Dietetyka

Dietetyka

prof. dr hab. Krzysztof Krzystyniak

Biochemik i toksykolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, długoletni wykładowca Uniwersytetu Quebec w Montrealu (Kanada). Stypendysta Instytutu Armand-Frappier/CNRS w Kanadzie oraz francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa, Uniwersytetu Medyczny Claude Bernard w Lyonie. Uczestniczył w europejskich szkołach międzynarodowych FEBS, EMBO, ICRO, organizowanych przez uniwersytety w Londynie, Glasgow, Leiden, Compiegne i w Utrechcie. Brał udział w opracowaniu ekspertyz w programach FP6 i FP7 Komisji Europejskiej (Bruksela). Współpracuje z wydawnictwem „Medyk” (Warszawa), jest biegłym sądowym w dziedzinie toksykologii. Autor około 120 publikacji naukowych i ponad 20 książek w jęz. angielskim, francuskim i polskim.

prof. dr hab. Bogdan Sadowski

Wykładowca anatomii i fizjologii z patofizjologią. Autor prac naukowych z dziedziny neurobiologii (głównie problematyka bólu) i podręczników dla studentów medycyny, biologii i psychologii. Pracował w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Odbył długoterminowe staże naukowe w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i w Belgii.

prof. dr hab. Andrzej Wojciech Ziemba

Fizjolog, kierownik zakładu Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk. Zastępca Dyrektora d. s. naukowym w tym instytucie. Członek Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Redaktor Naczelny Medicina Sportiva. Autor i współautor ponad 60 publikacji w czasopismach międzynarodowych i około 20 rozdziałów w podręcznikach i książkach polskich i zagranicznych.

dr Anita Aranowska

Doktor w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka oraz dietetyk kliniczny. Absolwentka studiów podyplomowych dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych, zarządzanie oświatą oraz studium pedagogicznego. Ukończyła organizowany przez WHO /CINDI kurs Evidence Based Public Health: a course in the prevention of noncommunicable diseases. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i publicznych. Pracuje w Zakładzie Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autorka i współautorka publikacji naukowych, brała czynny udział w licznych konferencjach naukowych oraz udział w badaniu stanu zdrowia ludności WOBASZ II.

dr Wanda Baltaza

Dietetyk kliniczny, wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia. Autorka licznych publikacji naukowych, doniesień konferencyjnych, kursów, a także artykułów i wystąpień dla mediów, m.in. dla gazety Moda Na Zdrowie, Fakt i programu Onet Rano #Wiem. Zawodowo pracuje z osobami chorymi, otyłymi oraz sportowcami i dziećmi.

dr n. biol. Anna Borecka

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt w Samodzielnej Pracowni Epidemiologii  Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Były, wieloletni pracownik Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z zakresu biologii ogólnej, parazytologii, biologii molekularnej i innych nauk przyrodniczych. Autorka dwóch monografii z zakresu toksokarozy, 49 artykułów do zagranicznych i polskich czasopism naukowych, oraz 55 referatów i doniesień konferencyjnych. Pomysłodawczyni i współorganizatorka  7 konferencji krajowych zatytułowanych „Niebezpieczne zoonozy-toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”.  Koordynatorka i wykładowca 17 edycji Warszawskiego Festiwalu Nauki w Instytucie Parazytologii PAN. Kierownik i główny wielu projektów naukowych finansowanych przez KBN i NCN.

dr Beata Cieślak

Z wykształcenia: biolog, mikrobiolog, immunolog (UW), doktor nauk w zakresie technologii żywności i żywienia (SGGW). Dysertacja doktorska poświęcona chemicznym zanieczyszczeniom żywności powstających podczas jej przetwarzania

Doświadczenie zawodowe i wiedza zdobywała podczas wieloletniej pracy w instytutach naukowych (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, oba zlokalizowane w Warszawie). Przez okres dwóch lat była ekspertem i konsultantem do spraw zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności w PISiPAR (Państwowa Inspekcja Skupu i Produkcji Artykułów Rolnych obecnie IJHAR - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), Ministerstwa Rolnictwa.

