Bogactwo księgozbioru Biblioteki WSIiZ przyciąga wszystkich miłośników literatury popularnonaukowej. Pozycje zbieżne z profilem kształcenia Uczelni pozwalają studentom na efektywne pogłębianie swojej wiedzy. Na bibliotecznych półkach studenci i nauczyciele akademiccy znajdą pozycję z wielu dziedzin nauki m.in. kosmetologii, zdrowa publicznego, medycyny, zarządzania, marketingu, ochrony środowiska, prawa, ekonomii, administracji i szerokiego spectrum nauk technicznych.

Pomocne z pewnością okażą się również słowniki specjalistyczne oraz podręczniki do nauki wybranego języka obcego. 

Czytelnicy Biblioteki WSIiZ oprócz podręczników, monografii i zeszytów naukowych mogą również zapoznać się ze zbiorami branżowych czasopism, które cyklicznie uzupełniane są o nowo wydane numery. Można z nich skorzystać na miejscu w ramach czytelni, lub wypożyczyć zostawiając dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację ELS) – szczegóły: zakładka: Czasopisma. Niejednokrotnie również stanowią cenną pomoc w przygotowywaniu prac semestralnych.

Każdy odwiedzający Bibliotekę WSIiZ może liczyć na profesjonalną i życzliwą obsługę. Pracownicy służą wsparciem w kwestii doboru odpowiedniej literatury każdemu czytelnikowi. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości osoby korzystające z zasobów bibliotecznych mają możliwość uzyskania pomocy i rzeczowej odpowiedzi. Z pewnością ma to pozytywny wpływ na szybsze wywiązywanie się ze studenckich obowiązków.

Obsługa wypożyczalni jest możliwa dzięki wykorzystaniu programu komputerowego LIBRA 2000. Służącego do bieżącej ewidencji zasobów bibliotecznych WSIiZ.

 

 

KATALOG BIBLIOTEKI WSIIZ