Instytucje

Instytucje

Praktyki można odbywać wszędzie, gdzie istnieje możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu programu praktyk, który obowiązuje dla danego kierunku studiów. Student ma możliwość odbycia praktyk w przedsiębiorstwie, z którym Uczelnia ma podpisaną umowę o współpracy w ramach praktyk kierunkowych. Studenci mogą sami wybrać firmę, w której chcą odbywać praktyki pod warunkiem, że pracodawca podpisze umowę z Uczelnią. Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybraną przez studenta specjalnością.

Obowiązek odbywania praktyk studenckich dotyczy również studentów niestacjonarnych. Jeżeli student studiów niestacjonarnych pracuje w firmie o profilu związanym z wybraną specjalnością wówczas może ubiegać się o zaliczenie stażu pracy jako odbytą praktykę.

 

Wykaz Instytucji, które przyjmą studentów WSIiZ kierunku Kosmetologia na Studenckie Praktyki Zawodowe:

Instytucje

 

Wykaz Instytucji, które przyjmą studentów WSIiZ kierunku Chemia kosmetyczna na Studenckie Praktyki Zawodowe:

Instytucje

 

Wykaz Instytucji, które przyjmą studentów WSIiZ kierunku Gospodarka Przestrzenna na Studenckie Praktyki Zawodowe:

Instytucje

 

Wykaz Instytucji, które przyjmą studentów WSIiZ kierunku Dietetyka na Studenckie Praktyki Zawodowe:

Instytucje

Odwiedza nas 52 gości oraz 2 studentów.