W Bibliotece WSIiZ dostępne są czasopisma w formie papierowej oraz, dzięki uprzejmości niektórych redakcji, wybrane magazyny branżowe w wersji elektronicznej. Bazę czasopism w wersji tradycyjnej i elektronicznej Biblioteka planuje sukcesywnie powiększać.

Korzystanie z czasopism w wersji elektronicznej jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji. 

 

Nauki o zdrowiu/chemiczne/medyczne/kosmetologia:

 

 

Dietetyka:

 

Inne:

  • Help (dzięki uprzejmości wydawcy: Fundacja Szansa Dla Niewidomych)
    Zachęcamy do zapoznania się z miesięcznikiem Help Fundacji Szansy dla Niewidomych
    Czasopismo zawiera informacje o o świecie dotyku i dźwięku dla osób niewidomych, słabowidzących oraz ich otoczenia”