Kosmetologia

Kosmetologia

prof. dr hab. n. med. Jolanta Chwalbińska

Absolwentka Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2009 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk o kulturze fizycznej. Od wielu lat prowadzi działalność dydaktyczną, a od 2011 roku związana jest również z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia W Warszawie. Autorka licznych publikacji oraz artykułów naukowych. Główne zainteresowania naukowe: Metaboliczne, hormonalne i hemodynamiczne mechanizmy kontroli adaptacji fizjologicznej do wysiłku fizycznego o różnej charakterystyce u ludzi oraz Fizjologiczne podstawy treningu zdrowotnego i sportowego.

prof. dr hab. n. biol. Andrzej Kasprzak

Profesor zwyczajny nauk biologicznych. Długoletni pracownik naukowy i wykładowca Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, gdzie pełni funkcję kierownika pracowni oraz University of California, San Francisco. Promotor 6 doktorów z dziedziny biochemia/biologia. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny struktury i funkcji białek, w tym w Nature, Nature Cell Biol., PNAS, Nano Letters, J. Biol. Chem. Obecne badania dotyczą oddziaływań białek motorycznych z mikrotubulami obserwowanych za pomocą mikroskopii TIRF.

prof. dr hab. n. med. Bogdan Sadowski

Wykładowca anatomii i fizjologii z patofizjologią. Autor prac naukowych z dziedziny neurobiologii (głównie problematyka bólu) i podręczników dla studentów medycyny, biologii i psychologii. Pracował w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Odbył długoterminowe staże naukowe w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i w Belgii.

prof. dr. hab. n. med. Andrzej Wojciech Ziemba

Fizjolog, kierownik zakładu Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk. Zastępca Dyrektora d. s. naukowym w tym instytucie. Członek Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Redaktor Naczelny Medicina Sportiva. Autor i współautor ponad 60 publikacji w czasopismach międzynarodowych i około 20 rozdziałów w podręcznikach i książkach polskich i zagranicznych.

dr hab. n. med. Małgorzata Frontczak-Baniewicz

Biolog komórki, morfolog, kierownik Środowiskowego Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk. Autor i współautor ponad 60 publikacji w czasopismach międzynarodowych.

dr hab. n. med. Damian Gaweł

Doktor habilitowany nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna. Dorobek naukowy obejmują prace nad mechanizmami kontrolującymi stabilność genomu, patogenezą E. coli oraz onkogenezą. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z listy JRC. Odbył staże naukowe w NIEHS USA i Duke University, USA. Stypendysta Kosciuszko Foundation. Współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą. Dorobek dydaktyczny obejmuje przygotowanie i kierowanie kursami naukowymi z zakresu mikrobiologii, biologii komórki oraz biologii molekularnej.

dr hab. n. med. Dorota Gołąbek-Sulejczak

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z zakresu nauk przyrodniczych, habilitacja z nauk medycznych. Specjalności: neurobiologia, nauki medyczne, biologia medyczna. Prowadzi badania z zakresu medycyny eksperymentalnej i klinicznej. Autorka publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, recenzentka artykułów i grantów, współautorka 2 patentów. Wykładowca akademicki z długoletnim stażem. Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich (zdrowie publiczne, nauki o zdrowiu). Zainteresowania pozazawodowe i hobby: hodowla zwierząt egzotycznych, jubilerstwo, rzeźba w drewnie, majsterkowanie, haft, szycie, literatura – zwł. fantasy i dobre filmy.

dr hab. n. med. Sławomir Lewicki

Absolwent Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. Od 2012 roku adiunkt i Kierownik Pracowni Inżynierii Komórkowej i Badania Procesów Regeneracji WIHE. W 2019 roku uzyskał stopień dr. hab. n. med. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz stanowisko prof. WIHE. Od 2020 roku pełni funkcje kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHE. Autor 75 prac naukowych, 7 rozdziałów w monografiach, 70 doniesień konferencyjnych. Beneficjent „Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2009). Laureat Nagrody Zespołowej Naukowej Trzeciego Stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2014) oraz 4 wyróżnień za najlepsze prace zjazdowe (2007-2015). Jako dydaktyk prowadzi zajęcia z zakresu Immunologii, Biologii Medycznej, Onkologii Skóry, Toksykologii i Alergologii. Zainteresowania naukowe: możliwość stymulacji procesów gojenia się tkanek i narządów (m.in. komórki macierzyste, czynniki biologiczne, związki pochodzenia naturalnego), rola układu immunologicznego w patogenezie różnych chorób (m.in. choroby alergiczne, nowotworowe). Jest członkiem 2 Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej. gdzie pełni funkcje Skarbnika w Zarządzie Głównym.

dr hab. Wojciech Lis

Doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prawnik z doświadczeniem w pracy w administracji publicznej oraz w służbach mundurowych, pasjonat historii, miłośnik gór. Autor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz ponad 100 haseł tematycznych opublikowanych w encyklopediach i leksykonach. Uczestnik i wykonawca kilku projektów naukowych i grantów badawczych. Brał udział w stażach i wyjazdach naukowych w zagranicznych ośrodkach akademickich m.in. w: Armenii, Bułgarii, Gruzji i na Ukrainie. Zainteresowania naukowe mają charakter interdyscyplinarny, koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień dotyczących ochrony wolności i praw człowieka, bezpieczeństwa państwa, prawa administracyjnego i prawa medycznego, w tym ochrony praw pacjenta, prawa rodzinnego i zagadnień bioetycznych, a także komunikacji społecznej i swobody wypowiedzi.

dr hab. n. farm. Daniel Załuski

Autor licznych publikacji z zakresu leku pochodzenia roślinnego, molekularnych podstaw działania związków biologicznie czynnych. Laureat programu SKILLS-Mentoring (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), jak również uczestnik programu Erasmus+ w Natural Products Laboratory, Leiden University, w Holandii. Kierownik i wykonawca projektów naukowych, współautor zgłoszenia patentowego. Promotor i opiekun ponad 20 prac magisterskich. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach mających na celu popularyzację nauki, takich jak festiwale nauki. Prowadzi szkolenia z zakresu roślin leczniczych i kosmetycznych

dr n. o zdr. Wanda Baltaza

Dietetyk kliniczny, wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia. Autorka licznych publikacji naukowych, doniesień konferencyjnych, kursów, a także artykułów i wystąpień dla mediów, m.in. dla gazety Moda Na Zdrowie, Fakt i programu Onet Rano #Wiem. Zawodowo pracuje z osobami chorymi, otyłymi oraz sportowcami i dziećmi.

dr n. biol. Anna Borecka

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt w Samodzielnej Pracowni Epidemiologii  Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Były, wieloletni pracownik Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z zakresu biologii ogólnej, parazytologii, biologii molekularnej i innych nauk przyrodniczych. Autorka dwóch monografii z zakresu toksokarozy, 49 artykułów do zagranicznych i polskich czasopism naukowych, oraz 55 referatów i doniesień konferencyjnych. Pomysłodawczyni i współorganizatorka  7 konferencji krajowych zatytułowanych „Niebezpieczne zoonozy-toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”.  Koordynatorka i wykładowca 17 edycji Warszawskiego Festiwalu Nauki w Instytucie Parazytologii PAN. Kierownik i główny wielu projektów naukowych finansowanych przez KBN i NCN.

dr n. o kult. fiz. Anna Czeczuk

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu (Wydział Pielęgniarstwa). Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2005 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu anatomii na kierunku kosmetologia. Jest promotorem wielu prac licencjackich. Prowadzi badania naukowe z zakresu oceny mineralizacji gęstości kości, stylu życia (głównie żywienia różnych grup społecznych i działań profilaktycznych z zakresu chorób cywilizacyjnych). Jest autorem 28 prac naukowych, w tym 8 na liście filadelfijskiej.

dr n. med. Anna Domaszewska-Szostek

Doktor nauk medycznych z zakresu biologii medycznej, biotechnolog. Adiunkt w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu publikacji naukowych oraz kierownik i wykonawca licznych grantów naukowych. Odbyła staże naukowe, m.in. w Clermont Ferrand we Francji, w USA na Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Illinois w Chicago. Prowadziła prace badawcze lub prezentowała swoje wyniki m.in. w USA, Indiach, Japonii, Australii, UK, Francji, Niemczech. Stypendystka Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators” oraz Fundacji Kościuszkowskiej.

dr n. med. Barbara Goraj-Szczypiorowska

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Członek Zarządu Mazowieckiego Towarzystwa Rehabilitacji (komisja rewizyjna)

Doświadczenie zawodowe:

Biegła znajomość zagadnień z zakresu fizjoterapii i medycyny estetycznej. Biegła znajomość aparatury elektromedycznej w ramach medycyny fizykalnej i kosmetologii. Bogata wiedza merytoryczna w zakresie działania terapeutycznego i techniki stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych (laseroterapia, radioterapia, elektrodzwięki, elektroterapia, termoterapia, balneologia). Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń klinicznych, kursów doszkalających dla techników, kosmetologów, fizjoterapeutów, lekarzy, studentów AWF, studentów Uniwersytetów medycznych - Wydziałów Fizjoterapii. Liczne prezentacje doniesień naukowych w ramach: spotkań naukowych, sympozjów, kongresów. Publikacje w wydawnictwach naukowych medycznych oraz publikacje na potrzeby kształcenia w zawodach medycznych.

Zainteresowania: promocja zdrowia, turystyka, literatura.

dr n. o kult. fiz. Natalia Grzebisz

Doktor nauk o kulturze fizycznej. W pracy naukowej zajmuje się biochemią i fizjologią wysiłku fizycznego oraz wpływem na nie diety, suplementacji i dopingu. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych (BikeBoard, Magazyn Bieganie, Gazeta Wyborcza, biegowki24.pl, biegambolubie.com.pl, Puls Medycyny). Współpracowała z Instytutem Sportu w Warszawie jako fizjolog w projektach ,,Talent’’ oraz ,,Identyfikacja Młodych Talentów’’, które służyły identyfikacji przyszłych mistrzów kolarskich. Była reprezentantka Polski w biegach narciarskich. Obecnie amatorsko startuje w maratonach i ultramaratonach narciarskich oraz kolarskich. Prowadzi treningowo i dietetycznie zawodników SN Klasyk Warszawa.

dr n. chem. Sebastian Grzyb

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał pracując w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prowadząc badania nad syntezą pochodnych porfiryny, które są stosowane w medycynie i farmakologii w terapii fotodynamicznej-skutecznej metodzie leczenia chorób nowotworowych. Biegły sądowy w dziedzinie chemia. Wykładowca, nauczyciel i autor projektów edukacyjnych i naukowych z zakresu chemii i przedmiotów pokrewnych.

dr n. o kult. fiz. Tomasz Grzywacz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, w której jeszcze jako student rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną. Stypendysta naukowy Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Ministra Edukacji za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe. W roku 2008 uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej – specjalność teoria sportu, fizjologia (dysertacja doktorska obroniona z wyróżnieniem). Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych, w tym 15 prac i streszczeń (11 prac, 4 streszczenia) w czasopismach wymienionych w Journal Citation Raports, 3 skryptów dydaktycznych, oraz redaktor naukowy jednego podręcznika. Był członkiem Zespołu Ekspertów Fundacji Marka Kamińskiego przygotowującej wyprawy polarne na oba bieguny Ziemi z niepełnosprawnym Jankiem Melą, członkiem Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK, oraz szefem Zespołu ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia przy opracowywaniu strategii rozwoju miasta Gdańska do 2015 roku. Z zamiłowania narciarz, żeglarz, alpinista i speleolog. Posiada dodatkowo uprawnienia trenerskie w narciarstwie alpejskim oraz kilka uprawnień instruktorskich w różnych dyscyplinach sportowych.

dr n. med. Ewa Jankowska-Steifer

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Od wielu lat zatrudniona w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2002 roku zatrudniona jako wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zakres wykładanym treści: histologia, embriologia, cytofizjologia oraz biologia medyczna. Autorka licznych monografii, artykułów naukowych oraz prac poglądowych.

dr n. med. Stanisław Jarmuda

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista medycyny rodzinnej, współautor wielu międzynarodowych publikacji naukowych z zakresu dermatologii, dotyczących patogenezy trądziku różowatego. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena udziału roztoczy Demodex folliculorum i laseczek Bacillus oleronius w patogenezie trądziku różowatego”.  

Na co dzień pracownik Departamentu Kontroli Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, Członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie oraz Przewodniczący działającego w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołu Arbitrażowego.

Zawodowo interesuje się medycyną estetyczną oraz kwestiami prawnymi i ekonomicznymi, związanymi z procesem ordynacji i refundacji leków.

dr n. med. Monika Kloch

Absolwentka Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od 2003 roku związana z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizyki i biofizyki. Członek zespołów badawczych oraz autorka licznych artykułów naukowych w punktowanych czasopismach.

dr n. społ. Joanna Klonowska

Doktor nauk społecznych – pracę doktorską z pogranicza estetologii kosmetologiczno-medycznej oraz edukacji zdrowotnej przygotowała i obroniła w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (2016). Pedagog z wieloletnim doświadczeniem.

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem – absolwentka Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku o specjalności promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, a także andragogika (2005). Ratownik medyczny – absolwentka Medycznej Szkoły Zawodowej w Płocku, gdzie wiedzę teoretyczną na kierunku Ratownictwo Medyczne uzupełniał roczny staż na oddziałach szpitalnych, w stacjach pogotowia ratunkowego oraz jednostkach ratownictwa gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej (2004). Menager placówek opieki zdrowotnej – absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku (2001). Kosmetolog – absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi o specjalności „kosmetologia” (2000).

dr n. biol. Aneta Kondrzycka-Dąda

Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie Kosmetologii. Od 2010 roku wykładowca, promotor prac licencjackich oraz magisterskich. W chwili obecnej związana z Prywatną Wyższą Szkołą Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych. Autorka publikacji oraz artykułów naukowych z zakresu kosmetologii.

dr n. rol. Katarzyna Kowalcze

Dietetyk kliniczny od 1990 roku, dydaktyk, wykładowca, adiunkt i nauczyciel akademicki, zawodowo  związana z Katedrą Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia  w Warszawie. 

Absolwentka Wydziału Dietetyki Studium Medycznego w Poznaniu (które ukończyła z wyróżnieniem w 1990 roku), Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
w Warszawie, na którym ukończyła studia I° (2004 rok) , II° (2006 rok) i III ° (2012 rok). 

