Chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna

dr Anna Domaszewska-Szostek

Doktor nauk medycznych z zakresu biologii medycznej, biotechnolog. Adiunkt w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu publikacji naukowych oraz kierownik i wykonawca licznych grantów naukowych. Odbyła staże naukowe, m.in. w Clermont Ferrand we Francji, w USA na Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Illinois w Chicago. Prowadziła prace badawcze lub prezentowała swoje wyniki m.in. w USA, Indiach, Japonii, Australii, UK, Francji, Niemczech. Stypendystka Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators” oraz Fundacji Kościuszkowskiej.