Chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna

mgr Anna Taraba

Z wykształcenia chemik i fizyk. Absolwentka Wydziału Chemii oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorantka w Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych UMCS. W pracy naukowej specjalizuje się fizykochemią surfaktantów i biosurfaktantów oraz procesami solubilizacji związków biologicznie aktywnych w micelach surfaktantów wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym. Autorka wielu publikacji naukowych, wystąpień na konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.