Podnosząc kwalifikacje ukończyła z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia z zakresu żywienia klinicznego i opieki metabolicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także podyplomowe studia pedagogiczne w Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Łodzi.

dr n. farm. Piotr Koziej

Doktor nauk farmaceutycznych nadany 13 września 1978 roku. Posiada ugruntowaną wiedzę toksykologiczną o surowcach zarówno chemicznych, jak i naturalnych. Zna oraz tworzy receptury, procesy produkcyjne w przemyśle kosmetycznym. Członek Mazowieckiego Klastra Peptydowego w Instytucie Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego PAN, grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu kosmetycznego praz Stowarzyszenia European Cosmetics Responsible Person Association. Lista zgłoszeń patentowych: PL140328, PL390148, PL390147, PL376989, PL367949, PL311552, PL148342.

dr n. med. Alicja Lewandowska

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, kierunek biologia z analityką.

Od początku swojej pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna uzyskała w 2016 roku. Współautor 12 publikacji o łącznym Impact Factor=27,521 i 415 pkt MNiSW oraz 20 doniesień zjazdowych.

dr n. o kult. fiz. Joanna Łuczak

W 2007 roku ukończyła z wyróżnieniem studia doktoranckie otrzymując stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Polskiego Towarzystwa Krioterapii. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem z zakresu fizjoterapii oraz rehabilitacji. Swoje główne zainteresowania skupia w obrębie szerokorozumianego pojęcia sportu, co potwierdzają udziały w zawodach fitness czy prowadzenie zajęć jako instruktor sportowy.

dr n. biol. Agnieszka Michalska

Pracownik dydaktyczno-naukowy na stanowisku adiunkta w WSIiZ w Warszawie. Z wykształcenia nauczyciel biologii. W 2004 r. obroniła pracę doktorską z zakresu fizjologii żywienia w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Działalność naukowa dotyczy prowadzenia badań na temat czynników ryzyka rozwoju chorób układu krążenia wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia) z fizjologii, biologii i histologii na kierunku kosmetologia. Promotor i recenzent licznych prac licencjackich i magisterskich. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu.

dr Aleksandra Michalska

Absolwentka Kosmetologii - Collegium Medicum UMK oraz Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Pracuje jako wykładowca, szkoleniowiec oraz zarządza własnym gabinetem. Autorka publikacji międzynarodowych w dziedzinie zdrowia publicznego. Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich na kierunku Kosmetologia. Specjalizuje się w kosmetologii leczniczej, prewencyjnej i przeciwstarzeniowej- łącząc zabiegi z promocją zdrowego stylu życia, co zapewnia spektakularne wyniki. Prowadzi również praktykę podologiczną. W pracy dydaktyczno- naukowej wykorzystuje wiedzę popartą doświadczeniem i praktyką.

dr n. o kult. fiz. Anna Mróz

Doktor nauk o kulturze fizycznej z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego. Od wielu lat związana z Zakładem Fizjologii i Medycyny Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Prowadzi zajęcia z zakresu fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego na wielu kierunkach studiów; wykładowca na studiach podyplomowych oraz kursach instruktorskich i trenerskich. Autorka lub współautorka ponad 40 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wykonawca w ponad 20 projektach badawczych.

dr n. biol. Piotr Nowaczyk

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendysta Instytutu Pasteura w Brukseli. Organizator i wykładowca szkoleń m.in. z zakresu mikrobiologii kosmetyków. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, szczególnie w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym dotyczących mikrobiologii kosmetyków, kontroli jakości i kosmetologii. Członkostwa: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Rada Programowa kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego, Polski Komitet Normalizacyjny (KT 201), Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Właściciel „dr Nowaczyk Laboratorium Badań Kosmetyków Sp. z o.o.”.

dr n. med. Małgorzata Nowicka

Doktor nauk medycznych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Specjalista ginekologii i położnictwa oraz specjalista endokrynologii, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Posiada tytuł Master of Business Administration  (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego). Praktykę kliniczną łączy z działalnością naukową i dydaktyczną.

dr n. chem. Marta Pawłowska

Safety Assessor, doktor nauk chemicznych. Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej. Autorka publikacji naukowych i komuników na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca, promotor, prelegent, konsultant rynku kosmetycznego i farmaceutycznego. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Uczestnik i organizator szkoleń z zakresu oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Ocenia bezpieczeństwo kosmetyków, opracowuje nowe formulacje kosmetyków i pomaga we wdrażaniu ich na rynek. Szczególnie interesuje się zastosowaniem nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, produktami z pogranicza i ich klasyfikacją jako kosmetyk, wyrób medyczny, środek spożywczy.

dr n. społ. Anna Pękacka-Kochanowska

dr n. społ. Anna Pękacka-Kochanowska – Doktor w dziedzinie nauk społecznych w specjalności nauki o bezpieczeństwie. W 2007 roku ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie na kierunku ratownictwo medyczne i od tego czasu zawodowo spełniam się  tym zawodzie. W 2010 roku byłam uczestnikiem misji zagranicznej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie jako ratownik medyczny. Jestem absolwentką Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na kierunku fizjoterapia oraz z zamiłowania pracuję jako fizjoterapeuta. W roku 2015 ukończyłam studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2018 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii zdając Państwowy Egzamin Specjalistyczny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego -Państwowym Zakładzie Higieny.

 

dr n. ekon. Joanna Płocica

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, który uzyskała w 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Działalność naukowa od początku koncentrowała się w zakresie układów dyspersyjnych, ich właściwości oraz metodach otrzymywania. Autorka licznych publikacji poświęconych problematyce właściwości oraz metod otrzymywania emulsji kosmetycznych.

dr n. med. Jacek Połosak

Absolwent Biotechnologii Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe Menadżer Projektów Badawczych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest autorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych o zasięgu międzynarodowym. Członek International Association of Gerontology and Geriatrics, Federation of European Biochemical Societies, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Naukowo zajmuje się tematyką genetycznych i epigenetycznych przyczyn starzenia człowieka i długowieczności oraz medycyną molekularną. Obok pracy naukowej jego pasją jest dzielenie się wiedzą. Wieloletni wykładowca akademicki, promotor prac dyplomowych i popularyzator nauki.

dr n. med. Elżbieta Rozpończyk-Jasińska

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej specjalność biotechnologia. Wieloletnie doświadczenie w obszarze prac badawczo-rozwojowych zarówno nad lekami generycznymi i oryginalnymi. Prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Wykładowca przedmiotów farmaceutycznych. Konsultant w zakresie chemikaliów. Autor wielu publikacji branżowych.

dr n. med. Monika Sadowska

Nauczyciel akademicki, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie (pielęgniarstwo), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (prawo), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zarządzanie w ochronie zdrowia). W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje doświadczenia praktyczne zdobyte, z jednej strony, w ochronie zdrowia, z drugiej, w pracy w kancelarii prawnej, w której zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym ryzyku występowania i konsekwencji błędów medycznych, odpowiedzialności prawnej osób wykonujących zawód medyczny, dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i organizacji pracy w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych. Podstawowym celem jej działań, zarówno dydaktycznych jak i zawodowych, jest troska o poszanowanie godności człowieka poprzez zwiększenie świadomości społecznej na temat przysługujących mu wolności i praw, w szczególności praw pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

dr n. chem. Justyna Sadowska-Pietrzak

Technolog chemiczny. Absolwentka Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Specjalistka w dziedzinie chemii kosmetycznej. Uzyskała doktorat z nauk technicznych w dziedzinie technologii chemicznej na Politechnice Poznańskiej. Część badań przeprowadziła w Akademii ABO w Turku w Finlandii na Wydziale Chemii Fizycznej. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii. Obecnie dyrektor ds. Badań i rozwoju produktów kosmetycznych w Ozein Biotechnology LTD. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnych. Pasjonatka nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie kosmetologii. Uwielbia sport i książki oraz zdrowy sposób odżywiania.

