Eche

ECHE

Zakończyło się postępowanie konkursowe dotyczące nadania Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) prowadzone przez Komisję Europejską.
Wniosek Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie o przyznanie nowej Karty Uczelni Erasmusa (ECHE) został pozytywnie rozpatrzony.
Przyznana karta będzie obowiązywać przez cały okres trwania Programu Erasmus +, czyli w latach 2014 - 2020.

Karta uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus +, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich.

Numer karty ECHE WSIiZ: 221306-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Do pobrania