Dietetyka

Dietetyka

dr n. ekon. Piotr Jankowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa żywności (Akademia Morska w Gdyni). Dysertacja doktorska poświęcona badaniom nad występowaniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wybranych grupach artykułów rolno-spożywczych. Ukończył kilkanaście kursów specjalistycznych w zakresie analityki chemicznej między innymi studia podyplomowe „Analityka w ochronie środowiska” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Research Institute for Chromatography w Kortrijk, Belgia – kurs “Capillary Gas Chromatography – Mass Spectrometry”. Doświadczenie zawodowe i wiedza zdobywał podczas wieloletniej pracy Instytucie Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz jako konsultant do spraw zanieczyszczeń chemicznych żywności w PISiPAR (Państwowa Inspekcja Skupu i Produkcji Artykułów Rolnych obecnie IJHAR - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), Ministerstwa Rolnictwa. Cenne doświadczenia nabył jako kierownik akredytowanego laboratorium ochrony środowiska w Północnej Irlandii. Obecnie pracuje w firmie JARS S.A. jako ekspert ds. analiz instrumentalnych.