Charakteryzacja i stylizacja

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

  

 

CHARAKTERYZACJA I STYLIZACJA

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Studia podyplomowe na kierunku Charakteryzacja i stylizacja kierowane są do absolwentów, co najmniej studiów pierwszego stopnia w zakresie kierunków artystycznych, związanych z zagadnieniami kosmetycznymi lub psychologicznymi i społecznymi aspektami kreowania wizerunku klienta. Osoby związane zawodowo z charakteryzacją, wizażem i stylizacją będą mogły w czasie studiów nabyć specjalistyczną wiedzę opartą na dotychczasowych osiągnięciach, jak również i najnowszych trendach.

Zajęcia prowadzone są przez kadrę instruktorów, których kwalifikacje poparte są wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Infrastruktura Uczelni oraz współpraca z topowymi markami kosmetycznymi potwierdzają profesjonalne podejście do kształcenia na oferowanym kierunku studiów. Do dyspozycji słuchaczy zostaną przekazane środki dydaktyczne mające na celu realizację wszystkich założeń programowych.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Charakteryzacja i stylizacja posiadać będzie zarówno wiedzę teoretyczną, jak i bogaty wachlarz umiejętności praktycznych, które pozwolą mu świadczyć wszechstronne usługi z zakresu kreowania wizerunku. Mnoga ilość zajęć praktycznych z pewnością umożliwi nabycie kwalifikacji zawodowych umożliwiających pracę ze specjalistami mającymi wpływ na wygląd i samopoczucie klienta, zwracającego się po pomoc i wsparcie do wyspecjalizowanej w tym zakresie osoby/ firmy.
Słuchacze studiów podyplomowych będą posługiwać się branżową wiedzą z zakresu nowoczesnego makijażu, wizażu oraz stylizacji. Umiejętność samodzielnego poszukiwania i poznawania najnowszych, światowych trendów będzie skutkowała pojawianiem się niekwestionowanych liderów w zakresie Charakteryzacji i Stylizacji.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • samodzielnie poszukiwać w dostępnych źródłach nowych trendów w tematyce kreowania wizerunku,
 • wykorzystać wiedzę i nabyte w czasie studiów umiejętności przy realizacji zadań zawodowych,
 • prawidłowo przeprowadzić analizę kolorystyczną,
 • dzięki prawidłowemu doboru stroju, makijażu i fryzury stworzyć indywidualny wizerunek klienta,
 • przy zastosowaniu znanych technik dobrać i wykonać makijaż adekwatny do sytuacji klienta,
 • odpowiednio dobrać dostępne na rynku kosmetyki kolorowe w celu uzyskania zamierzonego efektu makijażu,
 • współpracować ze specjalistami z dziedzin pokrewnych w celu wykreowania wizerunku klienta dopasowanego do aktualnej pozycji zawodowej, pełnionej roli w życiu publicznym oraz jego subiektywnymi wymogami,

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • gabinetach kosmetologicznych,
 • pracowniach estetyki i wizażu,
 • firmach szkoleniowych,
 • agencjach artystycznych,
 • agencjach reklamowych,
 • szkołach kosmetycznych,
 • instytucjach medialnych,
 • prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej z zakresu kreowania wizerunku klienta.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek CHARAKTERYZACJA I STYLIZACJA
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-10%) dla pierwszych 5 osób

2 700 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

3 000 zł/semestr