dr Anna Domaszewska-Szostek

Doktor nauk medycznych z zakresu biologii medycznej, biotechnolog. Adiunkt w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu publikacji naukowych oraz kierownik i wykonawca licznych grantów naukowych. Odbyła staże naukowe, m.in. w Clermont Ferrand we Francji, w USA na Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Illinois w Chicago. Prowadziła prace badawcze lub prezentowała swoje wyniki m.in. w USA, Indiach, Japonii, Australii, UK, Francji, Niemczech. Stypendystka Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators” oraz Fundacji Kościuszkowskiej.

dr n. med. Krzysztof Grykiel

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Absolwent Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Poznaniu (1996-2000). W latach 1996- 2004 pracował w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala im. Fr. Raszei w Poznaniu, gdzie uzyskał I i II stopień specjalisty w chorobach wewnętrznych. Od 2004 do 2014 pracował w Wielkiej Brytanii: w Londynie, Bristolu i Edynburgu (Darent Valley Hospital [NHS] i sektorze prywatnym) jako Staff Grade, Associate Specialist i Specialist. W 2008 roku ukończył 9-miesięczne szkolenie RCGP Edinburgh: „ Management of Drug Misuse Part 1 and 2”. W Castle Craig Hospital [private] pełnił funkcję specjalisty oraz członka Governance Committee przez 4 lata. Od 2014 roku związany z Kliniką Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej; Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, gdzie odbywał staż w ramach specjalizacji z gastroenterologii. W latach 2015- 2017 Dyrektor Medyczny Endoterapia Sp. z o.o. - wiodącego Ośrodka diagnostyki i zaawansowanych zabiegów endoskopowych w zakresie gastroenterologii. Od 2017 (po połączeniu Endoterapii z Magodent) Dyrektor Medyczny sieci szpitali Magodent Sp. z o.o., należących do Grupy Lux Med (part of BUPA)..

dr n. rol. Katarzyna Kowalcze

Dietetyk kliniczny od 1990 roku, dydaktyk, wykładowca, adiunkt i nauczyciel akademicki, zawodowo  związana z Katedrą Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia  w Warszawie. 

Absolwentka Wydziału Dietetyki Studium Medycznego w Poznaniu (które ukończyła z wyróżnieniem w 1990 roku), Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
w Warszawie, na którym ukończyła studia I° (2004 rok) , II° (2006 rok) i III ° (2012 rok). 

Podnosząc kwalifikacje ukończyła z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia z zakresu żywienia klinicznego i opieki metabolicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także podyplomowe studia pedagogiczne w Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Łodzi.

dr Karolina Małek

Działalność popularyzatorska i naukowa: 1. Publikacje naukowe: Małek. K. (2005) Publikacja w branżowym czasopiśmie „Służba Zdrowia”, numer 13-16/2005. Artykuł pt: „Biofeedback w walce z bólem.” Małek, K., Małek Ł. (2007) „Czynniki psychologiczne w chorobach sercowo – naczyniowych – zapomniana strona kardiologii.” Terapia XV, nr 4, z.2. Index Copernicus - 3,56, KBN – 2). Batory A., Brygoła E., Małek K. (2008) Sprawozdanie z V konferencji narracyjnej „Życie człowieka w wielkich i małych narracjach” Polanica Zdrój, 27-29 września 2007 roku. Roczniki Psychologiczne XI, 1, 190-194.

dr n. o kult. fiz. Krzysztof Mizera

Fizjolog sportu, trener personalny, szkoleniowiec. Od 2009 r. współpracuje z czołowymi sportowcami (m.in.: mistrzami świata, olimpijczykami) oraz amatorami w zakresie treningu, żywienia, odchudzania, przygotowania motorycznego, badań wydolnościowych i żywienia. Od 2008 r. pracownik naukowy na uczelniach wyższych. Uczestnik licznych projektów naukowych oraz konferencji polskich i międzynarodowych. Jego praca doktorska dotyczyła treningu oraz żywienia w sportach siłowych.  Autor ponad 130 publikacji popularno-naukowych, a także dwóch książek - bestsellerów: "Bieganie jest proste" oraz "Dietetyka sportowa" (przetłumaczona na j. ang. i od 2019 r sprzedawana na całym świecie). W marcu 2019 premierę miała jego trzecia książka: "Żywienie młodego sportowca". Amatorsko uprawia sporty siłowe oraz bieganie - przebiegł 5 półmaratonów.

