ABC Czytelnika

ABC Czytelnika

Drodzy Czytelnicy !!!

Jeśli zamierzają Państwo korzystać z usług Biblioteki Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie radzimy przeczytać poniższe informacje.

 

Do korzystania z Biblioteki WSIiZ uprawnieni są:

  • studenci,
  • wykładowcy
  • pracownicy WSIiZ

Zgodnie z "Regulaminem Biblioteki Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie", uprawnionemu czytelnikowi przysługuje możliwość skorzystania z Wypożyczalni Biblioteki WSIiZ w Warszawie.

 

Aby zapisać się do Biblioteki, należy:

  • zgłosić się do pracownika Biblioteki z:
    • dowodem osobistym oraz
    • aktualną legitymacją studencką (dot. studentów WSIiZ)

Pracownicy Biblioteki zakładają czytelnikowi konto czytelnika i informują o przysługujących mu prawach i koniecznych do spełnienia zobowiązaniach. Czytelnik nabywa w ten sposób prawo do wypożyczania publikacji na zewnątrz, przy czym w Wypożyczalni może on jednorazowo otrzymać do dwóch  woluminów na 14 dni.

Czytelnik może skorzystać z przysługującego mu prawa przedłużenia terminu wypożyczenia:

 

Jeśli pozycja jest czytelnikowi niezbędna w dłuższym okresie czasu, termin wypożyczenia należy przedłużać każdorazowo pod koniec okresu wypożyczenia. Jeśli tego nie dokona, a termin wypożyczenia upłynie, automatycznie naliczana zostaje kara za przetrzymanie obiektów bibliotecznych - 1 zł za każdy dzień zwłoki za każdy z wypożyczonych woluminów.

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji pracowników Biblioteki o naliczonej karze, poprzez wystosowanie do Kanclerza WSIiZ w Warszawie podania z prośbą o zmniejszenie wymiaru należnej opłaty.

Biblioteka WSIiZ w Warszawie ma prawo, w uzasadnionych przypadkach (np. dzieła szczególnie poszukiwane), żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu. Pracownik Biblioteki ma także prawo odmówić przedłużenia terminu wypożyczenia pozycji i zażądać natychmiastowego jej zwrotu.

O uczelni

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 studentów.