Dietetyka i suplementacja

Dietetyka i suplementacja

Studia Podyplomowe

  

 

DIETETYKA I SUPLEMENTACJA

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Aktywność fizyczna to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu życia, a jej brak lub niedostateczna ilość może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych. Dzięki przestrzeganiu zasad zdrowego żywienia można nie tylko poprawić ogólne samopoczucie, lecz także uniknąć spadku efektywności w pracy czy zdolności skupienia się.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Głównym celem kształcenia na kierunku Dietetyka i suplementacja jest przekazanie słuchaczom wiedzy praktycznej z dziedziny dietetyki sportowej. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego planowania technik żywienia adresowanych dla sportowców. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki jako dietetyk. Bloki zajęciowe opracowane przez najwyższej klasy specjalistów stanowią wprowadzenie do tematyki związanej z zapotrzebowaniem organizmu podczas wysiłku fizycznego. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do samodzielnego planowania diety dla sportowców.

Studia podyplomowe, przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, zatrudnionych lub mających zamiar podjąć pracę w klubie sportowym, na siłowni bądź jako dietetyk. Studium polecane jest przede wszystkim absolwentom: dietetyki, wychowania- fizycznego, fizjoterapii, studiów I i II stopnia wszystkich pozostałych kierunków.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • stosować metody edukacji żywieniowej i promocji zdrowia w zależności od dyscypliny;
 • ocenić przydatność suplementów diety w leczeniu i zapobieganiu chorób dietozależnych;
 • rozpoznać substancje wchodzące w skład suplementów diety;
 • ocenić zapotrzebowanie żywieniowe zawodnika w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny;
 • zaplanować posiłki oraz ułożyć jadłospis dla osoby aktywnej fizycznie;
 • diagnozować i ocenić sposób żywienia i stanu odżywienia osób w różnym wieku;
 • współpracować w zespole na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • w obiektach i klubach sportowych;
 • w obiektach turystycznych i rekreacyjnych;
 • w firmach zajmujących się przygotowaniem cateringu;
 • w poradniach dietetycznych gabinetów odnowy biologicznej, fitness klubach.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek DIETETYKA I SUPLEMENTACJA
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-10%) dla pierwszych 5 osób

1 800 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

2 000 zł/semestr