, ekspertem NOT. Jest współautorem 27 publikacji, 51 referatów, 6 wdrożeń i 69 sprawozdań.

  

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (Łukasiewicz - ICSO "Blachownia") jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952r. Instytut jest sprawdzonym partnerem krajowych i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej oraz wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia, a także posiadany Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 29/2021/DPL. Osiągnięcia Instytutu obejmują: 895 technologii wdrożonych do przemysłu, 1741 uzyskanych patentów, w tym 59 za granicą, 2178 prac opublikowanych w kraju i za granicą, 1877 zaprezentowanych referatów, komunikatów i posterów, 14 zawartych kontraktów na sprzedaż technologii za granicę. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą, co pozwala kompleksowo świadczyć usługi: badawcze, analityczne, doradcze i projektowe oraz wykonywać usługi z zakresu informacji naukowo-technicznej. Łukasiewicz - ICSO „Blachownia" współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Współdziała w konsorcjach naukowo-przemysłowych, w sieciach naukowych i platformach technologicznych.

 

 

Katarzyna Stułka

Główny technolog w firmie Yokaba, związana z branżą kosmetyczną od prawie 20 lat. Doświadczenie zawodowe jako technolog zdobywała kolejno w firmach: Vipera Cosmetics, Eveline Cosmetics, Shaniss. Audytor wewnętrzny GMP produktów kosmetycznych wg ISO 22716. Przez ostatnie 7 lat łączyła obowiązki Głównego technologa i Pełnomocnika ds. Jakości w firmie Michel Laboratory. Prywatnie miłośnik literatury, nie tylko naukowej.

Joanna Grzybowska

Prezes Zarządu; Jest pomysłodawczynią i współzałożycielką Yokaba. Związana z branżą „beauty” ponad 20 lat; Doświadczenie branżowe oraz managerskie zdobywała kolejno jako Dyrektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, właściciel sieci salonów kosmetycznych w Krakowie, Dyrektor Regionu w firmie Kabos oraz Dyrektor ds. Sprzedaży firmy Mollon Cosmetics. Paznokcie są jej pasją.

 

 

Yokaba to firma stworzona przez pasjonatów, dla których liczysz się Ty i Twoje potrzeby. To także polska marka kosmetyków opartych na formułach Vegan do profesjonalnej stylizacji paznokci oraz pielęgnacji dłoni i stóp. Dostarcza kompleksową ofertę produktów przebadanych dermatologicznie, o wysokiej zawartości składników pochodzenia naturalnego, bo zdrowie i ekologia są dla Nas najważniejsze. Yokaba wierzy, że dzięki swoim działaniom zwróci uwagę na problemy ekologiczne otoczenia i razem z Ludźmi zbuduje lepszy świat. Yokaba kieruje się wartościami takimi jak wiarygodność, otwartość i odpowiedzialność. Jest zawsze tam, gdzie jej potrzebujesz – od momentu zakupu po obsługę posprzedażową.

 

 

Agnieszka Śliwa

Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Rynku Profesjonalnego marki YONELLE. Od 20 lat aktywny Doradca Klienta w kanale kosmetyki profesjonalnej i detalicznej. Doświadczony specjalista branży Beauty. Skuteczny rekruter, który wyszkolił i rozkochał w pracy z klientem kosmetycznym kilkadziesiąt osób, które do dziś zajmują wysokie i szanowane stanowiska.

W trakcie kariery zawodowej Agnieszka Śliwa zarządzała sprzedażą ponad dwudziestu marek, a część z nich miała przyjemność wprowadzać na rynek Polski ustalając ich strategię cenową i filozofię. Trener i wykładowca technik sprzedaży i marketingu. Hobbystycznie od 15 lat instruktor Nail Design.

 

 

37.jpg

YONELLE to wielokrotnie nagradzana i doceniana za innowacyjność, szybkie, ponadprzeciętne efekty i radykalne działanie przeciwzmarszczkowe, wyjątkowa polska marka kosmetyczna. Tworzy luksusowe, nowatorskie kosmetyki przeznaczone dla kobiet dojrzałych oraz profesjonalną pielęgnację twarzy i ciała, do każdego rodzaju skóry w każdym wieku, dostępną w najlepszych obiektach kosmetycznych i hotelach spa.

 

W budowie

 

§ 1.

 

 1. Rada Pracodawców działa przy Wydziale Inżynierii  (WI).
 2. Członkowie Rady Pracodawców wykonują swoje funkcje osobiście.
 3. Nadzór nad Radą Pracodawców W pełni Komisja ds. Jakości Kształcenia.

 

§ 2.

