Dietetyka

Dietetyka

dr hab. Wojciech Lis

Doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prawnik z doświadczeniem w pracy w administracji publicznej oraz w służbach mundurowych, pasjonat historii, miłośnik gór. Autor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz ponad 100 haseł tematycznych opublikowanych w encyklopediach i leksykonach. Uczestnik i wykonawca kilku projektów naukowych i grantów badawczych. Brał udział w stażach i wyjazdach naukowych w zagranicznych ośrodkach akademickich m.in. w: Armenii, Bułgarii, Gruzji i na Ukrainie. Zainteresowania naukowe mają charakter interdyscyplinarny, koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień dotyczących ochrony wolności i praw człowieka, bezpieczeństwa państwa, prawa administracyjnego i prawa medycznego, w tym ochrony praw pacjenta, prawa rodzinnego i zagadnień bioetycznych, a także komunikacji społecznej i swobody wypowiedzi.