I międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia”

I międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia”

I międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia”

  

 

Patronat
Więcej informacji wkrótce
Partnerzy
Więcej informacji wkrótce
Kontakt

SEKRETARIAT KONFERENCJI

  

Dział Nauki WSIiZ
Tel. (22) 856 70 77 lub (22) 856 70 95
Email: nauka@wsiiz.pl

 

end faq