 

 1. Rada Pracodawców pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz Wydziału Inżynierii, przy którym działa w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, dopasowanego do potrzeb i wymogów współczesnego rynku pracy.
 2. Rada realizuje swoje funkcje przez:
  1. opiniowanie programu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych;
  2. inspirowanie nowych metod kształcenia;
  3. bieżącą współpracę z Komisją ds. Jakości, Władzami Uczelni i przedstawicielami Samorządu Studenckiego na rzecz promocji kształcenia realizowanego na WI i kierunku;
  4. wskazywanie innych obszarów wspólnego działania.

 

§ 3.

 

 1. Liczba członków Rady Pracodawców powinna być dostosowana do bieżących zadań, jednak nie mniejsza niż 5, nie większa niż 20 ,
 2. Rada Pracodawców powoływana jest na kadencję 4 letnią.
 3. Członków Rady powołuje Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 4. W czasie kadencji skład i liczba Członków Rady może ulec zmianie:
  1. może zostać powiększona na wniosek innych Członków Rady, w  porozumieniu z Komisją ds. Jakości Kształcenia;
  2. może zostać powiększona na wniosek Komisji ds. Jakości Kształcenia, bądź Władz Uczelni.
  3. może ulec zmniejszeniu bądź rozwiązaniu wniosek Komisji ds. Jakości Kształcenia, bądź Władz Uczelni.
 5. W skład Rady Pracodawców WI wchodzą:
  1. przedstawiciele reprezentujący pracodawców, organizacje poszczególnych branż korespondujących z kierunkami prowadzącymi na WI;
   1. marki kosmetyczne;
   2. firmy farmaceutyczne;
   3. przedsiębiorstwa kosmetyczne;
   4. laboratoria zajmujące się analizą kosmetyków;
   5. jednostki kontrolujące jakość produktów kosmetycznych;
   6. jednostki badawcze;
   7. inne podmioty, których działalność zgodna jest z profilem kształcenia na WI.
  2. przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia;
  3. dziekan Wydziału;
 1. W pracach Rady mogą brać udział również wykładowcy akademiccy oraz Samorząd Studentów.

 

§ 4.

 

Rada Pracodawców WI może zapraszać do współpracy osoby spoza jej składu. Osoby zaproszone do współpracy mogą pełnić funkcję doradczą.

 

§ 5.

 

 1. Działalnością Rady kieruje Przewodniczący. W razie jego nieobecności funkcję tę przejmuje Wiceprzewodniczący.
 2. Przewodniczącym Rady może być jedyna osoba reprezentująca pracodawców. Wyklucza się zatem osoby spełniające już funkcję organów jednoosobowych  na uczelni.

 

§ 6.

 

Władze Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia są zobowiązane do udostępnienia pomieszczenia umożliwiającego przeprowadzenie posiedzenia Rady.

 

§ 7.

 

 1. Główną formą wykonywania przez Radę Pracodawców jej funkcji są posiedzenia Rady.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku akademickim, a w razie potrzeby częściej.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący wskazując porządek obrad posiedzenia.
 4. Posiedzenie Rady może być także zwołane przez co najmniej 3 członków Rady lub na wniosek Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 5. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia.
 6. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może być zwołane w innym miejscu.

 

§ 8.

 

 1. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia, członków Rady Pracodawców powiadamia się na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
 2. Każdy członek Rady ma prawo wnioskować o rozszerzenie porządku obrad. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad podlega rozpatrzeniu w trakcie posiedzenia.
 3. Przewodniczący Rady ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg posiedzenia w terminie późniejszym.

 

§ 9.

 

 1. Rada Pracodawców zajmuje stanowisko w formie opinii i wniosków w zakresie rozpatrywanych spraw.
 2. Rada może zająć stanowisko, jeśli o posiedzeniu zostali powiadomieni wszyscy jej członkowie, a w posiedzeniu uczestniczy większość członków Rady.
 3. Rada podejmuje decyzje lub zajmuje stanowisko większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 4. Rada może zajmować stanowisko w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie decyzji w tym trybie wymaga stanowiska wszystkim członkom Rady.
 5. Decyzje podjęte w trybie ust. 4 wymagają przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.

 

§ 10.

 

W imieniu Rady Pracodawców dokumenty podpisuje Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.

 

§ 12

 

Rada Pracodawców składa Komisji ds. Jakości Kształcenia sprawozdanie z realizacji przyjętego programu działania i innych rezultatów swojej działalności po zakończeniu pełnego roku akademickiego tj. do 30.09.

 

 

Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia   

w Warszawie               

prof. dr hab. inż. Krzysztof F. Wierzbicki
           rektor WSIiZ w Warszawie        

 

 

W budowie