Kosmetologia

Kosmetologia

prof. dr hab. n. med. Jolanta Chwalbińska

Absolwentka Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2009 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk o kulturze fizycznej. Od wielu lat prowadzi działalność dydaktyczną, a od 2011 roku związana jest również z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia W Warszawie. Autorka licznych publikacji oraz artykułów naukowych. Główne zainteresowania naukowe: Metaboliczne, hormonalne i hemodynamiczne mechanizmy kontroli adaptacji fizjologicznej do wysiłku fizycznego o różnej charakterystyce u ludzi oraz Fizjologiczne podstawy treningu zdrowotnego i sportowego.

prof. dr hab. n. biol. Andrzej Kasprzak

Profesor zwyczajny nauk biologicznych. Długoletni pracownik naukowy i wykładowca Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, gdzie pełni funkcję kierownika pracowni oraz University of California, San Francisco. Promotor 6 doktorów z dziedziny biochemia/biologia. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny struktury i funkcji białek, w tym w Nature, Nature Cell Biol., PNAS, Nano Letters, J. Biol. Chem. Obecne badania dotyczą oddziaływań białek motorycznych z mikrotubulami obserwowanych za pomocą mikroskopii TIRF.

prof. dr hab. n. med. Bogdan Sadowski

Wykładowca anatomii i fizjologii z patofizjologią. Autor prac naukowych z dziedziny neurobiologii (głównie problematyka bólu) i podręczników dla studentów medycyny, biologii i psychologii. Pracował w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Odbył długoterminowe staże naukowe w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i w Belgii.

prof. dr. hab. n. med. Andrzej Wojciech Ziemba

Fizjolog, kierownik zakładu Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk. Zastępca Dyrektora d. s. naukowym w tym instytucie. Członek Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Redaktor Naczelny Medicina Sportiva. Autor i współautor ponad 60 publikacji w czasopismach międzynarodowych i około 20 rozdziałów w podręcznikach i książkach polskich i zagranicznych.

dr hab. n. med. Małgorzata Frontczak-Baniewicz

Biolog komórki, morfolog, kierownik Środowiskowego Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk. Autor i współautor ponad 60 publikacji w czasopismach międzynarodowych.

dr hab. n. med. Damian Gaweł

Doktor habilitowany nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna. Dorobek naukowy obejmują prace nad mechanizmami kontrolującymi stabilność genomu, patogenezą E. coli oraz onkogenezą. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z listy JRC. Odbył staże naukowe w NIEHS USA i Duke University, USA. Stypendysta Kosciuszko Foundation. Współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą. Dorobek dydaktyczny obejmuje przygotowanie i kierowanie kursami naukowymi z zakresu mikrobiologii, biologii komórki oraz biologii molekularnej.

dr hab. n. med. Dorota Gołąbek-Sulejczak

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z zakresu nauk przyrodniczych, habilitacja z nauk medycznych. Specjalności: neurobiologia, nauki medyczne, biologia medyczna. Prowadzi badania z zakresu medycyny eksperymentalnej i klinicznej. Autorka publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, recenzentka artykułów i grantów, współautorka 2 patentów. Wykładowca akademicki z długoletnim stażem. Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich (zdrowie publiczne, nauki o zdrowiu). Zainteresowania pozazawodowe i hobby: hodowla zwierząt egzotycznych, jubilerstwo, rzeźba w drewnie, majsterkowanie, haft, szycie, literatura – zwł. fantasy i dobre filmy.

dr hab. n. med. Sławomir Lewicki

Absolwent Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. Od 2012 roku adiunkt i Kierownik Pracowni Inżynierii Komórkowej i Badania Procesów Regeneracji WIHE. W 2019 roku uzyskał stopień dr. hab. n. med. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz stanowisko prof. WIHE. Od 2020 roku pełni funkcje kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHE. Autor 75 prac naukowych, 7 rozdziałów w monografiach, 70 doniesień konferencyjnych. Beneficjent „Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2009). Laureat Nagrody Zespołowej Naukowej Trzeciego Stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2014) oraz 4 wyróżnień za najlepsze prace zjazdowe (2007-2015). Jako dydaktyk prowadzi zajęcia z zakresu Immunologii, Biologii Medycznej, Onkologii Skóry, Toksykologii i Alergologii. Zainteresowania naukowe: możliwość stymulacji procesów gojenia się tkanek i narządów (m.in. komórki macierzyste, czynniki biologiczne, związki pochodzenia naturalnego), rola układu immunologicznego w patogenezie różnych chorób (m.in. choroby alergiczne, nowotworowe). Jest członkiem 2 Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej. gdzie pełni funkcje Skarbnika w Zarządzie Głównym.

dr hab. Wojciech Lis

Doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prawnik z doświadczeniem w pracy w administracji publicznej oraz w służbach mundurowych, pasjonat historii, miłośnik gór. Autor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz ponad 100 haseł tematycznych opublikowanych w encyklopediach i leksykonach. Uczestnik i wykonawca kilku projektów naukowych i grantów badawczych. Brał udział w stażach i wyjazdach naukowych w zagranicznych ośrodkach akademickich m.in. w: Armenii, Bułgarii, Gruzji i na Ukrainie. Zainteresowania naukowe mają charakter interdyscyplinarny, koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień dotyczących ochrony wolności i praw człowieka, bezpieczeństwa państwa, prawa administracyjnego i prawa medycznego, w tym ochrony praw pacjenta, prawa rodzinnego i zagadnień bioetycznych, a także komunikacji społecznej i swobody wypowiedzi.

dr hab. n. farm. Daniel Załuski

Autor licznych publikacji z zakresu leku pochodzenia roślinnego, molekularnych podstaw działania związków biologicznie czynnych. Laureat programu SKILLS-Mentoring (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), jak również uczestnik programu Erasmus+ w Natural Products Laboratory, Leiden University, w Holandii. Kierownik i wykonawca projektów naukowych, współautor zgłoszenia patentowego. Promotor i opiekun ponad 20 prac magisterskich. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach mających na celu popularyzację nauki, takich jak festiwale nauki. Prowadzi szkolenia z zakresu roślin leczniczych i kosmetycznych

dr n. o zdr. Wanda Baltaza

Dietetyk kliniczny, wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia. Autorka licznych publikacji naukowych, doniesień konferencyjnych, kursów, a także artykułów i wystąpień dla mediów, m.in. dla gazety Moda Na Zdrowie, Fakt i programu Onet Rano #Wiem. Zawodowo pracuje z osobami chorymi, otyłymi oraz sportowcami i dziećmi.

dr n. biol. Anna Borecka

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt w Samodzielnej Pracowni Epidemiologii  Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Były, wieloletni pracownik Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z zakresu biologii ogólnej, parazytologii, biologii molekularnej i innych nauk przyrodniczych. Autorka dwóch monografii z zakresu toksokarozy, 49 artykułów do zagranicznych i polskich czasopism naukowych, oraz 55 referatów i doniesień konferencyjnych. Pomysłodawczyni i współorganizatorka  7 konferencji krajowych zatytułowanych „Niebezpieczne zoonozy-toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”.  Koordynatorka i wykładowca 17 edycji Warszawskiego Festiwalu Nauki w Instytucie Parazytologii PAN. Kierownik i główny wielu projektów naukowych finansowanych przez KBN i NCN.

dr n. o kult. fiz. Anna Czeczuk

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu (Wydział Pielęgniarstwa). Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2005 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu anatomii na kierunku kosmetologia. Jest promotorem wielu prac licencjackich. Prowadzi badania naukowe z zakresu oceny mineralizacji gęstości kości, stylu życia (głównie żywienia różnych grup społecznych i działań profilaktycznych z zakresu chorób cywilizacyjnych). Jest autorem 28 prac naukowych, w tym 8 na liście filadelfijskiej.

dr n. med. Anna Domaszewska-Szostek

Doktor nauk medycznych z zakresu biologii medycznej, biotechnolog. Adiunkt w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu publikacji naukowych oraz kierownik i wykonawca licznych grantów naukowych. Odbyła staże naukowe, m.in. w Clermont Ferrand we Francji, w USA na Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Illinois w Chicago. Prowadziła prace badawcze lub prezentowała swoje wyniki m.in. w USA, Indiach, Japonii, Australii, UK, Francji, Niemczech. Stypendystka Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators” oraz Fundacji Kościuszkowskiej.

dr n. med. Barbara Goraj-Szczypiorowska

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Członek Zarządu Mazowieckiego Towarzystwa Rehabilitacji (komisja rewizyjna)

