Dietetyka

Dietetyka

mgr Mateusz Gemba

Specjalista ds. żywienia człowieka i oceny żywności. Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Doktorant w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie.

Główne zainteresowania naukowe to dietetyka kliniczna, leczenie żywieniowe chorób dietozależnych, nutrigenomika, wykorzystanie technik biologii molekularnej w analizie żywności, mikrobiologia żywności.