Chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna

mgr Magdalena Szaniawska

Doktorantka Zakładu Zjawisk Międzyfazowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z wykształcenia chemik. W pracy naukowej zajmuje się fizykochemią surfaktantów i biosurfaktantów, a także badaniami procesu solublizacji związków nierozpuszczalnych w wodzie, szczególnie biologicznie aktywnych, w micelach surfaktantów. Autorka licznych wystąpień na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie związana od 2018r.