Chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna

dr Agata Piotrowska

Doktor Nauk Technicznych – Inżynierii Środowiska, absolwentka Politechniki Warszawskiej. Studiowała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Nauk o Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracowała na Politechnice Warszawskiej w zakładzie Informatyki i Chemii Środowiska oraz  Katedrze Ochrony Środowiska, obecnie pracownik naukowy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii Nauk o Środowisku. W trakcie swojej edukacji oraz pracy zajmowała się tematyką oczyszczania ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych oraz odcieków, gospodarką odpadami, a także uzdatnianiem wody do różnych celów. W zaciszu domowym zgłębia tajniki szeroko pojętej technologii żywności oraz naturalnego żywienia ludzi i zwierząt.