Chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna

dr Artur Seweryn

W roku 2010 ukończył studia z zakresu biotechnologii, technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu). Obecnie pracuje w Zakładzie Chemii Stosowanej i Towaroznawstwa Przemysłowego tej samej uczelni. Specjalność – technologia i towaroznawstwo kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej, aspekty związane bezpieczeństwem stosowania produktów chemii gospodarczej i kosmetyków, badania użytkowe i fizykochemiczne. Autor licznych publikacji oraz kilku patentów z zakresu technologii wytwarzania i oceny jakości produktów chemii gospodarczej oraz kosmetyków.