Dietetyka

Dietetyka

dr n. hum. Wojciech Bober

Doktor nauk humanistycznych, filozof, etyk. Od wielu lat związany z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor jednej książki i artykułów naukowych. Jego zainteresowania obejmują zarówno problemy metaetyczne jak i praktyczne kwestie moralne, zwłaszcza związane z rozwojem współczesnej techniki. Członek Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.