Praktyki można odbywać wszędzie, gdzie istnieje możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu programu praktyk, który obowiązuje dla danego kierunku studiów. Student ma możliwość odbycia praktyk w przedsiębiorstwie, z którym Uczelnia ma podpisaną umowę o współpracy w ramach praktyk kierunkowych. Studenci mogą sami wybrać firmę, w której chcą odbywać praktyki pod warunkiem, że pracodawca podpisze umowę z Uczelnią. Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybraną przez studenta specjalnością.

Obowiązek odbywania studenckich praktyk zawodowych dotyczy również studentów niestacjonarnych.

 

Wykaz Instytucji, które przyjmą studentów WSIiZ kierunku Chemia kosmetyczna na Studenckie Praktyki Zawodowe:

Instytucje

 

Wykaz Instytucji, które przyjmą studentów WSIiZ kierunku Chemia ogólna na Studenckie Praktyki Zawodowe:

Instytucje

 

Wykaz Instytucji, które przyjmą studentów WSIiZ kierunku Chemia Żywności na Studenckie Praktyki Zawodowe:

Instytucje

 

Wykaz Instytucji, które przyjmą studentów WSIiZ kierunku Dietetyka I stopnia na Studenckie Praktyki Zawodowe:

Instytucje

 

Wykaz Instytucji, które przyjmą studentów WSIiZ kierunku Dietetyka II stopnia na Studenckie Praktyki Zawodowe:

Instytucje

 

Wykaz Instytucji, które przyjmą studentów WSIiZ kierunku Inżynieria ochrony zdrowia i promocja na Studenckie Praktyki Zawodowe:

Instytucje

 

Wykaz Instytucji, które przyjmą studentów WSIiZ kierunku Kosmetologia I stopnia na Studenckie Praktyki Zawodowe:

Instytucje

 

Wykaz Instytucji, które przyjmą studentów WSIiZ kierunku Kosmetologia II stopnia na Studenckie Praktyki Zawodowe:

Instytucje

 

Wykaz Instytucji, które przyjmą studentów WSIiZ kierunku Technologia kosmetyku II stopnia na Studenckie Praktyki Zawodowe:

Instytucje