Wydarzenia

Salon Maturzystów Perspektywy

Kopia – banner strona główna(3)

O wydarzeniu

W tym roku Perspektywy po raz 18. zorganizują największą ogólnopolską kampanię informacyjną Salon Maturzystów Perspektywy 2024. Wydarzenie to na stałe wpisało  się w kalendarz edukacyjny liceów i techników w całej Polsce. W ubiegłym roku na wrześniowym Salonie było blisko 100 tysięcy maturzystów co oznacza, że niemal co trzeci dokonując wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej podjął ją właśnie na Salonie Maturzystów Perspektyw.

Celem kampanii, od lat niezmiennym, jest pomoc dla kilkusettysięcznej grupie młodych ludzi, którzy stoją w obliczu najważniejszych życiowych decyzji; wypracowują strategię maturalną, wybierają kierunek studiów i uczelnię. Podczas Salonu eksperci Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych szczegółowo omówią zasady Matury 2025, z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. W części targowej  uczelnie przedstawią swoją ofertę i system rekrutacji na rok akademicki 2025/26. Nie zabraknie też poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań dla osób wybierających kierunek i uczelnię. Salon jest miejscem “spotkania matury ze studiami”.

Jak co roku swoją ofertę edukacyjną przedstawi też Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia. Nie zabraknie miejsca na rozmowy z Maturzystami oraz na dodatkowe aktywności: warsztaty i konkursy. Zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych Uczelni- będziemy na bieżąco informować o planach na dni 26 i 27 września 2024 roku!

Lokalizacja

Warszawa, Szkoła Główna Handlowa