Dietetyka

Dietetyka

prof. dr hab. n. med. Jolanta Chwalbińska

Absolwentka Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2009 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk o kulturze fizycznej. Od wielu lat prowadzi działalność dydaktyczną, a od 2011 roku związana jest również z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia W Warszawie. Autorka licznych publikacji oraz artykułów naukowych. Główne zainteresowania naukowe: Metaboliczne, hormonalne i hemodynamiczne mechanizmy kontroli adaptacji fizjologicznej do wysiłku fizycznego o różnej charakterystyce u ludzi oraz Fizjologiczne podstawy treningu zdrowotnego i sportowego.