Dietetyka

Dietetyka

dr n. rol. Beata Cieślak

Z wykształcenia: biolog, mikrobiolog, immunolog (UW), doktor nauk w zakresie technologii żywności i żywienia (SGGW). Dysertacja doktorska poświęcona chemicznym zanieczyszczeniom żywności powstających podczas jej przetwarzania

Doświadczenie zawodowe i wiedza zdobywała podczas wieloletniej pracy w instytutach naukowych (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, oba zlokalizowane w Warszawie). Przez okres dwóch lat była ekspertem i konsultantem do spraw zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności w PISiPAR (Państwowa Inspekcja Skupu i Produkcji Artykułów Rolnych obecnie IJHAR - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), Ministerstwa Rolnictwa.