Dietetyka

Dietetyka

dr hab. n. o kult. fiz. Paweł Tomaszewski

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, absolwent i pracownik Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych z zakresu statystyki stosowanej na Wydziale Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie. Zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim proporcji wagowo-wzrostowych i otyłości dzieci i młodzieży zdrowej i z zaburzeniami wzrastania, aktywności fizycznej wybranych grup społecznych oraz zastosowania metod statystycznych w naukach o kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu. Specjalista w dziedzinie statystyki stosowanej i metodologii badań, prowadzi szkolenia z zakresu podstawowych i zaawansowanych/wielowymiarowych analiz danych ilościowych i jakościowych. Autor lub współautor ponad 50 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.