Dietetyka

Dietetyka

dr n. hum. Sylwia Krukowska

Sylwia Krukowska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła studia magisterskie oraz obroniła pracę doktorską z zakresu językoznawstwa ogólnego. W obszarze jej zainteresowań znajdują się jednak nie tylko zagadnienia związane z rozwojem języków współczesnych, ale również komunikacja interpersonalna, szczególnie zaś relacje międzyludzkie w środowisku medycznym. Dr Krukowska jest autorką wielu prac naukowych poświęconych wyżej wymienionym zagadnieniom. Kilka razy w roku bierze również udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach jako prelegentka oraz organizatorka. Jest nauczycielem akademickim.