Chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna

dr hab. Anna M. Badowska-Kozakiewicz

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku biologia (2005). Doktoryzowała się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2009). Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2017). Od 2009 roku adiunkt w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2019 roku adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2018 - obecnie). Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (2019 - obecnie). Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO). Autorka publikacji naukowych w zakresie diagnostyki patomorfologicznej nowotworów, promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Pełni funkcję promotora w 2 przewodach doktorskich oraz recenzenta w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Autorka 2 rozdziałów w podręczniku dla studentów Wydziałów Nauki o Zdrowiu i Fizjoterapii „Kurs fizjologii doświadczalnej”, WUM 2011.