Dietetyka

Dietetyka

mgr Krystyna Powierża

Dyplomowana starsza pielęgniarka i nauczyciel. Od 25 lat pracuje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a od 10 lat jest nauczycielem w CNiB ŻAK.
W 2007 roku na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, na kierunku: pedagogika (pedagogika zdrowia) specjalność: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia uzyskała tytuł zawodowy magistra
W 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego ukończyła studia doskonalące : Żywienie w zdrowiu i chorobie.
W 2017 roku uzyskała tytuł Pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
Jako wolontariusz prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy na kursach prawo jazdy
Ma na swoim koncie wiele kursów i szkoleń z dziedziny medycyny