Dietetyka

Dietetyka

mgr Joanna Grzyb

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Stypendystka programu Socrates-Erasmus realizowanego na Uniwersytecie Ecole Nationale Superieure de Chimie w Lille we Francji. Pracowała na stanowisku chemika w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, gdzie zajmowała się analizą żywności pochodzenia zwierzęcego, a także w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, w sekcjach: badania żywności, badania wody i sekcji analiz instrumentalnych, wykonując szerokozakresowe badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne żywności i próbek środowiskowych. Popularyzatorka nauki, nauczycielka przedmiotów z obszaru chemii, biologii i pokrewnych.