Rekrutacja

Rekrutacja

Zachęcamy do zgłaszania się na wyjazdy na studia w roku akademickim 2019/2020 do jednej z zagranicznych uczelni partnerskich. W momencie wyjazdu należy mieć ukończony I rok studiów.

Osoby, które chciałyby skorzystać z programu ERASMUS+ proszone są o złożenie w Biurze Koordynatora Programu Erasmus + (Kampus nr 1, III piętro) następujących dokumentów:

  • formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie internetowej),
  • aktualnego zaświadczenia o średniej ocen (wydane przez dziekanat),
  • certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.

 

Zgłoszenia  na wyjazd na praktyki przyjmowane są w systemie ciągłym (dotyczą studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie).

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.wsiiz.pl lub w Biurze Koordynatora Programu Erasmus + (Kampus nr 1, III piętro).

Dokumenty do pobrania:

O uczelni