Kontakt

Kontakt

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
02-366

Uczelniany Koordynator Programu Ersamus +
e-mail: erasmus@wsiiz.pl
tel. 22 667 82 65

O uczelni