dr n. o kult. fiz. Katarzyna Sempolska

Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista fitness, autorka zajęć dla kobiet w ciąży "AKTYWNE 9 miesięcy" i matek z małymi dziećmi "klub AKTYWNEJ mamy". Doświadczona trener pilates, prowadząca zajęcia na kierunku Pedagogika Baletowa. Wykładowca akademicki, promotor prac licencjackich i magisterskich.

dr n. med. Przemysław Sielicki

Specjalizacja z zakresu pediatrii, zdrowia publicznego, doktorat z zakresu nefrologii dziecięcej, liczne szkolenia, kursy z zakresu farmakoekonomiki, Evidence Based Medicine, zdrowia publicznego, systemów ochrony zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej oraz ich restrukturyzacji m.in. we współpracy z Uczelnią Łazarskiego. studia podyplomowe Zarządzanie podmiotami leczniczymi w dobie przekształceń własnościowych – Uniwersytet Warszawski. Prezesa, dyrektora ds. medycznych, dyrektora ds. operacyjnych w podmiotach medycznych – Uzdrowisko Konstancin – Zdrój, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Magodent Sp. z o. lekarza asystenta i nauczyciela akademickiego z dorobkiem naukowym obejmującym autorstwo i współautorstwo kilkunastu prac naukowych, aktualnie etat adiunkta w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, menedżera w przemyśle farmaceutycznym odpowiedzialnego za kontakty zewnętrzne, farmakoekonomikę oraz ocenę leków i wyrobów medycznych oraz procedur medycznych zgodnie z kryteriami Evidence Based Medicine, Audytora w zakresie organizacji, funkcjonowania, prowadzenia działalności medycznej w podmiotach leczniczych, zarządzania i efektywności funkcjonowania wraz z planem naprawczym, doradcy ds. organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego we współpracy z organizacjami pacjentów w zakresie dostępu do świadczeń medycznych, w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej.

dr n. med. Krzysztof Skórczewski

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi na Wydziale Lekarskim. 

Od ponad 20 lat związany zawodowo z inspekcją sanitarną. Obecnie zajmuje stanowisko Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Specjalista w dziedzinie epidemiologii, posiadający również specjalizację w dziedzinie radiologii lekarskiej. Pracę doktorską w dziedzinie medycyny i specjalności epidemiologia obronił w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Absolwent studiów z zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

dr n. med. Anna Skwarek

Doktor nauk medycznych Warszawskiej Akademii Medycznej. W 2005 roku zdała egzamin specjalizacyjny w dziedzinie chirurgii ogólnej II stopnia, uzyskując tytuł specjalisty chirurga. Prowadzi badania kliniczne z dziedzin: transplantologia (przeszczepienia wątroby), hepatologia (krwotoki z żylaków przełyku) oraz farmakologia (antybiotykoterapia). Posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w chirurgii ogólnej oraz onkologicznej, transplantologii, chirurgii klatki piersiowej. Autorka licznych artykułów publikowanych w polskich oraz zagranicznych czasopismach medycznych.

dr n. fiz. Maria Sobol

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Od 2006 roku zatrudniona w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Autorka licznych publikacji naukowych oraz książek. Laureatka stypendium im. prof. Leonarda Sosnowskiego, jak również laureatka nagrody Marii Bardin-Otwinowskiej za najbardziej oryginalną pracę magisterską.

dr n. hum. Łukasz Stefaniak

Dr. nauk humanistycznych, filozof, socjolog, ekonomista. Zainteresowania badawcze skupiają się w problematyce z takich dziedzin jak: filozofia cywilizacji i kultury, socjologia kultury, etyka, demografia. Autor kilkudziesięciu artykułów z wymienionych dziedzin oraz monografii "Utopizm źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne". Prywatnie pasjonat historii i pieszych wędrówek.

dr n. med. Łukasz Szymański

Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W wieku 25 lat otrzymał doktorat z zakresu nauk medycznych. Adiunkt w Zakładzie Ochrony Mikrofalowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Kierownik Międzyzakładowego laboratorium DPL. Autor lub współautor wielu publikacji naukowych. Naukowo zajmuje się immunologią, onkologią molekularną, bioinżynierią i medycyną regeneracyjną.

dr n. med. Agata Wolska

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej o specjalności zdrowie publiczne. Absolwentka Wojskowej Akademii Medycznej na Wydziale wojskowo-lekarskim, na kierunku zdrowie publiczne.

Ukończona specjalizacja  w dziedzinie epidemiologii w Państwowym Zakładzie Higieny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie. Ukończyła również studia na Wydziale pedagogicznym o specjalności promocja zdrowia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Pułtusku. W Wyższej Szkole Zarządzania w Nowym Sączu ukończyła studia podyplomowe w zakresie Innowacyjnych Badań Naukowych.

 

lek. med. Piotr Ciechanowicz

Absolwent II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2011 poprzez uczestnictwo w praktykach, stażach oraz jako lekarz rezydent. W latach 2016-2018 prowadził wykłady z Anatomii z Fizjologią i elementami pierwszej pomocy. Prywatnie interesuje się sportem, dietetyką, politologią i muzyką.

lek. med. Klaudia Dopytalska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie młodszy asystent w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Interesuje się diagnostyką chorób skóry, wczesnym wykrywaniem nowotworów oraz chorobami autoimmunologicznymi. Wiedzę i umiejętności zdobywa regularnie na konferencjach i szkoleniach polskich oraz zagranicznych. Zwolenniczka holistycznego podejścia do leczenia i pielęgnacji skóry.

lek. med. Katarzyna Lipa

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje na stanowisku młodszego asystenta w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu dermatologii oraz medycyny estetycznej. Szczególnie interesuje się diagnostyką nowotworów skóry oraz chorób autoimmunologicznych.

lek. med. Michał Osiński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Obecnie na ostatnim roku specjalizacji z Neurochirurgii. Pracuje  w Klinice Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego nr. 1 w Bydgoszczy oraz na Oddziale Neurochirurgii Szpitala w Grudziądzu. Uczestnik licznych zjazdów i szkoleń z zakresu neurochirurgii. Zainteresowany również otorynolaryngologią i rehabilitacją. Prywatnie miłośnik literatury fantastycznej i historycznej, snowboardu, a także podróży po Italii.

lek. med. Patryk Poniewierza, EMBA

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz studiów Executive Master of Business Administration (MBA) organizowanych przez Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie.  Doświadczenie zawodowe w zakresie położnictwa i ginekologii zdobywał w oddziałach położniczo – ginekologicznych na wszystkich poziomach referencyjności. Aktualnie pełni obowiązki dyrektora ds. medycznych w jednej z międzynarodowych korporacji medycznych. Autor i współautor publikacji i wystąpień konferencyjnych z zakresu nowotworów szyjki macicy oraz kształtowania kultury no-fault w zakresie roszczeń odszkodowawczych w ochronie zdrowia. Prywatnie uprawia Taekwon-do ITF oraz zajmuje się pilotażem wycieczek po Bałkanach.

