Dziekan

dr n. med. Agata Wolska

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej o specjalności zdrowie publiczne. Absolwentka Wojskowej Akademii Medycznej na Wydziale wojskowo-lekarskim, na kierunku zdrowie publiczne.

Ukończona specjalizacja  w dziedzinie epidemiologii w Państwowym Zakładzie Higieny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie. Ukończyła również studia na Wydziale pedagogicznym o specjalności promocja zdrowia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Pułtusku. W Wyższej Szkole Zarządzania w Nowym Sączu ukończyła studia podyplomowe w zakresie Innowacyjnych Badań Naukowych.

Od 25 lat związana z ochroną zdrowia jako pracownik Publicznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zawodowo związana z działalnością w obszarze nadzoru sanitarno – epidemiologicznego. Czynnie realizuje zadania związane edukacją zdrowotną i promocją zdrowia na terenie województwa mazowieckiego.

Jest członkiem Towarzystwa Higienicznego oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Jest wieloletnim wykładowca akademickim z zakresu higieny i epidemiologii, promocji zdrowia, zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego. Jest promotorem ponad 150 prac licencjackich i 70 prac magisterskich.

Jej hobby to jazda motocyklem i edukacja w zakresie grzybów, jest certyfikowanym grzyboznawcą.

O uczelni