dr Anna Mróz

Doktor nauk o kulturze fizycznej z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego. Od wielu lat związana z Zakładem Fizjologii i Medycyny Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Prowadzi zajęcia z zakresu fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego na wielu kierunkach studiów; wykładowca na studiach podyplomowych oraz kursach instruktorskich i trenerskich. Autorka lub współautorka ponad 40 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wykonawca w ponad 20 projektach badawczych.

dr n. med. Przemysław Sielicki

Specjalizacja z zakresu pediatrii, zdrowia publicznego, doktorat z zakresu nefrologii dziecięcej, liczne szkolenia, kursy z zakresu farmakoekonomiki, Evidence Based Medicine, zdrowia publicznego, systemów ochrony zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej oraz ich restrukturyzacji m.in. we współpracy z Uczelnią Łazarskiego. studia podyplomowe Zarządzanie podmiotami leczniczymi w dobie przekształceń własnościowych – Uniwersytet Warszawski. Prezesa, dyrektora ds. medycznych, dyrektora ds. operacyjnych w podmiotach medycznych – Uzdrowisko Konstancin – Zdrój, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Magodent Sp. z o. lekarza asystenta i nauczyciela akademickiego z dorobkiem naukowym obejmującym autorstwo i współautorstwo kilkunastu prac naukowych, aktualnie etat adiunkta w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, menedżera w przemyśle farmaceutycznym odpowiedzialnego za kontakty zewnętrzne, farmakoekonomikę oraz ocenę leków i wyrobów medycznych oraz procedur medycznych zgodnie z kryteriami Evidence Based Medicine, Audytora w zakresie organizacji, funkcjonowania, prowadzenia działalności medycznej w podmiotach leczniczych, zarządzania i efektywności funkcjonowania wraz z planem naprawczym, doradcy ds. organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego we współpracy z organizacjami pacjentów w zakresie dostępu do świadczeń medycznych, w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej.

dr Krzysztof Skórczewski

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi na Wydziale Lekarskim. 

Od ponad 20 lat związany zawodowo z inspekcją sanitarną. Obecnie zajmuje stanowisko Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Specjalista w dziedzinie epidemiologii, posiadający również specjalizację w dziedzinie radiologii lekarskiej. Pracę doktorską w dziedzinie medycyny i specjalności epidemiologia obronił w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Absolwent studiów z zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

dr n. o zdr. Teresa Slosorz

Absolwentka Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) w Lublinie. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katedrze Nauk Społecznych, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje własne doświadczenia zawodowe m.in. ze współpracy z międzynarodowym koncernem Beiersdorf Lechia S.A. w Poznaniu oraz realizacji na terenie kraju – wykładów i szkoleń dla pielęgniarek i położnych w ramach „Projektów Unijnych”. Autorka i recenzentka publikacji naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu. Interesuje się historią medycyny.

dr Dorota Snarska

Socjolog, absolwentka Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała w 2002 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (tytuł rozprawy doktorskiej: "Antropologiczna analiza mitów i kulturowe aspekty kształtowania wiedzy"). Problematyka badawcza: proces poznania i jego struktura. Zainteresowania naukowe: antropologia społeczna, socjologia wiedzy i historia nauki. Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem, promotor prac licencjackich. W pracy naukowej zajmuje się również rozwojem lokalnym i zagadnieniami dotyczącymi świadomości ekologicznej.

dr n. biol. Renata Wolinowska

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, prowadzi badania z zakresu genetyki drobnoustrojów i biotechnologii. Interesuje się szczególnie zjawiskami związanych z opornością bakterii na antybiotyki. Ponadto pasjonuje się dziką przyrodą, lubi dalekie, egzotyczne podróże.

dr n. med. Agata Wolska

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej o specjalności zdrowie publiczne. Absolwentka Wojskowej Akademii Medycznej na Wydziale wojskowo-lekarskim, na kierunku zdrowie publiczne.

Ukończona specjalizacja  w dziedzinie epidemiologii w Państwowym Zakładzie Higieny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie. Ukończyła również studia na Wydziale pedagogicznym o specjalności promocja zdrowia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Pułtusku. W Wyższej Szkole Zarządzania w Nowym Sączu ukończyła studia podyplomowe w zakresie Innowacyjnych Badań Naukowych.