lek. med. Ewa Reutt – Majkowska

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej w 1993r.Od uzyskania specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii w 1999 roku pracuje  w poradni dermatologicznej. Odbyła  szereg szkoleń w zakresie medycyny estetycznej, część zabiegów wykorzystuje w codziennej pracy. Od 2018 roku wykłada na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia.

lek. med. Przemysław Styczeń

Absolwent Akademii Medycznej w Katowicach. Prowadzi Gabinet Medycyny Estetycznej w Warszawie. Ukończył program MBA in International Business w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia) oraz Politechniki Warszawskiej (Podyplomowe Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego). Ukończył z wyróżnieniem Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie. Przez wiele lat pracował jako menedżer w przemyśle farmaceutycznym. Autor licznych prac naukowych oraz publikacji prasowych. Prowadzi strony internetowe www.drstyczen.pl oraz www.mezoterapia.pl. Członek Rady Naukowej dwumiesięcznika Kosmetologia Estetyczna. Jest wykładowcą w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice oraz na Interdyscyplinarnych Studiach Menedżerów Farmacji organizowanych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z przedmiotu Medycyna estetyczna i anti-aging.

mgr Dorota Chałubińska

Fizjoterapeutka specjalizująca się w urazach ortopedycznych i traumatologii sportowej. Studia ukończyła na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, odbyła półroczne stypendium na Charles University w Pradze. Laureatka I miejsca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów. Autorka prac badawczych z dziedziny fizjoterapii. Ukończyła liczne kursy z dziedziny fizjoterapii m.in. Terapia Manualna wg IAOM, PNF, Kinesiology Taping, kursy Artroskopii, Pinoterapia, Dry Needling oraz kursy z zakresu treningu motorycznego. W wolnym czasie pasjonatka sportów wodnych: Sędzia Kajakarstwa, Klasyfikator Medyczny w Parakajakarstwie oraz Ratownik WOPR.

mgr Dominika Chojnacka

Magister farmacji, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyła studia podyplomowe „LC i techniki pokrewne” na Wydziale Chemii UMK w Toruniu, oraz „Prowadzenie i Monitorowanie Badań klinicznych” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pracowała jako analityk w Laboratorium Kontroli Jakości i Analityki Badawczej w jednej z polskich  firm farmaceutycznych. Obecnie Kierownik Zapewnienia Jakości magazynu wytwórczego produktów do badań klinicznych.

Od ponad 10 lat, jako mgr farmacji współpracuje z warszawskimi aptekami. Prywatnie pasjonatka narciarstwa i żeglarstwa.

mgr Łukasz Czerniewski

Magister kosmetologii, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalista zabiegów kosmetologii estetycznej oraz z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, pasjonat chemii kosmetycznej. Konsultant prasy urodowej oraz programów telewizyjnych. Na co dzień właściciel gabinetu kosmetologicznego, gdzie na codzień wykorzystuje swoją wiedzę w pracy z pacjentami.
Finalista pierwszej edycji konkursu Kosmetyczka Roku w roku 2013.

mgr Elwira Czubak

Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie na kierunku Kosmetologia, w specjalizacji SPA&Wellness. Przez wiele lat pracowała w gabinetach kosmetycznych oraz jako szkoleniowiec w firmach takich jak Lille Cosmetics czy Laboratorium Kosmetyczne NOREL Dr WILSZ s. c. Od 2011 roku związana z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady oraz zajęcia praktyczne dla studentów. Dodatkowe zainteresowania: dietetyka oraz literatura fantasy.

mgr farm. Ewelina Drelich

Safety assessor, specjalista ds. REACH i CLP. Absolwenta farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, marketingu i zarządzania na Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz bezpieczeństwa stosowania substancji chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorantka Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prelegent, konsultant rynku kosmetycznego i farmaceutycznego. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnych.  Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na stosowaniu surowców roślinnych w kosmetykach.

mgr Renata Godlewska

Beauty Coach, dyplomowany Mistrz w zawodzie Wizażystka/Stylistka (egzamin państwowy złożony przed Lubelską Izbą Rzemieślniczą 2014r.).Psycholog - absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia Społeczna (specjalności: psychologia zachowań konsumenckich oraz reklama i PR) na SWPS oraz Podyplomowych Studiów Nowoczesnej Promocji na SGH.

Mistrzyni Polski w Makijażu Profesjonalnym. Tytuł zdobyła zajmując I miejsce podczas Mistrzostw Makijażu MAKE-UP IX Finał Polski pt.: „Karnawał w Rio" w 2010 roku, otrzymując jednocześnie kwalifikację do Mistrzostw Świata w Makijażu Profesjonalnym w Dusseldorfie w 2011 roku.

Współtwórca magazynu dla wizażystów „MAKE-UP trendy”.  Vice przewodnicząca komisji egzaminacyjnej w zawodzie Wizażystka/Stylistka w Warszawskiej Izbie Rzemieślniczej oraz członek komisji w Lubelskiej Izbie Rzemieślniczej. Wielokrotna finalistka, a obecnie jurorka ogólnopolskich mistrzostw makijażu. Opiekun studentek – uczestniczek mistrzostw makijażu, z wieloma sukcesami na koncie. Współautorka książki „Praktyczna kosmetologia krok po kroku. Dłonie i paznokcie” (2017) oraz autorka książki Praktyczna kosmetologia krok po kroku. Makijaż medyczny” (2018). Autorka artykułów i publikacji z zakresu makijażu oraz psychologicznych aspektów wizerunku. Prelegentka kongresów i konferencji branżowych.Wieloletni wykładowca akademicki (MUP w Płocku, WSIIZ w Warszawie i WSZKIPZ w Warszawie).

mgr Grzegorz Gzyl

Magister lingwistyki ogólnej i stosowanej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel akademicki języka ogólnego, biznesowego i prawniczego, języka angielskiego dla nauk humanistycznych, nauk medycznych i ekonomii. Autor i gospodarz popularnego telewizyjnego programu edukacyjnego „English Off Course”, realizowanego we współpracy z telewizją TV EDUSAT prowadzoną przez Warszawską Wyższą Szkołę Łączności. Obecnie pracuje jako specjalista ds. rozwoju talentów biznesowych w Learning Systems Poland w Warszawie oraz Nauczyciel akademicki w Warszawskiej Szkole Lingwistyki Stosowanej.

mgr inż. Agata Jurek-Iwińska

Specjalista w obszarze produktów biobójczych i kosmetycznych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków).

mgr Bartosz Kiec

Magister Biotechnologii medycznej, absolwent studiów podyplomowych "Trychologia w kosmetologii" na Uniwersytecie Jagiellońskim. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował stanowisko specjalisty ds. izolacji przeciwciał w jednym z berlińskich laboratoriów. Członek Międzynarodowego stowarzyszenia trychologii klinicznej i estetycznej ICATA oraz Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Prowadzi gabinet trychologiczny Anagen w Kielcach. Uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie i Targach Beauty LNE jako uczestnik i prelegent. Testuje wiele produktów oraz urządzeń trychologicznych różnych międzynarodowych firm.

