Imię i nazwisko:

Pesel

Telefon kontaktowy

adres e-mail

Nazwa szkoły/instytucji

Adres szkoły/instytucji(ulica, nr)

Szkolenie/Kurs

Data szkolenia/kursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o "Ochronie Danych Osobowych" Dz. U. nr 133 poz. 883).