Zanim zaczniesz szukać pracy, zadbaj o przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – Curriculum Vitae (CV) oraz Listu Motywacyjnego (LM). Poświęć swój czas, aby przygotować je jak najdokładniej i bardzo starannie. Jest to bowiem pierwszy kontakt Twojej osoby z potencjalnym pracodawcą, który wbrew pozorom, może mieć kluczowe znaczenie. Dobrze napisane dokumenty aplikacyjne zadecydują zapewne o zaproszeniu Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Czym jest CV?

CURRICULUM VITAE (CV), zwane również życiorysem zawodowym, jest dokumentem przedstawiającym dotychczasową ścieżkę edukacyjną i zawodową. Potencjalnemu pracodawcy daje odpowiedź, czy jesteś odpowiednim kandydatem na stanowisko, na które aktualnie prowadzona jest rekrutacja.

Pamiętaj jednak, aby nie traktować swojego CV jak „worka”, do którego „wrzucisz” wszystkie swoje życiowe doświadczenia. W miarę możliwości dopasuj swój życiorys do konkretnej oferty pracy oraz napisz je zwięźle – osoby przeprowadzające rekrutację poświęcają mu zazwyczaj tylko chwilę.

 

Twoje pierwsze CV

Jeśli piszesz swoje pierwsze CV, najpierw zastanów się dokładnie, co chcesz w nim zamieścić. Zalecamy, abyś przed przeniesieniem swoich myśli na papier, odpowiedz sobie na poniższe pytania:

 • Czy w czasie studiów uczestniczyłeś w jakichś ciekawych projektach? Cóż to były za projekty i jaką rolę w nich pełniłeś?
 • Czy byłeś skierowany na praktykę lub staż? Jeśli tak, to istotną sprawą jest czas ich trwania, zakres Twoich obowiązków, charakter pracy (samodzielna czy zespołowa) oraz zaznaczenie, co wychodziło Ci najlepiej.
 • Czy podejmowałeś jakieś krótko lub długoterminowe prace i czy były one związane z Twoim wykształceniem? Czego się podczas tej współpracy nauczyłeś?
 • Czy byłeś zaangażowany w działania wolontariatu? Jeśli tak, wypisz czego dowiedziałeś się o sobie podczas wykonywania tego typu pracy społecznej.
 • Czy szukasz pracy zgodnej z Twoim wykształceniem? Jeśli tak, co najbardziej interesuje Cię w Twoim wyuczonym zawodzie i jakie dziedziny chciałbyś rozwijać i dlaczego? Jeśli nie, pomyśl dlaczego oraz sprecyzuj, czy masz możliwości przekwalifikowania się i jeśli tak to jakie?
 • Czy masz jakieś pozazawodowe pasje? Jeśli tak, to jak je realizujesz?
 • Zapoznaj się z  artykułem "24 błędy w CV, przez które nie dostajesz pracy"

 

Przejrzyj również gotowe wzory CV, które znajdziesz zarówno w pozycjach literackich dotyczących procesu poszukiwania pracy, jak też, w znaczącej większości, na portalach Internetowych – warto bowiem zobaczyć, jak swój życiorys napisały inne osoby. Pamiętaj jednak, aby był to dla Ciebie jedynie pewnego rodzaju wzorzec – nie traktuj tego jako „gotowca”, w którym wprowadzisz tylko drobne zmiany dotyczące Twojej osoby. Odnajdź w sobie ambicję, która pozwoli Ci na stworzenie lepszego od przeglądanych dokumentu i stanie się Twoją wizytówką.

 

Piszemy CV, czyli instrukcja krok po kroku

Curriculum Vitae powinno być zwięzłe i proste w formie. Najlepiej będzie, jak zajmie jedną, maksymalnie dwie strony A4. Papier musi być obowiązkowo koloru białego – nie eksperymentujemy z kolorami, nie używamy żadnych ozdobnych ramek, wzorków itp. To samo tyczy się czcionki, którą piszemy Naszą aplikację – nie stosujemy żadnych udziwnień, dokument piszemy czcionką Times New Roman lub Arial, rozmiar 12.

CV musi być napisane czytelnie, starannie, konkretnie, ale przy tym atrakcyjnie – ma bowiem zainteresować osobę, która będzie je czytać, i tym samym zachęcić ją do bliższego poznania jego autora.

Życiorys obowiązkowo musi zawierać kilka podstawowych składników, takich jak dane osobowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Warto umieścić również informacje dodatkowe, takie jak doświadczenie pozazawodowe, odbyte kursy i szkolenia (w tym kursy językowe), Nasze umiejętności, cechy, hobby i zainteresowania oraz informacje dodatkowe.
Pamiętaj również o zamieszczeniu klauzuli, która zawierać będzie pozwolenie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

 

1. Tytuł
Bardzo dużo osób zapomina o tym, że każdy ważny dokument powinien mieć nadany tytuł – bez niego może być bowiem uznany za nieważny i automatycznie takie CV nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji. Dlatego też pamiętaj, aby swój życiorys zatytułować na górze strony pisząc Curriculum Vitae (skrót CV jest mniej profesjonalny). Wtedy osoba zajmująca się rekrutacją nie będzie mieć żadnych wątpliwości, z czym ma do czynienia.

 

2. Zdjęcie
Mile widziane, aczkolwiek nieobowiązkowe, jest zamieszczenie w CV aktualnego zdjęcia. Niektórzy uważają, że lepiej go nie dodawać, ponieważ pozwoli to uniknąć dyskryminacji ze względu na wygląd. Jednakże my radzimy, aby je w swoim dokumencie zamieścić – dzięki niemu zostaniesz lepiej zapamiętany, być może na tyle, że osobie prowadzącej rekrutację potem łatwiej będzie dopasować Twoje nazwisko do Twojej osoby.

Zamieszczane przez Ciebie zdjęcie powinno być zdjęciem portretowym, wykonanym przez profesjonalistę, najlepiej do jakiegoś dokumentu, takiego jak dowód osobisty, prawo jazdy, dyplom ukończenia studiów itp. Nieprofesjonalne, a wręcz niedopuszczalne, jest zamieszczenie zdjęcia wykonanego np. podczas wakacji, imprezy urodzinowej lub zrobionej telefonem komórkowym. Nie umieszczaj też zdjęcia w czapce lub w okularach przeciwsłonecznych.

 

3. Dane osobowe i kontaktowe

 1. Dane osobowe
  Swój życiorys zacznij od podania imienia (imion) i nazwiska – pamiętaj, aby wypisywać te dane w takiej dokładnie formie, najpierw imię (imiona), potem nazwisko, bowiem tak właśnie stanowią zasady języka polskiego. Przedstawiasz się zaczynając od imienia, następnie podajesz nazwisko – ta sama zasada znajduje zastosowanie podczas pisania CV. Następnie wpisz swoją datę i miejsce urodzenia, przy czym format daty nie jest ściśle określony – możesz zacząć wpisywanie od roku urodzenia, ale możesz także od dnia; możesz podać pełną nazwę miesiąca, w którym się urodziłeś, a możesz posłużyć się jedynie cyfrą – wybór należy do Ciebie.
 2. Adres zamieszkania
  W swoim życiorysie podajemy aktualny adres zamieszkania, a nie zameldowania. Ten drugi bowiem może zmylić, a nawet zniechęcić, potencjalnego pracodawcę. Przykładowo: pochodzisz z Lublina, a mieszkasz w Warszawie, ponieważ tutaj studiujesz/studiowałeś i tutaj też poszukujesz pracy – nie wpisuj zatem swojego adresu domu rodzinnego, ponieważ osoba prowadząca rekrutację może to błędnie odczytać. Może pomyśleć, że podjęcie pracy będzie wiązać się dla Ciebie z przeprowadzką, co jest sprawą często skomplikowaną, a w niektórych przypadkach wręcz mocno problematyczną. Dlatego podaj adres, pod którym teraz, w danej chwili, można Cię znaleźć.
 3. Numer telefonu
  Najlepiej, aby był to numer Twojego telefonu komórkowego – jest to bowiem najpewniejsza forma kontaktu z Tobą. Osoba prowadząca rekrutację najprawdopodobniej właśnie tą drogą skontaktuje się z Tobą w celu zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Zdecydowanie rzadziej stosowany jest kontakt z kandydatem drogą e-mailową.
 4. E-mail
  Adres Twojego e-maila bezdyskusyjnie musi brzmieć poważnie i wiarygodnie – najlepiej żeby zawierał Twoje imię i nazwisko, np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. etc. Niezbyt dobrze postrzegane są adresy niepoważne lub założone na niepoważnej domenie, np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jak również trudne do zapamiętania, np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oczywiście zawsze wpisuj w życiorysie swój prywatny adres e-mailowy. Jeśli masz w planach zmianę pracy, nie wysyłaj dokumentów aplikacyjnych z firmowej poczty. Ktoś w Twojej firmie może to zauważyć, a poza tym, jak odejdziesz, to Twój adres e-mailowy najprawdopodobniej zostanie usunięty.

 

4. Wykształcenie
Nie zamieszczaj w życiorysie informacji o ukończonej szkole podstawowej i gimnazjum –opisywanie swojego procesu edukacji zacznij od informacji, jaką szkołę ponadgimnazjalną ukończyłeś (liceum, technikum). Następnie wpisz studia licencjackie/inżynierskie/magisterskie. Jeśli najpierw ukończyłeś studia inżynierskie, a następnie uzupełniające magisterskie, wpisz to dokładnie w takiej kolejności. Jeżeli studiowałeś na różnych uczelniach, również zaznacz to w swojej aplikacji. Tę część możesz także uzupełnić o tytuł pracy dyplomowej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Zadbaj o to, aby najpierw zamieścić najaktualniejsze dane. Z lewej strony wypisz przedział lat, w jakich uczyłeś się w danej placówce. Jeśli nadal się uczysz, wpisz planowany rok ukończenia nauki – dla osoby przeprowadzającej rekrutację stanowi to istotną informację. Z prawej strony, obok dat, wpisz szkołę i profil klasy oraz pełną nazwę uczelni, wydział, kierunek, specjalność oraz uzyskany tytuł.

 

5. Doświadczenie zawodowe
Zachowaj analogiczny układ jak w poprzedniej części – po stronie lewej zakres dat, natomiast z prawej Twoje stanowisko, nazwa firmy, tudzież realizowanego projektu. Również w tej części zamieść informacje o odbytych praktykach studenckich. Pamiętaj, aby pod nazwami stanowisk umieścić krótki spis wykonywanych obowiązków – jest to mile widziane, ponieważ pod tymi samymi nazwami stanowisk kryją się często różne zadania do wykonania.

Oczywiście doświadczenie wypisz w porządku chronologicznym, na początku umieszczając zajęcie najbardziej aktualne.

 

6. Doświadczenie pozazawodowe
W tej części wypunktuj takie informacje jak: udział w wolontariacie, akcje społeczne, w których brałeś czynny udział, zorganizowane przez Ciebie konferencje, opieka nad dziećmi itp. Nie jest konieczne podawanie dat.

 

7. Kursy i szkolenia
Układ analogiczny jak w części 4 i 5 – z lewej strony piszemy daty, z prawej nazwę kursu/szkolenia oraz organizatora. Możesz zamieścić także ogólny zakres programowy, jakim były objęte przebyte kursy/szkolenia.
Dane wymieniamy w porządku chronologicznym – od kursów/szkoleń odbytych niedawno, do tych, w których uczestniczyłeś w odleglejszej przeszłości.

 

8. Umiejętności
Zanim zabierzesz się do redagowania tej części swojego życiorysu, raz jeszcze przejrzyj, jakie wymagania stawia kandydatowi potencjalny pracodawca. Zastanów się, czy naprawdę posiadasz te umiejętności – jeśli tak, koniecznie je wymień; jeśli nie – nie wypisuj ich tylko dlatego, że wymaga tego ogłoszenie.

W tej części wypisz zarówno umiejętności twarde (obsługa komputera, urządzeń biurowych, znajomość języków obcych), jak i miękkie (dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność etc.).

Wpisz, w jakim stopniu potrafisz obsługiwać komputer (możesz wymienić stopień znajomości poszczególnych programów), urządzenia biurowe, jaki jest Twój poziom znajomości języków obcych (wymień certyfikaty językowe, jeżeli takowe posiadasz). Możesz wyszczególnić stopień znajomości języka w podziale na umiejętności posługiwania się nim w mowie i w piśmie.

 

9. Cechy
Wypisz kilka cech swojego charakteru, które mogą być ważne z punktu widzenia zarówno potencjalnego pracodawcy, jak i, co istotniejsze, stanowiska, na które aplikujesz. Cechy takie jak punktualność, uczciwość, samodzielność, są bardzo istotne na każdym stanowisku pracy.

 

10. Hobby i zainteresowania
 Nie lekceważ tej części przy pisaniu swojego CV. Wpisz zarówno zainteresowania zawodowe, jak i pozazawodowe – uwidoczni to osobie prowadzącej rekrutację, że jesteś ciekawą osobą, jak też może spowodować, że lepiej zapadniesz jej w pamięć.

Bądź konkretny – zamiast wpisać ogólnie, np. „literatura”, wpisz „literatura sensacyjna” itd.

 

11. Informacje dodatkowe
W tej części możesz wpisać takie informacje jak kategorię posiadanego prawa jazdy oraz adres Twojej strony internetowej lub bloga – może to zaciekawić osobę prowadzącą rekrutację. Dzięki zamieszczonym tam informacjom dowie się więcej o Twojej ciekawej osobowości, a także pozna inne Twoje zainteresowania.

 

12. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

 

Błędy popełnianie przy pisaniu CV

 • Wysyłanie tej samej aplikacji na różne stanowiska
  Pamiętaj, że każde stanowisko pracy, nawet jeśli ma taką samą nazwę, może stawiać pracownikowi inne wymagania. Dlatego warto dokładnie przeczytać ofertę pracy, na którą chcesz odpowiedzieć i adekwatnie do niej zmodyfikować stworzony wcześniej życiorys.
 • Posługiwanie się pierwszą osobą liczby pojedynczej
  Ze względu na swoją ważność, lepiej wygląda CV napisane w formie bezosobowej. Wymusza ona bowiem skracanie informacji, posługiwanie się bezokolicznikami, a nie pełnymi zdaniami, co jest rzeczą pożądaną. Tak więc nie piszemy np. „Uczestniczyłem w …”, tylko „Uczestnictwo w …” itp.
 • Błędy językowe
  Błędy ortograficzne, stylistyczne czy interpunkcyjne nie powinny występować w żadnym piśmie oficjalnym. Zanim więc prześlesz swoje CV jakiemukolwiek pracodawcy, sprawdź swoją aplikację odpowiednim programem komputerowym lub poproś kogoś dobrze znającego zasady polskiej gramatyki i ortografii o przeczytanie Twojego dokumentu.
 • Skróty myślowe
  Pamiętaj, że osoba prowadząca rekrutację nie zna dokładnego przebiegu Twojego życia – tak więc unikaj stosowania skrótów myślowych i zachowaj logiczny ciąg zdarzeń.
 • Podawanie zbyt wielu szczegółów
  Część informacji z Twojego życia jest potencjalnemu pracodawcy zupełnie niepotrzebna – dlatego też przemyśl, z czego możesz zrezygnować, a co zaakcentować. Dzięki konkretyzacji informacji osoba prowadząca rekrutację skupi się na kwestiach istotnych, nie gubiąc się w nadmiarze zawartych w CV wiadomości.
 • Kłamstwo w CV
  Pod żadnym pozorem nie możesz dopuścić do tego, aby Twoja aplikacja zawierała nieprawdziwe informacje! Nie kłam i nie koloryzuj, bo jak wiadomo kłamstwo ma krótkie nogi i prędzej czy później pracodawca pozna prawdę – czy to już podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy trochę później, w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. W pierwszym przypadku zostaniesz z miejsca skreślony z listy kandydatów, natomiast w drugim prawdopodobnie zwolniony z posady.
 • Nieznajomość języków obcych
  Nie będzie wystarczającą informacja, że znasz język angielski, niemiecki lub jakikolwiek inny. Jeżeli znasz go w stopniu podstawowym, to prawdopodobnie na niewiele się to zda. Stąd tak ważna jest informacja, w której określisz poziom znajomości danego języka.
 • Pozostałe błędy
  • Podanie niepoważnego adresu e-mailowego;
  • Przekręcenie nazw poprzednich pracodawców;
  • Pisanie ogólnikami zamiast konkretami;
  • Wpisywanie doświadczenia zdobytego w mało znanych firmach, nie podając z jakiej są branży.

 

Format w jakim zapisujemy swoją aplikację

Przede wszystkim zadbaj o to, aby Twój dokument był zapisany w popularnym formacie pliku. Najbezpieczniej będzie, jeśli wyślesz swoje CV w formacie, który nie umożliwia łatwej edycji dokumentu, np. .pdf. Pliki programu Microsoft Word owszem, są popularne, ale ze względu na pojawienie się kolejnych jego wersji, otwarcie go w nieodpowiedniej może spowodować zniszczenie  struktury przesłanego przez Ciebie pliku. Jeśli jednak mimo wszystko chcesz przesłać swoje CV napisane w Wordzie, lub jeśli wymaga tego oferta pracy, to pamiętaj, żeby zapisać swój plik w starszym formacie, czyli .doc – format .docx (Word 2007 i 2010) na starszym Wordzie będzie niemożliwy do odczytania. A jeśli osoba prowadząca rekrutację nie będzie w stanie otworzyć Twojego załącznika, to nie będziesz w ogóle brany pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

Czym jest LM ?

LIST MOTYWACYJNY (LM) jest dokumentem uzupełniającym CV. Ma za zadanie wyrazić Twoją motywację do podjęcia pracy na określonym stanowisku oraz opisać konkretne, posiadane przez Ciebie, kompetencje. To właśnie w Liście Motywacyjnym możesz pochwalić się odniesionymi sukcesami, mogącymi mieć znaczenie dla potencjalnego pracodawcy, jak również nakreślić swoje cele zawodowe (najlepiej jak będą one zgodne z interesami firmy, do której aplikujesz).

LM osobom zajmującym się procesem rekrutacji nowych pracowników powinien dać odpowiedź na pytanie, czy jesteś osobą, która jest odpowiednim kandydatem na dane stanowisko.

 

Czy warto pisać LM?

Napisanie dobrego Listu Motywacyjnego jest równie pracochłonne, co napisanie dobrego Curriculum Vitae. Jednak w przeciwieństwie do CV, Twój LM może nie zostać przeczytany. Jednak w momencie szukania pracy, nie przyjmuj z góry takiego założenia i przyłóż się do perfekcyjnego przygotowania obu dokumentów aplikacyjnych. Jeżeli osobie, która zajmuje się procesem rekrutacji, spodoba się Twoje CV, na pewno przeczyta także List Motywacyjny, który może zadecydować o tym, że zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

List Motywacyjny, co podkreśla sama nazwa dokumentu, analizuje motywację kandydata. Jeśli w ofercie pracy wymagano przesłania kompletu dokumentów aplikacyjnych, a Ty wyślesz jedynie swoje CV, stanowi to dla osoby rekrutującej jasną informację, że nie jesteś wystarczająco zmotywowany i nie przeznaczyłeś swojego czasu na napisanie LM. W takim przypadku Twoje zgłoszenie zostanie uznane za niepełne i prawdopodobnie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

Zanim napiszesz List Motywacyjny

Tak samo jak w przypadku przygotowań do napisania CV, przed napisaniem LM również musisz przemyśleć, co warto byłoby w nim zamieścić. Radzimy, abyś zastosował się do poniższych porad:

 • dokładnie przeanalizuj ofertę pracy;
 • dowiedz się jak najwięcej o firmie, do której aplikujesz;
 • przemyśl co z Twoich dotychczasowych doświadczeń może być przydatne  na stanowisku, na które aplikujesz;
 • zastanów się, jakie są Twoje zainteresowania zawodowe. Być może pasjonujesz się czymś, co okaże się przydatne w Twojej nowe pracy.
 • wypisz swoje cele zawodowe pokrywające się z ofertą pracy, na którą chcesz odpowiedzieć;
 • przemyśl jakie posiadane przez Ciebie umiejętności przydadzą Ci się w nowej pracy.

Warto też, abyś przejrzał przykładowe Listy Motywacyjne znajdujące się w książkach lub, w większości, w Internecie. Pamiętaj jednak, aby pod żadnym pozorem nie traktować tego jako „gotowca” – cudze Listy mają być dla Ciebie tylko i wyłącznie inspiracją. Dlaczego? Bo osoby przeprowadzające rekrutację bardzo często zapoznają się z wzorami znajdującymi się w Internecie i potem wiedzą, kto poświęcił swój czas na napisanie własnego listu, a kto był zbyt leniwy, aby podejść do sprawy poważnie.

 

Piszemy List Motywacyjny, czyli instrukcja krok po kroku

Tak samo jak w przypadku CV, przy pisaniu LM obowiązują pewne odgórnie przyjęte zasady. List musi być napisany konkretnie i nie może być zbyt długi – powinien zająć nie więcej niż jedną stronę kartki formatu A4. Piszemy go na białym papierze, tradycyjną czcionką (Times New Roman lub Arial) w rozmiarze 12. Najlepiej, jeśli użyjesz tej samej czcionki, którą napisałeś swoje CV.

 

1. Dane podstawowe
W prawym górnym rogu wpisz miejscowość i datę. Następnie po lewej stronie zamieść swoje dane osobowe i kontaktowe: imię (imiona) i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Dzięki temu osoba przeprowadzająca rekrutację będzie mogła, w przypadku zainteresowania Twoimi dokumentami aplikacyjnymi, skontaktować się z Tobą od razu po przeczytaniu Listu, a nie będzie musiała szukać tych danych w CV. Kolejnym krokiem jest umieszczenie po prawej stronie adresata Twojego Listu – osoby, bądź firmy, do której go piszesz.

 

2. Treść
Po wypisaniu wszystkich podstawowych danych, możesz przejść do właściwej treści Twojego Listu. Zacznij go od zwrotu grzecznościowego „Szanowna Pani/Szanowny Panie”. Jednak najlepiej zacząć ogólnie: „Szanowni Państwo”.

W pierwszym zdaniu zawrzyj informację, na jakie ogłoszenie odpowiadasz i gdzie je znalazłeś. Podaj też odpowiedni numer referencyjny, o ile ogłoszenie było nim opatrzone. Jest to ważne m. in. w przypadku rekrutacji prowadzonej przez korporacje, ponieważ w tym samym czasie może ona poszukiwać pracowników na różne stanowiska.

Następnie przejdź do części głównej Twojego Listu:

 • wyjaśnij, czemu aplikujesz na dane stanowisko (np. pozostaje w zgodzie z Twoim wykształceniem, zainteresowaniami, celami zawodowymi etc.);
 • zapewnij potencjalnego pracodawcę, że posiadane przez Ciebie doświadczenie będzie przydatne w nowej pracy;
 • jeśli nie masz doświadczenia zawodowego, podkreśl swoją motywację do pracy i fakt, że poszukujesz pracy na dłuższy czas, a nie tylko „przejściowo”;
 • w CV wymieniłeś już swoje cechy charakteru, ale w LM wybierz spośród nich te, które będą mieć kluczowe znaczenie w nowej pracy i krótko je opisz.

 

3. Zakończenie
Na zakończenie swojego listu podkreśl swoją dyspozycyjność oraz chęć osobistego spotkania. Pod całością tekstu podpisz się imieniem i nazwiskiem, uprzednio wstawiając formę grzecznościową, np. „Z poważaniem...”.

 

Błędy popełniane przy pisaniu LM

 • Informacje pozostawione bez uzasadnienia, brak konkretów
  Nie pisz w swojej aplikacji zdań, które pozostawisz bez uzasadnienia, np. „jestem otwarty na nowe doświadczenia”, ponieważ osoba rekrutująca zwyczajnie w takie coś nie uwierzy. Wie bowiem, że LM stanowi formę autoprezentacji, która ma na celu zaprezentować Cię z jak najlepszej strony. Dlatego jak już zamieszczasz jakąś informację, poprzyj ją przykładami z Twojego życia – wtedy takie wiadomości nie zostaną pominięte.
 • LM niedostosowany do oferty pracy
  Nie wysyłaj wszędzie tego samego Listu – modyfikuj go tak, aby za każdym razem był dopasowany do konkretnej oferty pracy. Przeczytaj dokładnie opis stanowiska oraz oczekiwania pracodawcy wobec przyszłego pracownika i uwydatnij właśnie te informacje w swoim LM. Pamiętaj jednak, aby nie koloryzować, a po prostu podkreślać pewne fakty, które są istotniejsze ze względu na wymagania pracodawcy.
 • Powtarzanie tekstu z CV
  Musisz pamiętać, że LM to nie drugie CV – List jest uzupełnieniem życiorysu, a nie jego rozbudowanym opisem. Jest to dokument, dzięki któremu podkreślisz to, dla czego nie znalazło się miejsce w Twoim CV, np. podkreślisz swoją motywację, opiszesz (krótko!) swoje największe osiągnięcie, rozwiniesz temat cech charakteru, które w życiorysie jedynie wypunktowałeś.
 • Błędy językowe
  List Motywacyjny, prócz zawartej w nim treści, przekazuje osobie prowadzącej rekrutację, jeszcze inne ważne informacje, m. in. odnoszące się sfery komunikacji czy dokładności. Dlatego też warto zadbać o to, aby Twój List był perfekcyjny. Jeżeli w Twojej aplikacji zdarzą się błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne, a rekrutacja jest prowadzona na stanowisko, na którym trzeba będzie opracowywać dokumenty i pisać e-maile, zostaniesz potraktowany jako nieodpowiedni kandydat na to miejsce. To samo tyczy się błędów gramatycznych – jeżeli nie potrafisz skonstruować poprawnego zdania, będziesz miał problemy z poprawnym porozumiewaniem się. Jeśli pomyliłeś jakieś nazwisko lub nazwę firmy, oznacza to, że nie jesteś zbyt dokładny, co może mieć wpływ na Twoją pracę.
 • Zamieszczanie prywatnych informacji
  Nie wpisuj do listu tego typu treści – osoba prowadząca rekrutację naprawdę nie musi wiedzieć, że masz do spłacenia kredyt, albo że masz kłopoty ze zdrowiem i musisz sfinansować sobie opiekę lekarską. Nawet jeżeli tak jest w rzeczywistości zachowaj te informacje dla siebie – trzeba bowiem rozgraniczyć sprawy zawodowe od prywatnych. Pod żadnym pozorem nie pisz też, że już dłuższy czas szukasz pracy i nie możesz jej znaleźć – będzie to bowiem świadczyło, że pewnie coś jest z Tobą nie tak, skoro nikt wcześniej nie chciał Cię zatrudnić.

 

Format w jakim zapisujemy swój LM

Sprawa ma się podobnie jak w przypadku Twojego CV. List trzeba zapisać w formacie, który będzie możliwy do otwarcia na każdym komputerze. Dlatego też najbezpieczniej będzie zapisać plik w formacie .pdf. Jeśli natomiast wolisz (lub wymaga tego oferta pracy) program Microsoft Word to pamiętaj jedynie o tym, aby użyć formatu .doc, a nie .docx. Pierwszy jest zdecydowanie lepszym wyborem – drugi dość ryzykownym (tak jak było wspominane wcześniej, nie każdy musi mieć nowe wersje programu Word).

 

50 najczęstszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej

Pobierz darmowy e-book i sprawdź, o co na pewno zapyta Cię rekruter!

 

 

 

 

Jak napisać list motywacyjny, który zapewni Ci pracę. Wzór, przykłady i 8 rad

Czy Twój list zaczyna się od “W odpowiedzi na ofertę…”? To tak jak większość nudnych listów. Jest duża szansa, że rekruter nie będzie czytał dalej! W ebooku poniżej dowiesz się, jak napisać list motywacyjny, który nie trafi do kosza.

https://interviewme.pl/ebook-list-motywacyjny

 

 

 

CV i list motywacyjny po angielsku. Przydatne frazy

Napisanie CV po angielsku to dla Ciebie żaden problem, bo znasz ten język? Tylko czy na pewno bezbłędnie? Użyj fraz z naszego ebooka, aby już nigdy nie zastanawiać się, czy Twoje CV i list motywacyjny po angielsku są poprawne!

https://interviewme.pl/ebook-list-cv-po-angielsku

 

 

 

"Umiejętności cenione przez pracodawców" oraz "Perspektywy pracy w sieciach handlowych"

Zdobycie formalnego wykształcenia, z ukończeniem studiów włącznie, nie gwarantuje już nikomu pracy. W badaniu „Dwa światy-kompetencji przyszłości” 59% absolwentów uważa, że dla pracodawców najważniejsze jest doświadczenie zawodowe...

Zobacz więcej

 

„Jak wykorzystać LinkedIn do wspierania kariery”

 Budowanie personal brandingu za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.