 

mgr Ewa Ceborska-Scheiterbauer

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji na specjalizacji dietetyka.

Od 2006 roku prowadzi poradnię dietetyczną food&diet. 

Specjalizuje się w dietach dla osób w trakcie leczenia onkologicznego, bo wie, że żywienie ma olbrzymie znaczenie w trakcie walki z chorobą. Autorka opracowań Żywienie w szpiczaku mnogim oraz Medycyna XXI wieku - żywienie w chorobach nowotworowych, a także książki kucharskiej "Dieta łatwostrawna - z czym się to je".

mgr Mikołaj Choroszyński

Dietetyk, psychodietetyk. Autor książki "Dieta MIND. Sposób na długie życie" oraz dziesiątek artykułów dla portali i czasopism.

Specjalizuje się w dietach odchudzających w trudnych przypadkach oraz dietetyce w chorobie. Jest również inicjatorem badań z zakresu prewencji chorób neurodegeneracyjnych za pomocą diety.

mgr Joanna Drygiel

Dietetyk Kliniczny w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie zajmuje się jednocześnie pracą naukowo-badawczą . Współpracuje także z fundacjami, stowarzyszeniami i uniwersytetami trzeciego wieku oraz prowadzi działalność edukacyjną. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz studiów podyplomowych z zakresu żywienia klinicznego i opieki metabolicznej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka i współautorka  publikacji dotyczących wsparcia żywieniowego w chorobach onkologicznych.

mgr Michał Fabiszewski

Podróżnik, MasterChef, Influancer, FitChef, doradca kulinarny i wykładowca akademicki. Gotuje, inspiruje, nie śpiewa. Doświadczenie zdobywał pod okiem Wojciecha Modesta Amaro w AtelierAmaro, oraz licznych podróży po całym świecie. Obecnie szef kreatywny dla Sodexo Polska. Ambasador kulinarny polskiej wsi, oraz kilku polskich marek. Szuka w kuchni prawdy i prostoty. Nie akceptuje tępych noży!

mgr Mateusz Gemba

Specjalista ds. żywienia człowieka i oceny żywności. Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Doktorant w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie.

Główne zainteresowania naukowe to dietetyka kliniczna, leczenie żywieniowe chorób dietozależnych, nutrigenomika, wykorzystanie technik biologii molekularnej w analizie żywności, mikrobiologia żywności.

mgr Joanna Grzyb

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Stypendystka programu Socrates-Erasmus realizowanego na Uniwersytecie Ecole Nationale Superieure de Chimie w Lille we Francji. Pracowała na stanowisku chemika w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, gdzie zajmowała się analizą żywności pochodzenia zwierzęcego, a także w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, w sekcjach: badania żywności, badania wody i sekcji analiz instrumentalnych, wykonując szerokozakresowe badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne żywności i próbek środowiskowych. Popularyzatorka nauki, nauczycielka przedmiotów z obszaru chemii, biologii i pokrewnych.

mgr Magdalena Kartasińska

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dietetyk kliniczny (doświadczenie w pracy zarówno z pacjentem szpitalnym jak i indywidualnym), edukator żywieniowy dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestniczka projektów promujących zdrowie wśród polskich pracowników i autor badania oceniającego ich nawyki żywieniowe i wiedzę z zakresu zdrowego żywienia. Działaczka naukowa i autorka publikacji. Prelegent na konferencjach z branży dietetycznej i benefitowej oraz uczestniczka programów telewizji śniadaniowej w charakterze eksperta z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia.

mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik

Dietetyk, nauczyciel akademicki i bloger w jednym. Gość audycji radiowych oraz telewizyjnych programów „śniadaniowych”. Autorka artykułów w czasopismach naukowych (Alergia, Astma, Immunologia czy Family Medicine&Primary Care Review), popularnonaukowych  (Farmacja Praktyczna) czy tych całkiem rozrywkowych (Świat Kobiety, Glamour). W tej chwili publikuję przede wszystkim na swoim blogu. W swojej pracy wyznaję zasadę, że dieta to styl życia, a nie tylko odchudzanie, dlatego staram się osładzać życie tym co na diecie. Uważam, że ubytek masy ciała powinien być jedynie efektem ubocznym zdrowego i smacznego życia! Inspirują mnie ludzie, ich wola zmian oraz szukanie recepty na zdrowe i szczęśliwe życie. Od roku 2006 prowadzę własny gabinet w Warszawie, a w 2015 założyłam także bloga. U mnie zawsze jest i zdrowo i smacznie, bo wychodzę z założenia, że jedzenie ma smakować, sprawiać radość i  dawać energię na każdy aktywny dzień! Prywatnie także jestem pasjonatką zdrowej i różnorodnej kuchni – nocnych wypieków, zamykania przetworów warzywno-owocowych w słoikach, uprawiania własnego jedzenia na działce oraz  teatru i jazdy na rowerze!

mgr Jadwiga Mędelewska

w przygotowaniu

mgr Adrian Miara

Absolwent kierunku analityka medyczna na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Pracę diagnosty laboratoryjnego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach łączy z zamiłowaniem do nauczania i pracą wykładowcy w Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej oraz Akademii WSB. Ukończył kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego i prowadził zajęcia z teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w licznych szkołach policealnych. Zwolennik podejścia projakościowego w sektorze ochrony zdrowia opartego o normatywne systemy zarządzania jakością. Czynny auditor wewnętrzny normy ISO 9001:2015. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie biochemii klinicznej chorób tkanki łącznej i chorób metabolicznych oraz diagnostyki laboratoryjnej czynników zakaźnych przenoszonych przez krew.

mgr Anna Mirecka

w przygotowaniu

mgr Justyna Mizera

Mgr Justyna Mizera – dietetyk sportowy, wykładowca uczelni wyższej na kierunku: dietetyka. Od 2009 r. zbilansowała ponad 1400 indywidualnych diet dla sportowców, dzieci i osób otyłych. Pracuje m.in. z 35 medalistami mistrzostw świata i olimpijczykami, ale też  z amatorami.  Startowała w zawodach w fitness sylwetkowym oraz półmaratonach. Autorka bestsellera "Dietetyka sportowa" oraz „Żywienia młodego sportowca”, a także licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Ekspert wszystkich największych stacji telewizyjnych w Polsce. Prowadząca program Zdrowo, dla odmiany; Prowadzi warsztaty kulinarne  oraz kursy z zakresu dietetyki. Dietetyk kadry Polski w zapasach, pasjonatka gotowania. www.sportowydietetyk.com.pl

mgr Joanna Sobczak

Dietetyk, certyfikowany szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako kierownik działu dietetyki i szkoleń w spółce Polskie Centra Dietetyczne rozwija, kompetencje dietetyków z zakresu żywienia oraz pracy z klientem w gabinecie. Na co dzień oprócz prowadzenia szkoleń, współtworzy i koordynuje kampanie reklamowe dla sieci franczyzowej marki Projekt Zdrowie, tworzy materiały merytoryczne oraz artykuły branżowe. Uczestnik licznych kursów za zakresu dietcoachingu, pracy z trudnym pacjentem oraz dietetyki sportowej. Pasjonatka zdrowego stylu życia, jej misją jest edukacja żywieniowa. W pracy z klientami i dietetykami stara się pokazać jak wykorzystać wiedzę żywieniową w codziennym życiu, tak aby zmiana sposobu odżywiania na zdrowszy sprawiała przyjemność i satysfakcję.

mgr Michał Wrzosek

Jestem dietetykiem klinicznym oraz trenerem personalnym. Ukończyłem studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od jakiegoś czasu dzielę się swoją wiedzą na temat sportu i zdrowego odżywiania – zarówno ze studentami, jak i swoimi podopiecznymi.

Obecnie robię doktorat z dietetyki na SGGW oraz pracuję jako wykładowca na dwóch uczelniach wyższych. Prowadzę też szkolenia z zakresu dietetyki oraz treningu.
Nie wyobrażam sobie życia bez sportu i zdrowych posiłków. Moją pasją jest pomaganie moim podopiecznym w realizacji celów związanych z kształtowaniem sylwetki – proponuję zdrowy styl życia, właściwe jedzenie i wspieram w uprawianiu sportu.