OLS

Wsparcie językowe

Online Linguistic Support (OLS)

Jest to narzędzie służące do oceny kompetencji językowych, jak również doskonalenia znajomości języków obcych przeznaczone dla studentów biorących udział w długoterminowej mobilności w programie Erasmus+ zaczynających się od 01.01.2015 r.

Obowiązek dotyczy uczestników mobilności, dla których językiem wykładowym / roboczym  jest: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki lub włoski.

Studenci wyjeżdżający w ramach Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia obowiązkowego testu biegłości językowej w terminie określonym przez uczelnię  (po otrzymaniu informacji z OLS) oraz udziału w kursie językowym on-line w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej. Dostęp do kursu językowego będzie możliwy przez okres, jaki został podany przez uczelnię w OLS jako czas trwania stypendium (licząc od pierwszego logowania).

Na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.

Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem: 

www.erasmusplusols.eu

O uczelni