W środę 15 marca w Kampusie nr 1 Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia odbyło się spotkanie z CEO firmy Algoos Panią Karoliną Elenis, Panem Ernestem Nowakiem Koordynatorem Konsorcjum oraz Koordynatorem Erasmus w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, Panią Katarzyną Mikulską – Koordynatorem Erasmus w WSIiZ. W spotkaniu wzięły udział studentki WSIiZ oraz pracownik Biura Nauki Piotr Ozimek.

Tematem przewodnim było zaprezentowanie możliwościach realizacji praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+ w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych w Grecji, które mogą być realizowane w okresie wakacyjnym.

Argumentami przemawiającymi za uczestnictwem w praktykach w ramach programu Erasmus+ przedstawionymi według zebranych gości jest przede wszystkim zwiększenie możliwość nauki języka angielskiego, poszerzenie horyzontów, połączenie obowiązków zawodowych z wakacjami i odpoczynkiem po pracy w ciekawych miejscach, brak kryteriów wykluczających (w programie Erasmus+ mogą wziąć udział wszyscy studenci, którzy ukończyli pierwszy semestr studiów).

Pani Karolina Elenis przedstawiła ogólne zasady odbywania praktyk w SPA w Grecji (min. 3 miesiące). Opowiedziała o zasadach pośrednictwa, finansowania, wynagrodzenia za pracę od greckiego pracodawcy (min. 500Euro/za miesiąc) oraz formy zakwaterowania, wyżywienia i transportu z miejsca zamieszkania do pracy, kaucji zwrotnej, formy rozliczenia praktyk. Podkreśliła, że aby wziąć udział w programie praktyk letnich należy w pierwszej kolejności przesłać CV w języku angielskim, a następnie umówić się na rozmowę kwalifikacyjną, która w głównej mierze dotyczy motywacji do wyjazdu, miejsca w którym chciałoby się odbywać praktyki oraz czasu, w którym miałyby się odbyć.

Pan Ernest Nowak sprecyzował na czym polegają ogólne zasady rozliczenia i zaliczenia praktyk w macierzystej Uczelni. Określił efekty kształcenia jakie powinien uzyskać student odbywający praktykę w ramach programu Erasmus+. Podkreślił znaczenie ubiegania się u pracodawcy wydania po zakończeniu praktyk stosownych certyfikatów i zaświadczeń, które powinny zawierać wykaz zadań, a które są niezbędne do rozliczenia wyjazdu z Biurem Erasmus+.

Pani Katarzyna Mikulska opowiedziała o organizacji wyjazdu z punktu widzenia Uczelni wysyłającej, dokumentach potrzebnych do podpisania umowy między Uczelnią, studentem a podmiotem przyjmującym na praktyki. Podkreśliła znaczenie wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz OC i NNW, które zagwarantuje nam opiekę medyczną podczas wyjazdu (znaczenie karty EKUZ).

Każda z uczestniczących studentek miała możliwość dopytania o kwestie problematyczne związane z wyjazdem. Studentki miały możliwość przedstawienia swoich doświadczeń związanych z odbywaniem praktyk w słonecznej Grecji.

 

Bardzo dziękujemy zebranym gościom, pracownikom WSIiZ oraz przede wszystkim studentkom za udział w spotkaniu.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus Algoos