mgr Sylwia Kister

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie studiów I stopnia. Kosmetolog, właścicielka gabinetu kosmetologicznego ze specjalizacją kosmetologia estetyczna. Specjalista w zakresie kosmetologii estetycznej i pielęgnacyjnej oraz peelingów chemicznych.

mgr inż. Patrycjusz Kurek

Magister Zdrowia Publicznego o specjalizacji Inspekcja Sanitarna oraz Ratownictwo Medyczne. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Instruktor Pierwszej Pomocy, inspektor Ochrony PPOŻ i Główny Specjalista ds. BHP. Na co dzień prowadzi firmę, która specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Pierwszej Pomocy, Ratownictwa taktycznego TCCC, Ochrony Przeciwpożarowej oraz procedur HACCP. Ponadto współpracuje z jednostkami wojskowymi, podległymi MON.  Zainteresowania: ratownictwo medyczne, gry symulacyjne, planszowe oraz decyzyjne, anime, filmy sci-fi, kryminalistyka, podróże, tatuaż.

mgr Ewa Kyrcz

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a także studiów podyplomowych z zakresu przygotowywania pedagogicznego. Wieloletni analityk Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie odpowiedzialny m.in. za opracowywanie metod do oznaczania czystości substancji farmaceutycznych. Współautorka licznych publikacji naukowych. Nauczyciel zawodowych przedmiotów medycznych w warszawskich szkołach policealnych.  Wykładowca przedmiotu farmakologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

mgr Andrzej Lazar

Fizjoterapeuta z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Jest absolwentem Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego. Specjalista rehabilitacji ruchowej, ze szczególnym nastawieniem na rehabilitację pourazową. Zakres jego zainteresowań obejmuje także rehabilitację sportową oraz odnowę biologiczną. Uczestnik wielu kursów dokształcających oraz sympozjów naukowych. Od wielu lat związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Fizjoterapii od początku jego istnienia. Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich. Jest współautorem wielu publikacji w liczących się pismach branżowych. Prywatnie pasjonat polskich i skandynawskich kryminałów.

mgr Bartosz Lutostański

Bartosz Lutostański, absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie,  w latach  2005-2013 zajmował się  marketingiem korporacyjnym (m.in. Grupa TAO, Group Cassino, Orange), od 2013 r. prowadzi kancelarię prawną a także  współpracuje z gminą Marki oraz starostwem Wołomińskim, udzielając pomocy prawnej na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców. Wykładowca na uczelni EWSPiA oraz aktualnie WSIiZ

mgr Patrycja Marciniak

Z wykształcenia kosmetolog, Project Manager oraz Trener Rozwoju Osobistego. Absolwentka Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu (studia licencjackie), Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych (studia magisterskie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe). Pasjonuje się holistycznym podejściem do profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Uważa, że połączenie manualnych technik relaksacji z preparatami o innowacyjnym składzie chemicznym i przy zastosowaniu urządzeń high tech daje najlepsze efekty, porównywalne z inwazyjnymi zabiegami medycyny estetycznej. Wykładowca i trener z wieloletnim doświadczeniem, brała również czynny udział w komisjach egzaminacyjnych zawodowych i maturalnych. Przez wiele lat pracowała jako trener dla kosmetycznych marek włoskich, francuskich, hiszpańskich oraz niemieckich, była też Brand Managerem marki SKEYNDOR w Polsce oraz kierowała Działem Szkoleń, koordynując pracę trenerów. Współautorka podręcznika „Kosmetologia i trądzik pospolity” (wyd. Indygo 2012). Autorka publikacji w branżowym czasopiśmie „Postępy Kosmetologii” („Mikrobiologia i kosmetologia – zależności, wspólne obszary badań, perspektywy”, 2009. Autorka cyklu publikacji o ziołolecznictwie w miesięczniku „Ekonatura” („Zdrowie”, 2008-2009). Autorka licznych publikacji w czasopiśmie „Beauty Forum” (2014-2017). Prelegent podczas ogólnopolskich targów kosmetyki profesjonalnej „Beauty Forum”( w 2014 oraz w 2017 roku). Obecnie właściciel Instytucji Szkoleniowej IRBK, specjalizującej się w szkoleniach biznesowych i kosmetycznych dla kosmetologów i kosmetyczek. Ekspert rynku kosmetyki profesjonalnej o wieloletnim doświadczeniu zawodowym.

mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik

Dietetyk, nauczyciel akademicki i bloger w jednym. Gość audycji radiowych oraz telewizyjnych programów „śniadaniowych”. Autorka artykułów w czasopismach naukowych (Alergia, Astma, Immunologia czy Family Medicine&Primary Care Review), popularnonaukowych  (Farmacja Praktyczna) czy tych całkiem rozrywkowych (Świat Kobiety, Glamour). W tej chwili publikuję przede wszystkim na swoim blogu. W swojej pracy wyznaję zasadę, że dieta to styl życia, a nie tylko odchudzanie, dlatego staram się osładzać życie tym co na diecie. Uważam, że ubytek masy ciała powinien być jedynie efektem ubocznym zdrowego i smacznego życia! Inspirują mnie ludzie, ich wola zmian oraz szukanie recepty na zdrowe i szczęśliwe życie. Od roku 2006 prowadzę własny gabinet w Warszawie, a w 2015 założyłam także bloga. U mnie zawsze jest i zdrowo i smacznie, bo wychodzę z założenia, że jedzenie ma smakować, sprawiać radość i  dawać energię na każdy aktywny dzień! Prywatnie także jestem pasjonatką zdrowej i różnorodnej kuchni – nocnych wypieków, zamykania przetworów warzywno-owocowych w słoikach, uprawiania własnego jedzenia na działce oraz  teatru i jazdy na rowerze!

mgr Adrian Miara

Absolwent kierunku analityka medyczna na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Pracę diagnosty laboratoryjnego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach łączy z zamiłowaniem do nauczania i pracą wykładowcy w Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej oraz Akademii WSB. Ukończył kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego i prowadził zajęcia z teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w licznych szkołach policealnych. Zwolennik podejścia projakościowego w sektorze ochrony zdrowia opartego o normatywne systemy zarządzania jakością. Czynny auditor wewnętrzny normy ISO 9001:2015. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie biochemii klinicznej chorób tkanki łącznej i chorób metabolicznych oraz diagnostyki laboratoryjnej czynników zakaźnych przenoszonych przez krew.

mgr Anna Mirecka

Absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lektor, nauczyciel oraz metodyk z wieloletnim doświadczeniem. Prywatnie interesuje się literaturą współczesną, psychologią, jazdą konną, turystyką oraz kulinariami.

mgr Justyna Mizera

Mgr Justyna Mizera – dietetyk sportowy, wykładowca uczelni wyższej na kierunku: dietetyka. Od 2009 r. zbilansowała ponad 1400 indywidualnych diet dla sportowców, dzieci i osób otyłych. Pracuje m.in. z 35 medalistami mistrzostw świata i olimpijczykami, ale też  z amatorami.  Startowała w zawodach w fitness sylwetkowym oraz półmaratonach. Autorka bestsellera "Dietetyka sportowa" oraz „Żywienia młodego sportowca”, a także licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Ekspert wszystkich największych stacji telewizyjnych w Polsce. Prowadząca program Zdrowo, dla odmiany; Prowadzi warsztaty kulinarne  oraz kursy z zakresu dietetyki. Dietetyk kadry Polski w zapasach, pasjonatka gotowania. www.sportowydietetyk.com.pl

mgr Marta Nieścior

Trener biznesu beauty, doświadczony szkoleniowiec z zakresu sprzedaży, marketingu usług i produktów salonu beauty, klinik medycyny estetycznej i spa oraz zarządzania zespołem. Autorka publikacji w pismach branżowych oraz materiałów szkoleniowych dla managerów i specjalistów branży beauty. Prowadzi szkolenia otwarte Akademii Managera Beauty, jak i dedykowane dla hoteli spa, salonów beauty, klinik medycyny estetycznej oraz dla firm dostarczających rozwiązania dla salonów i spa.

mgr Magdalena Owczarek

Dyplomowany kosmetolog - podolog. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu oraz WSZKiPZ w Warszawie studia podyplomowe na kierunku podologia. Jest współpromotorem wielu prac magisterskich i licencjackich z dziedziny podologii i kosmetologii. Od 2005 roku prowadzi wykłady w zakresie kosmetologii leczniczej i podologii kosmetycznej oraz zajęcia praktyczne z kosmetologii pielęgnacyjnej i podologii na studiach magisterskich, licencjackich oraz na kursach zawodowych. Jest szkoleniowcem firm: Yonelle i Secret Lashes. Ma w swoim dorobku publikacje w pismach branżowych tj. „Beauty Forum” oraz na blogu firmy Noble Healt. Od trzech lat jest członkiem jury konkursu Beauty Premium.

mgr Piotr Parjaszewski

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, gdzie kontynuuje naukę w Sekcji prawa medycznego i farmaceutycznego. Od 2017 roku stara się o uprawnienia Radcy Prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie zatrudniony na stanowisku Kierownika Działu Prawnego i Zamówień Publicznych, Radcy Prawnego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy. Poza prawem interesuje się młodą sztuką, architekturą oraz crossfitem.

mgr Krystyna Powierża

Dyplomowana starsza pielęgniarka i nauczyciel. Od 25 lat pracuje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a  od 10 lat jest  nauczycielem w CNiB ŻAK. W 2007 roku na  Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, na kierunku: pedagogika (pedagogika zdrowia) specjalność: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia uzyskała tytuł zawodowy magistra W 2012 roku na  Uniwersytecie Jagiellońskim w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego ukończyła studia doskonalące : Żywienie w zdrowiu i chorobie. W 2017 roku uzyskała tytuł  Pielęgniarki specjalisty  w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Jako wolontariusz prowadzi szkolenia z zakresu  pierwszej pomocy  na kursach prawo jazdy. Ma na swoim koncie wiele kursów i szkoleń z dziedziny medycyny

mgr Dorota Rożek

Absolwentka Chemii Środków Bioaktywnych i Kosmetyków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych: Wiedza o Kosmetykach i Suplementach Diety Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym, pracuje na stanowisku specjalisty do spraw dokumentacji, oceny bezpieczeństwa oraz badań fizykochemicznych kosmetyków, Zastępca Kierownika Zakładu Laboratorium Badań Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015, członek grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (nauczyciel, Przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych).

mgr Agata Skiwska

Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia. Kosmetolog z zamiłowania i pasji do pielęgnacji ciała i zdrowia. Od ponad 13 lat prowadzi własną praktyką w Gabinecie Kosmetologii w Radzyminie. Swoje umiejętności podwyższa na szkoleniach zarówno w Polsce, jak i za granicą, między innymi w USA. Wieloletni wykładowca i egzaminator w studium kosmetycznym Centrum Nauki i Biznesu Żak w Wołominie. Od 2015 r. związana z WSIiZ w Warszawie.

mgr Weronika Słupek

Specjalista z zakresu trychologii (pielęgnacja i terapia skóry głowy i włosów), kosmetolog, fryzjer, autorka książki „Trychologia kosmetyczna. Pielęgnacja skóry głowy i włosów”, nauczyciel akademicki, ekspert i konsultant przy programach telewizyjnych i internetowych. Autorka wielu artykułów w pismach branżowych. Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Wydział Nauk Medycznych w Warszawie. Jeden z członków – założycieli Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego, jak również współorganizator Pierwszego w Polsce Sympozjum Trychologicznego. Właścicielka Natural Concept (salon day spa i gabinet) oraz Well Concept (szkolenia, dystrybucja Chrissie Cosmetics).

mgr Beata Stasiewicz

Lektor języka angielskiego; absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczony praktyk nauczania języka angielskiego na poziomach: akademickim oraz ponadgimnazjalnym. Od 2007 roku związana z WSIiZ.

mgr inż. Agnieszka Stateczna-Mędrek

Absolwentka Politechniki na Wydziale Chemii o specjalności Technologia Kosmetyków i Chemia Artykułów Gospodarstwa Domowego. Magister, Inżynier oraz Manager Jakości. Technolog z kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu receptur kosmetyków, produktów naturalnych, produktów perfumeryjnych i produktów biobójczych. Kierowała działem badań i rozwoju oraz kontroli jakości w dużych firmach kosmetycznych. Nadzorowała proces wprowadzania produktów kosmetycznych, biobójczych na rynki europejskie. Posiada ugruntowaną wiedzę o surowcach i procesach technologicznych. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem, kierowała kilkoma pracami zleconymi, dotyczącymi opracowania innowacyjnych receptur i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady, warsztaty i laboratoria z zakresu kosmetykologii, produktów i surowców kosmetycznych, receptury kosmetycznej, technologii kosmetyków. Od 2015 roku właścicielka firmy, której profil i działalność pokrywa się z wykształceniem - zajmuje się opracowaniem receptur, kosmetyków zarówno naturalnych wg obowiązujących standardów jak i klasycznych, dokumentacją itp, 

mgr inż. Anna Szewczyk

Z wykształcenia: absolwentka Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Politechnice Radomskiej, udział w wielu szkoleniach i kursach z dziedziny chemii kosmetycznej, fizycznej, analitycznej (chromatografia gazowa, spektrometria atomowa ICP, metody miareczkowania potencjometrycznego, kulometrycznego) oraz statystycznych opracowaniach metod badawczych (walidacja i niepewność metod, spójność pomiarowa). Wieloletnie doświadczenie jako specjalista chemik oraz kierownik ds. technicznych w laboratorium chemicznym, audytor wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium wg ISO 17025. Wieloletnie doświadczenie w recepturze, znajomość surowców kosmetycznych, doświadczenie w technologii i pomiarach chemicznych.

mgr Marta Szwed

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie, ze specjalizacją Psychologia w zarządzaniu. Studia I stopnia ukończyła na kierunku Zdrowie publiczne, specjalizacja Kosmetologia w odnowie biologicznej. W pracy zawodowej zajmowała się m.in. wykonywaniem zabiegów kosmetycznych, masaży na twarz i ciało, czy prowadzeniem szkoleń i pokazów produktowych. Od 2014 roku związana z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu kosmetologii i masażu. Prywatnie interesuje się holistycznym ujęciem tematu zdrowia i urody, naturalnymi metodami leczenia, rysunkiem oraz malarstwem.

mgr inż. Sebastian Tatarek

Konsultant branży beauty & health, wykładowca, właściciel firmy COSMED Consulting. Wykształcenie wyższe zdobył jako absolwent Wydziału Żywienia Człowieka i Nauk Konsumenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W ramach Agencji Rozwoju Gospodarczego - Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich w 2004 roku ukończył  Podyplomowe Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem. W 2007 roku podyplomowe studia Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz w 2010 r. w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, podyplomowe studia w zakresie Stosowania, Wytwarzania i Oceny Wyrobów Kosmetycznych. 

