Dział Nauki

Dział Nauki

Dział Nauki Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, będący odpowiedzią na nieustanne dążenie do poprawiania standardów kształcenia, został utworzony w celu promowania działalności badawczo – rozwojowej środowiska akademickiego Uczelni.

Do podstawowych zakresów funkcjonowania Działu nauki należą:

  • koordynacja działalności badawczo - rozwojowej pracowników naukowo-dydaktycznych;
  • prowadzenie bazy danych dotyczących projektów badawczych realizowanych w WSIiZ;
  • nadzór nad terminowością realizacji i rozliczeń programów i projektów badawczych;
  • koordynacja prac związanych z przygotowaniem ankiety jednostki;
  • realizacja prac związanych z opracowaniem wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów I/ II stopnia;

oraz

  • upowszechnianie i opracowywanie terminarza konferencji, sympozjów, staży, kursów, szkoleń organizowanych w Polsce i za granicą;
  • organizacja prowadzonych w WSIiZ konferencji i spotkań naukowych;
  • dbanie o prawidłową organizację procesu dyplomowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uczelni;
  • koordynowanie działalności kół naukowych i innych form działalności studenckiej.

 

Współpraca z działem nauki

Dział Nauki WSIiZ współpracuje ściśle z:


Kariera w WSIiZ

Jeśli chcieliby Państwo dołączyć do grona naszych wykładowców i prelegentów, dzielić się nabytą wiedzą ze studentami i słuchaczami oraz przekazywać doświadczenia na szkoleniach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy.

Po zapoznaniu się z aktualnymi ofertami, prosimy przesyłać dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej na adres nauka@wsiiz.pl

 

AKTUALNE OFERTY:

 

Wydział Nauk o Zdrowiu:

 

 

Wydział Inżynierii:

Kontakt

Dział Nauki

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18 [pokój 0.14]

02-366 Warszawa

 nauka@wsiiz.pl


end faq

O uczelni