Kontakt

Kontakt

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
02-366

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus +
dr n. med. Monika Sadowska, prof. WSIiZ
e-mail: monika.sadowska@wsiiz.pl

Koordynator Biura Programu Erasmus +
mgr Katarzyna Mikulska
e-mail: erasmus@wsiiz.pl
tel. 22 667 82 90

O uczelni