Fizjoterapia w kosmetologii

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

  

 

FIZJOTERAPIA W KOSMETOLOGII

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

W dzisiejszych czasach coraz więcej dziedzin z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej koncentruje się oprócz aspektów zdrowotnych również na efektach estetycznych oferowanych zabiegów. Społeczne dążenie do fizycznej doskonałości przyczynia się do konieczności pogłębiania wiedzy i umiejętności przez obecnych aktualnie na rynku specjalistów. Śledzenie bieżących trendów i ustawiczne podnoszenie własnych kwalifikacji jest wymagane zarówno przez środowisko specjalistów, jak i potencjalnych klientów.

Kosmetologia już od kilku lat prężnie rozwija się na światowych rynkach, stając się stopniowo niekwestionowanym liderem sprzedaży konsumenckiej. Ze względu na ustawiczny rozwój coraz częściej korzysta z osiągnięć pokrewnych dziedzin nauki, aby zapewnić klientom kompleksową obsługę. Tak również stało się w przypadku kosmetologii i fizjoterapii, które niejednokrotnie w połączeniu decydują o sukcesie branżowym instytucji świadczących w ich zakresie usługi.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Studia podyplomowe na kierunku Fizjoterapia w kosmetologii są przeznaczone dla absolwentów kierunków tj. fizjoterapia, rehabilitacja, kosmetologia i pokrewnych (I lub II stopnia studiów). Absolwenci będą posiadali wiedzę z pogranicza fizjoterapii i kosmetologii, co umożliwi im podejmowanie zatrudnienia w ośrodkach wypoczynkowo – uzdrowiskowych. Ugruntowana wiedza i nabyte umiejętności praktyczne zapewnią im miano niekwestionowanych specjalistów.

Absolwenci będą przygotowani do współpracy zarówno z dyplomowanymi fizjoterapeutami, jak i kosmetologami, pełniąc przy tym role doradcze i wspomagające proces powrotu do pełni zdrowia oraz poprawy samej estetyki ciała. Położenie nacisku na praktyczne przygotowanie do zawodu, pozyskanie wysoko wykwalifikowanych instruktorów odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć praktycznych oraz doskonale wyposażona infrastruktura, to tylko jedne z niewielu aspektów przemawiających za sukcesem kierunku Fizjoterapia w kosmetologii. 

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • prawidłowo zastosować nabytą w czasie studiów wiedzę, pozwalającą na efektywną realizację zawodowych obowiązków,
 • scharakteryzować i prawidłowo wykonać masaż klasyczny, specjalistyczny, leczniczy, orientalny przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i preparatów,
 • prawidłowo opisać budowę i funkcję skóry przy uwzględnieniu jej reakcji na bodźce zewnętrzne,
 • wyjaśnić znaczenie aktywności fizycznej, diety i suplementacji dla prawidłowego kształtowania sylwetki,
 • opisać zastosowanie elektroterapii, światłoterapii, laseroterapii, hydroterapii, termoterapii i ultradźwięków w kosmetologii,
 • prawidłowo dopasować zabieg w przypadku skóry zmienionej chorobowo przy konsultacji z lekarzem specjalistą,
 • scharakteryzować znaczenie fizjoterapii kosmetycznej w strukturze organizacyjnej ośrodków wypoczynkowo – uzdrowiskowych.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • gabinetach kosmetologicznych,
 • ośrodkach wypoczynkowo – uzdrowiskowych,
 • firmach szkoleniowych,
 • prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej,
 • klinikach odnowy biologicznej,
 • działach zajmujących się turystyką uzdrowiskową.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek FIZJOTERAPIA W KOSMETOLOGII
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-20%) dla pierwszych 5 osób

2 400 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

3 000 zł/semestr


 

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!