Dietetyka

Dietetyka

mgr inż. Beata Jabłonowska-Lietz

Specjalistka w dziedzinie poradnictwa dietetycznego i psychodietetyki w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (wcześniej w Instytucie Żywności i Żywienia), doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM. Jej główne obszary badań naukowych dotyczą czynników wczesnej identyfikacji pacjentów z ryzykiem nadwagi, otyłości oraz chorób towarzyszących. Interesuje się również rolą modelowania nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży, jako skuteczną prewencją nadwagi i otyłości w wieku dorosłym. Wykonawca kilku projektów badawczych z zakresu nutrigenomiki, autorka i współautorka publikacji w czasopismach naukowych oraz prac prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.