UCZELNIE Z KRAJÓW PROGRAMU

STRONA WWW

NAZWA

KRAJ

JĘZYK

MOBILNOSCI

ZAKRES UMOWY

1

https://skk.lv/english/

International College of Cosmetology

Łotwa

angielski / łotewski

kosmetologia

2

https://www.kvk.lt/en/

Klaipeda State University of Applied Sciences

Litwa

angielski / litewski

kosmetologia
dietetyka

3

https://erasmus.uniwa.gr/en/homepage/

University of West Attica

Grecja

angielski / grecki

kosmetologia

4

https://www.um.es/en/web/internacionalizacion/

Universidad de Murcia

Hiszpania

hiszpański

dietetyka

5

https://www.ucm.es/english/incoming-mobility

Universidad Complutense de Madrid

Hiszpania

hiszpański

chemia

6

 https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/?lang=en

University of Bucharest

Rumunia 

rumuński/ angielski 

 chemia

7

 https://erasmus.karatekin.edu.tr/default.aspx

Cankiri Karatekin University

Turcja

angielski 

 chemia

8

 https://en.unito.it/international-relations/students-mobility

Universita degli Studi di Torino

Włochy

włoski/ angielski

chemia

9

 https://www.unipi.it/index.php/study/itemlist/category/417

Università di Pisa

Włochy

 włoski/ angielski

 chemia

10

 https://www.urjc.es/en/international/internatinal-students

Universidad Rey Juan Carlos

Hiszpania

hiszpański/ angielski 

 dietetyka

11

https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina=internacional-estudantes-mobilidade

Universidade do Porto

Portugalia

 portugalski/ angielski

dietetyka

12

https://www.ugd.edu.mk/index.php/en/info/333-international-relations-office-at-ugd

Republic of Macedonia Goce Delcev State University Stip

Macedonia 

macedoński/ angielski

 dietetyka

13

 http://international.ulbsibiu.ro/

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Rumunia 

rumuński/ angielski 

dietetyka

14

 https://erasmus.kastamonu.edu.tr/index.php/en

Kastamonu University

Turcja

turecki/ angielski 

 dietetyka

15

 https://www.uniba.it/english-version/internazionale/incoming-mobility

Università degli studi di Bari Aldo Moro

Włochy  

 włoski/ angielski

 dietetyka

16

 https://international.unime.it/

Universita degli Studi di Messina

Włochy

 włoski/ angielski

 dietetyka

17

https://panko.lt/en/english-international-relations/ 

Penevezys College

 Litwa

litewski/ angielski/ rosyjski 

 kosmetologia

18

 http://international.univ-rouen.fr/partir-etudier-erasmus-europe--519195.kjsp

Universite de Rouen Normandie

Francja

 francuski

chemia

19

 https://www.utb.cz/en/university/international/students/exchange-students/outgoing-students/erasmus/

Tomas Beta University in Zlin

Czechy

czeski/ angielski 

chemia

20

 http://www.unios.hr/en/cooperation/international-cooperation/erasmus/

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Chorwacja

chorwacki/ angielski 

dietetyka

UCZELNIE WSPÓŁPRACUJĄCE Z KRAJÓW PARTNERSKICH

STRONA WWW

NAZWA

KRAJ

21

https://lpnu.ua/en

Lviv Polytechnic National University

Ukraina

22

https://www.tsu.ge/en

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Gruzja