Dietetyka

Dietetyka

mgr inż. Jadwiga Mędelewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w m.st. Warszawie. Ze służbą sanitarną związana od 40 lat z doświadczeniem na stanowiskach Kierownika Higieny Żywności i Żywienia, Kierownika Higieny Pracy. Ukończyła  studia wyższe z zakresu inżynierii środowiska i zarządzania w ochronie środowiska. Jest absolwentką studiów podyplomowych: REACH - zarzadzanie chemikaliami w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi; Ochrony Zdrowia Publicznego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie; Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Pracy  w PWSOŚ w Radomiu. Audytor jednostek inspekcyjnych, Autor artykułów z zakresu zagrożeń w środowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego. Interesuje się dobrą książką, muzyką. Uwielbia ćwiczenia w gronie najbliższych i spacery.