Od ponad 16 lat związany z branżą kosmetyczno-farmaceutyczną. Kwintesencją długoletniego doświadczenia w tej branży było założenie w 2010 roku własnej firmy konsultingowej pod nazwą COSMED Consulting, która dostarcza szeroki wachlarz usług adresowanych do firm działających w szeroko rozumianej branży beauty & health. Klientami oraz partnerami firmy są między innymi przedsiębiorstwa kosmetyczne i farmaceutyczno-medyczne, salony kosmetyczne i Spa, szkoły kosmetyczne, czy sieci aptek i drogerii. W ramach firmy COSMED Consulting realizowane są takie projekty jak m. in. otwieranie salonów kosmetycznych, klinik i Spa; wprowadzanie kosmetyków i parafarmaceutyków na rynek, tworzenie kampanii edukacyjnych i reklamowych dla firm z branży kosmetycznej oraz medycznej; organizacja szkoleń dedykowanych dla firm oraz właścicieli i specjalistów szeroko pojętej branży beauty.

W 2015 roku w ramach firmy COSMED Consulting, Sebastian Tatarek wprowadził na rynek własną profesjonalną markę kosmetyków EsthiCell PROFESSIONAL. Marka ta to dermoestetyczna odpowiedź na współczesne potrzeby pielęgnacyjne w gabinetach dermoestetycznych, salonach kosmetycznych i Spa. Filozofia marki łączy wiele istotnych elementów, wśród których najważniejsze to ograniczenie w formułach produktów do minimum substancji mogących oddziaływać negatywnie, w tym substancji zapachowych.

Dzięki szerokiemu profilowi prowadzonej działalności, ma możliwość współpracować z wieloma firmami i ekspertami, uczestniczyć w ciekawych przedsięwzięciach i projektach, które często inicjują i wprowadzają na rynek nowatorskie rozwiązania.

mgr farm. Olga Traczyk-Truba

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorantka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na stanowisku Kierownika Laboratorium w dziale Badań i Rozwoju w firmie Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków. Swoją wiedzę poszerzała w dziale Kontroli Jakości BetasoapSp z o.o. i w dziale Technologiczno-Wdrożeniowym Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris. Autorka licznych artykułów w czasopismach barażowych. Specjalizuje się min. opracowywaniu formuł naturalnych kosmetyków, ewaluacji deklaracji marketingowych i oznakowania pod względem prawnym, przeprowadzaniu i organizacji badań wdrożeniowych produktów kosmetycznych. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

mgr Katarzyna Tynecka

Od 2009 roku w praktyce  wykorzystuje zdobytą wiedzę w tworzeniu spersonalizowanych usług kosmetycznych uwzględniających unikalne potrzeby skóry. Koncentruje się na zdobywaniu rzetelnej wiedzy w zakresie cer problematycznych w tym m.in: cery trądzikowej jak trądzik młodzieńczy, trądzik różowaty, cery alergiczne i o złożonej etiologii. W ramach kompetencji zawodowych stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w seminariach naukowych i badawczych związanych ze zdrowiem, urodą i pielęgnacją skóry.  Absolwentka wydziału farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dyplomowany kosmetolog Wyższej Szkoły Kosmetyki i Pielęgnacji. Z powodzeniem łączy te dwie strefy zawodowe z pasją, zaangażowaniem i głębokim przeświadczeniem w skuteczność indywidualnego podejścia do problemów każdego klienta. Jest propagatorką i prekursorką nieinwazyjnych metod wspomagania różnych form pielęgnacji skóry z wykorzystaniem innowacyjnych biozgodnych technologii fitochemii kosmetycznej. Obecnie prowadzi własną działalność zawodową i na stałe współpracuje z jednym z warszawskich gabinetów kosmetycznych i masażu.

mgr inż. Małgorzata Wodecka

Z wykształcenia: absolwentka Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Politechnice Radomskiej oraz Studiów Podyplomowych - Stosowanie, wytwarzanie i ocena wyrobów kosmetycznych w WSZKiPZ w Warszawie. Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. Wieloletnie doświadczenie w technologii oraz recepturowaniu kosmetyków (kosmetyka pielęgnacyjna, zapachowa oraz kolorowa), projektowanie produktów zapachowych do wnętrz. Tworzenie dokumentacji kosmetyków (dossier), rejestracja produktów kosmetycznych - notyfikacja w CNPN. Specjalista ds. badań i jakości w laboratoriach kosmetycznych i chemicznych.

mgr Katarzyna Wójcik-Brylska

Kosmetolog, fizjoterapeuta, trener – szkoleniowiec, Interim Manager, wykładowca akademicki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Absolwent studiów magisterskich na wydziale Politologia ze specjalizacją Polityka zdrowotna w Polsce i UE w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe rozwija w zakresie nauk społecznych przygotowując się do otwarcia przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania zawodowe to przede wszystkim Komunikacja medyczna i Medycyna narracyjna.

mgr inż Paulina Złotko-Mazuś

Absolwentka Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki na kierunku Technologia chemiczna, w specjalności Chemia i Technologia kosmetyków. W swojej wieloletniej pracy zawodowej zajmowała się zarówno wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych, jak i nadzorem produkcji kosmetyków kolorowych oraz prowadzeniem zajęć ze studentami. Obecnie prowadzi własną działalność z zakresu doradztwa biznesowego, szkoleń i rozwoju dla firm z branży kosmetycznej.

Wioletta Uzarowicz

Wizażystka profesjonalnych marek kosmetycznych. Założycielka Warszawskiej Akademii Wizerunku Uzarowicz Art Visage. Autorka podręcznika dla wizażystów "Sztuka Makijażu Profesjonalnego"(2012), oraz kursu dvd "Wizaż - odnajdź naturalne piękno"(2006), oraz współautorka poradnika "W sukience do sukcesu"(2013). Ekspert programów telewizyjnych TVN , TVP2, Super Stacja.
Wizażystka i juror konkursów piękności Elite Model Look, Miss Word, Miss Polonia. Ekspert w dziedzinie wizerunku biznesowego. Współautorka projektów: "Profesjonalny sekretariat", "Wizerunek w pracy", "Kosmetyczka, wizażystka - Twój nowy zawód".
Autorka skryptów szkoleniowych i programów nauczania, opartych na autorskich technikach wykonania makijaży profesjonalnych. Autorka felietonów i artykułów z zakresu kreowania wizerunku, psychologii koloru, trendów i stylizacji publikowanych w prasie branżowej. Pasjonatka kreowania wizerunku w oparciu o analizę osobowości i psychologicznych predyspozycji człowieka. Podsumowaniem 13 lat pracy w zawodzie wizażysty było uzyskanie dyplomu Mistrza Wizażu i Stylizacji, zdanego w 2014 roku w Izbie Rzemieślniczej.