Międzyszkolny konkurs

Międzyszkolny konkurs - Jakość i bezpieczeństwo żywności

W związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronowirusa SARS-Cov-2 na świecie, w tym w Europie Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zarekomendował przesunięcie na późniejszy termin organizacji konkursu międzyszkolnego pt. Jakość i bezpieczeństwo żywności.

O dalszych decyzjach Władz Uczelni będziemy Państwa informować.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu chemii żywności oraz dostarczenie uczniom rzetelnych informacji z zakresu: bezpieczeństwa żywności, znakowania produktów żywnościowych, dodatków do żywności, odpowiedzialności producentów.

Ponadto celem konkursu jest propagowanie i upowszechnianie świadomości w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywości i żywienia oraz wpływu żywności i żywienia na zdrowie człowieka.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego.

Konkurs poprzedzi cykl niezwykle atrakcyjnych warsztatów przygotowujących. Warsztaty mają na celu przekazanie Uczestnikom odpowiedniej wiedzy z zakresu tematyki Konkursu. Ponadto Uczestnikom Warsztatów zostaną przekazane materiały edukacyjne.  

I etap – cykl szkolny – obejmuje pracę własną uczestników, skupiającą się na samodzielnej realizacji  zadań konkursowych przez uczniów zgłoszonych uprzednio przez szkołę do udziału w Konkursie. Zadania konkursowe mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi. Czas trwania to 60 minut.

II etap konkursu – finał – będzie zorganizowany w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18. Zadanie finałowe będzie polegało na wykonaniu zadania praktycznego pod okiem jury. Czas trwania to 90 minut.

 

 

 Zakres

 Termin

 Lokalizacja

 I ETAP (SZKOLNY)

 Test wiedzy o żywności i żywieniu

 29.05.2020

 W szkołach średnich uczestników biorących udział w konkursie

 II ETAP (FINAŁOWY)

 Test praktyczny z wiedzy o żywności i żywieniu

 10.06.2020

 Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia na konkurs prosimy przesyłać na adres: edukacja@wsiiz.pl

Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 10.03.2019 r. do dnia 30.04.2020

 

Dla zwycięzców organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody:

I miejsce −  nagroda główna o wartości 3000 zł

(1000 zł dla zwycięzcy + nagroda rzeczowa o wartości 2000zł dla szkoły)

II miejsce − nagroda o wartości 2000 zł

(500 zł dla zwycięzcy + nagroda rzeczowa o wartości 1500zł dla szkoły)

III miejsce − nagroda o wartości 1000 zł

(250 zł dla zwycięzcy + nagroda rzeczowa o wartości 750 zł dla szkoły)

 

Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366)

Osobą do kontaktu jest Michał Pielech (Dział Promocji i Rekrutacji) – edukacja@wsiiz.plZachęcamy wszystkich uczestników do udziału w cyklu warsztatów przygotowujących. Celem Warsztatów jest przekazanie uczestnikom odpowiedniej wiedzy z zakresu tematyki Konkursu. Ponadto uczestnikom warsztatów zostaną przekazane materiały edukacyjne. Udział w warsztatach jest bezpłatny, dobrowolny i nieobowiązkowy. Nie wpływa formalnie na udział w Konkursie.

W ramach Warsztatów odbędą się pokazy fun cooking z następujących tematów: kuchnia makrobiotyczna, ryby i owoce morza, kuchnia Fusion. Tematy warsztatów:

  1. Substancje dodatkowe – 1 kwietnia 2020
  2. Znakowanie żywności – 22 kwietnia 2020
  3. Jakość i bezpieczeństwo żywności – 8 maja 2020, godz.

Warsztaty połączone z fun cooking odbędą się w Pracowni Technologii Żywności i Żywienia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18. Czas trwania to 180 minut/ spotkanie.  

Zgłoszenia na Warsztaty należy przesyłać na adres e-mail: edukacja@wsiiz.pl w następujących terminach:

  1. Substancje Dodatkowe – do 27.03.2020
  2. Znaki żywności – do 17.04.2020
  3. Jakość i bezpieczeństwo żywności – do 01.05.2020

Dokumenty do pobrania związane z konkursem:

Formularz zgłoszeniowy na konkurs
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty 
Regulamin Konkursu  
Klauzula Informacyjna  
Pobierz grafikę

 

Zakres wiedzy sprawdzany podczas Etapu Szkolnego zostanie przekazany Koordynatorom w materiałach edukacyjnych za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie między 30.04.2020 r., a 08.05.2020 r. Będzie również w tym samym czasie udostępniony na stronie.

 PARTNERZY: