Organizacja studiów i pracy w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w związku z SARS-COV-2.

Organizacja studiów i pracy w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w związku z SARS-COV-2.

 

Szanowni Państwo!

w najbliższym czasie musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

W trosce o bezpieczeństwo Nas wszystkich zostały podjęte kluczowe decyzje dotyczące wdrożenia pracy zdalnej pracowników administracyjnych oraz nauczycieli akademickich. Nieprzerwanie od dnia 12 marca 2020 r. Nasi Studenci i Słuchacze uczestniczą w zajęciach zdalnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nabywając przy tym kolejne efekty uczenia się/kształcenia właściwe dla danego kierunku studiów.

Dołóżmy, więc wszelkich starań, aby obecna społeczna izolacja trwała, jak najkrócej. Podejmujmy tylko przemyślane decyzje i nie ryzykujmy własnym życiem i zdrowiem.

Tak wiele teraz zależy właśnie od Nas!

Stosujmy się do wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Nie lekceważmy żadnych zasad!

Pamiętajmy, żeby korzystać tylko z wiarygodnych informacji na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w Naszym kraju: www.gov.pl lub pod numerem telefonu: 800 190 590 [infolinia NFZ].

 

Rektor

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
dr n. chem. Sebastian Grzyb

 

 

 

  

 

 F&Q Bezpieczeństwo na Uczelni w czasie pandemii
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

 

 

 Biuletyn Covid-19

 

 

  

 Do pobrania

 

Zarządzenie nr 9/2020
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia  18 maja 2020 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19
Instrukcja składania prac dyplomowych
w trakcie epidemii COVID-19 z dnia 7 września 2020 r.
Zarządzenie nr 18/2020
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie organizacji planów zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w czasie epidemii COVID-19.
Zarządzenie nr 19/2020
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie zasad funkcjonowania uczelni począwszy od dnia 1 października 2020 r.
Zarządzenie nr 20/2020
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia oraz egzaminu końcowego na studiach podyplomowych.
Zarządzenie nr 21/2020
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia procedury organizacji studenckich praktyk zawodowych w trybie zdalnym.
Zarządzenie nr 22/2020
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia procedury organizacji sesji egzaminacyjnej w r/a 2020/2021 w trybie zdalnym.
Zarządzenie nr 23/2020
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia procedury ochrony zdrowia i zasad bezpieczeństwa przed zarażeniem COVID-10 interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych przebywających na terenie Uczelni w czasie epidemii.
Zarządzenie nr 24/2020
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia procedury obsługi interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w działach administracyjnych Uczelni.
Zarządzenie nr 25/2020
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia procedury bezpieczeństwa obsługi użytkowników i zasad funkcjonowania Biblioteki WSIiZ w Warszawie w czasie epidemii COVID-19.
Zarządzenie nr 26/2020
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia procedury bezpieczeństwa obsługi interesariuszy i zasad funkcjonowania Działu Stypendiów WSIiZ w Warszawie w czasie epidemii COVID-19.
Zarządzenie nr 27/2020
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia COVID-19 na terenie Uczelni.
Zarządzenie nr 28/2020
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia7 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia procedury uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych - dotyczy zajęć specjalistycznych/laboratoryjnych/warsztatowych/klinicznych i innych.
Zarządzenie nr 29/2020
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia wymogów dla nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni.