Konsultacje Dyplomowe

Konsultacje Dyplomowe

Konsultacje Dział Nauki

Szanowni studenci,

Weryfikacja pracy dyplomowej pod względem formalnym w Dziale Nauki odbywa się w każdy czwartek od godz. 8.00 do 16.00, po uprzednim umówieniu się z pracownikami (dyplomanci@wsiiz.pl tytuł wiadomości: „Konsultacje – praca dyplomowa_ imię i nazwisko”). Na konsultacje zapraszamy z wydrukowaną wersją pracy dyplomowej. Konsultacje odbywają się co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem składania pracy dyplomowej.

Pracownicy Działu Nauki nie zajmują się poprawianiem całej pracy dyplomowej, a jedynie wskazaniem błędów w niej występujących oraz wyjaśnieniem kwestii technicznych.

end faq