Dietetyka

Dietetyka

prof. dr hab. n. med. Jolanta Chwalbińska

Absolwentka Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2009 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk o kulturze fizycznej. Od wielu lat prowadzi działalność dydaktyczną, a od 2011 roku związana jest również z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia W Warszawie. Autorka licznych publikacji oraz artykułów naukowych. Główne zainteresowania naukowe: Metaboliczne, hormonalne i hemodynamiczne mechanizmy kontroli adaptacji fizjologicznej do wysiłku fizycznego o różnej charakterystyce u ludzi oraz Fizjologiczne podstawy treningu zdrowotnego i sportowego.

prof. dr hab. Krzysztof Krzystyniak

Biochemik i toksykolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, długoletni wykładowca Uniwersytetu Quebec w Montrealu (Kanada). Stypendysta Instytutu Armand-Frappier/CNRS w Kanadzie oraz francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa, Uniwersytetu Medyczny Claude Bernard w Lyonie. Uczestniczył w europejskich szkołach międzynarodowych FEBS, EMBO, ICRO, organizowanych przez uniwersytety w Londynie, Glasgow, Leiden, Compiegne i w Utrechcie. Brał udział w opracowaniu ekspertyz w programach FP6 i FP7 Komisji Europejskiej (Bruksela). Współpracuje z wydawnictwem „Medyk” (Warszawa), jest biegłym sądowym w dziedzinie toksykologii. Autor około 120 publikacji naukowych i ponad 20 książek w jęz. angielskim, francuskim i polskim.

dr hab. Wojciech Lis

Doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prawnik z doświadczeniem w pracy w administracji publicznej oraz w służbach mundurowych, pasjonat historii, miłośnik gór. Autor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz ponad 100 haseł tematycznych opublikowanych w encyklopediach i leksykonach. Uczestnik i wykonawca kilku projektów naukowych i grantów badawczych. Brał udział w stażach i wyjazdach naukowych w zagranicznych ośrodkach akademickich m.in. w: Armenii, Bułgarii, Gruzji i na Ukrainie. Zainteresowania naukowe mają charakter interdyscyplinarny, koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień dotyczących ochrony wolności i praw człowieka, bezpieczeństwa państwa, prawa administracyjnego i prawa medycznego, w tym ochrony praw pacjenta, prawa rodzinnego i zagadnień bioetycznych, a także komunikacji społecznej i swobody wypowiedzi.

dr hab. n. o kult. fiz. Paweł Tomaszewski

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, absolwent i pracownik Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych z zakresu statystyki stosowanej na Wydziale Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie. Zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim proporcji wagowo-wzrostowych i otyłości dzieci i młodzieży zdrowej i z zaburzeniami wzrastania, aktywności fizycznej wybranych grup społecznych oraz zastosowania metod statystycznych w naukach o kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu. Specjalista w dziedzinie statystyki stosowanej i metodologii badań, prowadzi szkolenia z zakresu podstawowych i zaawansowanych/wielowymiarowych analiz danych ilościowych i jakościowych. Autor lub współautor ponad 50 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.

dr n. o zdr. Wanda Baltaza

Dietetyk kliniczny, wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia. Autorka licznych publikacji naukowych, doniesień konferencyjnych, kursów, a także artykułów i wystąpień dla mediów, m.in. dla gazety Moda Na Zdrowie, Fakt i programu Onet Rano #Wiem. Zawodowo pracuje z osobami chorymi, otyłymi oraz sportowcami i dziećmi.

dr n. hum. Wojciech Bober

Doktor nauk humanistycznych, filozof, etyk. Od wielu lat związany z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor jednej książki i artykułów naukowych. Jego zainteresowania obejmują zarówno problemy metaetyczne jak i praktyczne kwestie moralne, zwłaszcza związane z rozwojem współczesnej techniki. Członek Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.

dr n. biol. Anna Borecka

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt w Samodzielnej Pracowni Epidemiologii  Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Były, wieloletni pracownik Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z zakresu biologii ogólnej, parazytologii, biologii molekularnej i innych nauk przyrodniczych. Autorka dwóch monografii z zakresu toksokarozy, 49 artykułów do zagranicznych i polskich czasopism naukowych, oraz 55 referatów i doniesień konferencyjnych. Pomysłodawczyni i współorganizatorka  7 konferencji krajowych zatytułowanych „Niebezpieczne zoonozy-toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”.  Koordynatorka i wykładowca 17 edycji Warszawskiego Festiwalu Nauki w Instytucie Parazytologii PAN. Kierownik i główny wielu projektów naukowych finansowanych przez KBN i NCN.

dr n. rol. Beata Cieślak

Z wykształcenia: biolog, mikrobiolog, immunolog (UW), doktor nauk w zakresie technologii żywności i żywienia (SGGW). Dysertacja doktorska poświęcona chemicznym zanieczyszczeniom żywności powstających podczas jej przetwarzania

Doświadczenie zawodowe i wiedza zdobywała podczas wieloletniej pracy w instytutach naukowych (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, oba zlokalizowane w Warszawie). Przez okres dwóch lat była ekspertem i konsultantem do spraw zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności w PISiPAR (Państwowa Inspekcja Skupu i Produkcji Artykułów Rolnych obecnie IJHAR - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), Ministerstwa Rolnictwa.

dr n. med. Krzysztof Grykiel

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Absolwent Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Poznaniu (1996-2000). W latach 1996- 2004 pracował w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala im. Fr. Raszei w Poznaniu, gdzie uzyskał I i II stopień specjalisty w chorobach wewnętrznych. Od 2004 do 2014 pracował w Wielkiej Brytanii: w Londynie, Bristolu i Edynburgu (Darent Valley Hospital [NHS] i sektorze prywatnym) jako Staff Grade, Associate Specialist i Specialist. W 2008 roku ukończył 9-miesięczne szkolenie RCGP Edinburgh: „ Management of Drug Misuse Part 1 and 2”. W Castle Craig Hospital [private] pełnił funkcję specjalisty oraz członka Governance Committee przez 4 lata. Od 2014 roku związany z Kliniką Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej; Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, gdzie odbywał staż w ramach specjalizacji z gastroenterologii. W latach 2015- 2017 Dyrektor Medyczny Endoterapia Sp. z o.o. - wiodącego Ośrodka diagnostyki i zaawansowanych zabiegów endoskopowych w zakresie gastroenterologii. Od 2017 (po połączeniu Endoterapii z Magodent) Dyrektor Medyczny sieci szpitali Magodent Sp. z o.o., należących do Grupy Lux Med (part of BUPA)..

dr n. ekon. Piotr Jankowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa żywności (Akademia Morska w Gdyni). Dysertacja doktorska poświęcona badaniom nad występowaniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wybranych grupach artykułów rolno-spożywczych. Ukończył kilkanaście kursów specjalistycznych w zakresie analityki chemicznej między innymi studia podyplomowe „Analityka w ochronie środowiska” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Research Institute for Chromatography w Kortrijk, Belgia – kurs “Capillary Gas Chromatography – Mass Spectrometry”. Doświadczenie zawodowe i wiedza zdobywał podczas wieloletniej pracy Instytucie Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz jako konsultant do spraw zanieczyszczeń chemicznych żywności w PISiPAR (Państwowa Inspekcja Skupu i Produkcji Artykułów Rolnych obecnie IJHAR - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), Ministerstwa Rolnictwa. Cenne doświadczenia nabył jako kierownik akredytowanego laboratorium ochrony środowiska w Północnej Irlandii. Obecnie pracuje w firmie JARS S.A. jako ekspert ds. analiz instrumentalnych.

dr n. rol. Katarzyna Kowalcze

Dietetyk kliniczny od 1990 roku, dydaktyk, wykładowca, adiunkt i nauczyciel akademicki, zawodowo  związana z Katedrą Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia  w Warszawie. 

Absolwentka Wydziału Dietetyki Studium Medycznego w Poznaniu (które ukończyła z wyróżnieniem w 1990 roku), Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
w Warszawie, na którym ukończyła studia I° (2004 rok) , II° (2006 rok) i III ° (2012 rok). 

Podnosząc kwalifikacje ukończyła z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia z zakresu żywienia klinicznego i opieki metabolicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także podyplomowe studia pedagogiczne w Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Łodzi.

dr n. hum. Sylwia Krukowska

Sylwia Krukowska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła studia magisterskie oraz obroniła pracę doktorską z zakresu językoznawstwa ogólnego. W obszarze jej zainteresowań znajdują się jednak nie tylko zagadnienia związane z rozwojem języków współczesnych, ale również komunikacja interpersonalna, szczególnie zaś relacje międzyludzkie w środowisku medycznym. Dr Krukowska jest autorką wielu prac naukowych poświęconych wyżej wymienionym zagadnieniom. Kilka razy w roku bierze również udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach jako prelegentka oraz organizatorka. Jest nauczycielem akademickim.

dr n. o kult. fiz. Krzysztof Mizera

Fizjolog sportu, trener personalny, szkoleniowiec. Od 2009 r. współpracuje z czołowymi sportowcami (m.in.: mistrzami świata, olimpijczykami) oraz amatorami w zakresie treningu, żywienia, odchudzania, przygotowania motorycznego, badań wydolnościowych i żywienia. Od 2008 r. pracownik naukowy na uczelniach wyższych. Uczestnik licznych projektów naukowych oraz konferencji polskich i międzynarodowych. Jego praca doktorska dotyczyła treningu oraz żywienia w sportach siłowych.  Autor ponad 130 publikacji popularno-naukowych, a także dwóch książek - bestsellerów: "Bieganie jest proste" oraz "Dietetyka sportowa" (przetłumaczona na j. ang. i od 2019 r sprzedawana na całym świecie). W marcu 2019 premierę miała jego trzecia książka: "Żywienie młodego sportowca". Amatorsko uprawia sporty siłowe oraz bieganie - przebiegł 5 półmaratonów.

dr n. o kult. fiz. Anna Mróz

Doktor nauk o kulturze fizycznej z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego. Od wielu lat związana z Zakładem Fizjologii i Medycyny Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Prowadzi zajęcia z zakresu fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego na wielu kierunkach studiów; wykładowca na studiach podyplomowych oraz kursach instruktorskich i trenerskich. Autorka lub współautorka ponad 40 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wykonawca w ponad 20 projektach badawczych.

dr n. o kult. fiz. Katarzyna Sempolska

Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista fitness, autorka zajęć dla kobiet w ciąży "AKTYWNE 9 miesięcy" i matek z małymi dziećmi "klub AKTYWNEJ mamy". Doświadczona trener pilates, prowadząca zajęcia na kierunku Pedagogika Baletowa. Wykładowca akademicki, promotor prac licencjackich i magisterskich.

dr n. biol. Renata Wolinowska

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, prowadzi badania z zakresu genetyki drobnoustrojów i biotechnologii. Interesuje się szczególnie zjawiskami związanych z opornością bakterii na antybiotyki. Ponadto pasjonuje się dziką przyrodą, lubi dalekie, egzotyczne podróże.

mgr farm. Aldona Adamska-Szewczyk

Doktorant z wolnej stopy na Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Absolwent Wydziału Farmacji UM w Lublinie – specjalność apteczno-zielarska, Interdyscyplinarnych Studiów Managerów Farmacji oraz Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Wieloletni wykładowca Policealnego Studium Farmaceutycznego „Omega” w Warszawie oraz Policealnej Szkoły Ochrony Zdrowia „Promed-Omega”, Policealnego Studium Farmaceutycznego przy Zespole Szkół Nr 21. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce zielarskiej i zdrowotnej. Wieloletni redaktor merytoryczny i konsultant artykułów z dziedziny farmacji (m.in. polskiego wydania: „Plantes & bien-être") oraz gość programów radiowych i telewizyjnych o tematyce farmakognostycznej. Od 2009 r. pełni obowiązki kierownika apteki.

mgr inż. Ewa Ceborska-Scheiterbauer

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji na specjalizacji dietetyka.

Od 2006 roku prowadzi poradnię dietetyczną food&diet. 

Specjalizuje się w dietach dla osób w trakcie leczenia onkologicznego, bo wie, że żywienie ma olbrzymie znaczenie w trakcie walki z chorobą. Autorka opracowań Żywienie w szpiczaku mnogim oraz Medycyna XXI wieku - żywienie w chorobach nowotworowych, a także książki kucharskiej "Dieta łatwostrawna - z czym się to je".

mgr Joanna Drygiel

Dietetyk Kliniczny w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie zajmuje się jednocześnie pracą naukowo-badawczą . Współpracuje także z fundacjami, stowarzyszeniami i uniwersytetami trzeciego wieku oraz prowadzi działalność edukacyjną. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz studiów podyplomowych z zakresu żywienia klinicznego i opieki metabolicznej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka i współautorka  publikacji dotyczących wsparcia żywieniowego w chorobach onkologicznych.

mgr Mateusz Gemba

Specjalista ds. żywienia człowieka i oceny żywności. Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Doktorant w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie.

Główne zainteresowania naukowe to dietetyka kliniczna, leczenie żywieniowe chorób dietozależnych, nutrigenomika, wykorzystanie technik biologii molekularnej w analizie żywności, mikrobiologia żywności.

mgr Joanna Grzyb

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Stypendystka programu Socrates-Erasmus realizowanego na Uniwersytecie Ecole Nationale Superieure de Chimie w Lille we Francji. Pracowała na stanowisku chemika w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, gdzie zajmowała się analizą żywności pochodzenia zwierzęcego, a także w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, w sekcjach: badania żywności, badania wody i sekcji analiz instrumentalnych, wykonując szerokozakresowe badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne żywności i próbek środowiskowych. Popularyzatorka nauki, nauczycielka przedmiotów z obszaru chemii, biologii i pokrewnych.

mgr inż. Beata Jabłonowska-Lietz

Specjalistka w dziedzinie poradnictwa dietetycznego i psychodietetyki w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (wcześniej w Instytucie Żywności i Żywienia), doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM. Jej główne obszary badań naukowych dotyczą czynników wczesnej identyfikacji pacjentów z ryzykiem nadwagi, otyłości oraz chorób towarzyszących. Interesuje się również rolą modelowania nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży, jako skuteczną prewencją nadwagi i otyłości w wieku dorosłym. Wykonawca kilku projektów badawczych z zakresu nutrigenomiki, autorka i współautorka publikacji w czasopismach naukowych oraz prac prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik

Dietetyk, nauczyciel akademicki i bloger w jednym. Gość audycji radiowych oraz telewizyjnych programów „śniadaniowych”. Autorka artykułów w czasopismach naukowych (Alergia, Astma, Immunologia czy Family Medicine&Primary Care Review), popularnonaukowych  (Farmacja Praktyczna) czy tych całkiem rozrywkowych (Świat Kobiety, Glamour). W tej chwili publikuję przede wszystkim na swoim blogu. W swojej pracy wyznaję zasadę, że dieta to styl życia, a nie tylko odchudzanie, dlatego staram się osładzać życie tym co na diecie. Uważam, że ubytek masy ciała powinien być jedynie efektem ubocznym zdrowego i smacznego życia! Inspirują mnie ludzie, ich wola zmian oraz szukanie recepty na zdrowe i szczęśliwe życie. Od roku 2006 prowadzę własny gabinet w Warszawie, a w 2015 założyłam także bloga. U mnie zawsze jest i zdrowo i smacznie, bo wychodzę z założenia, że jedzenie ma smakować, sprawiać radość i  dawać energię na każdy aktywny dzień! Prywatnie także jestem pasjonatką zdrowej i różnorodnej kuchni – nocnych wypieków, zamykania przetworów warzywno-owocowych w słoikach, uprawiania własnego jedzenia na działce oraz  teatru i jazdy na rowerze!

mgr inż. Jadwiga Mędelewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w m.st. Warszawie. Ze służbą sanitarną związana od 40 lat z doświadczeniem na stanowiskach Kierownika Higieny Żywności i Żywienia, Kierownika Higieny Pracy. Ukończyła  studia wyższe z zakresu inżynierii środowiska i zarządzania w ochronie środowiska. Jest absolwentką studiów podyplomowych: REACH - zarzadzanie chemikaliami w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi; Ochrony Zdrowia Publicznego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie; Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Pracy  w PWSOŚ w Radomiu. Audytor jednostek inspekcyjnych, Autor artykułów z zakresu zagrożeń w środowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego. Interesuje się dobrą książką, muzyką. Uwielbia ćwiczenia w gronie najbliższych i spacery.

mgr Anna Mirecka

Absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lektor, nauczyciel oraz metodyk z wieloletnim doświadczeniem. Prywatnie interesuje się literaturą współczesną, psychologią, jazdą konną, turystyką oraz kulinariami.

mgr Krystyna Powierża

Dyplomowana starsza pielęgniarka i nauczyciel. Od 25 lat pracuje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a od 10 lat jest nauczycielem w CNiB ŻAK.
W 2007 roku na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, na kierunku: pedagogika (pedagogika zdrowia) specjalność: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia uzyskała tytuł zawodowy magistra
W 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego ukończyła studia doskonalące : Żywienie w zdrowiu i chorobie.
W 2017 roku uzyskała tytuł Pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
Jako wolontariusz prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy na kursach prawo jazdy
Ma na swoim koncie wiele kursów i szkoleń z dziedziny medycyny