Dietetyka

Dietetyka

mgr farm. Aldona Adamska-Szewczyk

Doktorant z wolnej stopy na Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Absolwent Wydziału Farmacji UM w Lublinie – specjalność apteczno-zielarska, Interdyscyplinarnych Studiów Managerów Farmacji oraz Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Wieloletni wykładowca Policealnego Studium Farmaceutycznego „Omega” w Warszawie oraz Policealnej Szkoły Ochrony Zdrowia „Promed-Omega”, Policealnego Studium Farmaceutycznego przy Zespole Szkół Nr 21. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce zielarskiej i zdrowotnej. Wieloletni redaktor merytoryczny i konsultant artykułów z dziedziny farmacji (m.in. polskiego wydania: „Plantes & bien-être") oraz gość programów radiowych i telewizyjnych o tematyce farmakognostycznej. Od 2009 r. pełni obowiązki kierownika apteki.