Doświadczenie zawodowe:

Biegła znajomość zagadnień z zakresu fizjoterapii i medycyny estetycznej. Biegła znajomość aparatury elektromedycznej w ramach medycyny fizykalnej i kosmetologii. Bogata wiedza merytoryczna w zakresie działania terapeutycznego i techniki stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych (laseroterapia, radioterapia, elektrodzwięki, elektroterapia, termoterapia, balneologia). Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń klinicznych, kursów doszkalających dla techników, kosmetologów, fizjoterapeutów, lekarzy, studentów AWF, studentów Uniwersytetów medycznych - Wydziałów Fizjoterapii. Liczne prezentacje doniesień naukowych w ramach: spotkań naukowych, sympozjów, kongresów. Publikacje w wydawnictwach naukowych medycznych oraz publikacje na potrzeby kształcenia w zawodach medycznych.

Zainteresowania: promocja zdrowia, turystyka, literatura.

dr n. o kult. fiz. Natalia Grzebisz

Doktor nauk o kulturze fizycznej. W pracy naukowej zajmuje się biochemią i fizjologią wysiłku fizycznego oraz wpływem na nie diety, suplementacji i dopingu. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych (BikeBoard, Magazyn Bieganie, Gazeta Wyborcza, biegowki24.pl, biegambolubie.com.pl, Puls Medycyny). Współpracowała z Instytutem Sportu w Warszawie jako fizjolog w projektach ,,Talent’’ oraz ,,Identyfikacja Młodych Talentów’’, które służyły identyfikacji przyszłych mistrzów kolarskich. Była reprezentantka Polski w biegach narciarskich. Obecnie amatorsko startuje w maratonach i ultramaratonach narciarskich oraz kolarskich. Prowadzi treningowo i dietetycznie zawodników SN Klasyk Warszawa.

dr n. chem. Sebastian Grzyb

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał pracując w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prowadząc badania nad syntezą pochodnych porfiryny, które są stosowane w medycynie i farmakologii w terapii fotodynamicznej-skutecznej metodzie leczenia chorób nowotworowych. Biegły sądowy w dziedzinie chemia. Wykładowca, nauczyciel i autor projektów edukacyjnych i naukowych z zakresu chemii i przedmiotów pokrewnych.

dr n. o kult. fiz. Tomasz Grzywacz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, w której jeszcze jako student rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną. Stypendysta naukowy Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Ministra Edukacji za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe. W roku 2008 uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej – specjalność teoria sportu, fizjologia (dysertacja doktorska obroniona z wyróżnieniem). Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych, w tym 15 prac i streszczeń (11 prac, 4 streszczenia) w czasopismach wymienionych w Journal Citation Raports, 3 skryptów dydaktycznych, oraz redaktor naukowy jednego podręcznika. Był członkiem Zespołu Ekspertów Fundacji Marka Kamińskiego przygotowującej wyprawy polarne na oba bieguny Ziemi z niepełnosprawnym Jankiem Melą, członkiem Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK, oraz szefem Zespołu ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia przy opracowywaniu strategii rozwoju miasta Gdańska do 2015 roku. Z zamiłowania narciarz, żeglarz, alpinista i speleolog. Posiada dodatkowo uprawnienia trenerskie w narciarstwie alpejskim oraz kilka uprawnień instruktorskich w różnych dyscyplinach sportowych.

dr n. med. Ewa Jankowska-Steifer

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Od wielu lat zatrudniona w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2002 roku zatrudniona jako wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zakres wykładanym treści: histologia, embriologia, cytofizjologia oraz biologia medyczna. Autorka licznych monografii, artykułów naukowych oraz prac poglądowych.

dr n. med. Stanisław Jarmuda

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista medycyny rodzinnej, współautor wielu międzynarodowych publikacji naukowych z zakresu dermatologii, dotyczących patogenezy trądziku różowatego. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena udziału roztoczy Demodex folliculorum i laseczek Bacillus oleronius w patogenezie trądziku różowatego”.  

Na co dzień pracownik Departamentu Kontroli Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, Członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie oraz Przewodniczący działającego w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołu Arbitrażowego.

Zawodowo interesuje się medycyną estetyczną oraz kwestiami prawnymi i ekonomicznymi, związanymi z procesem ordynacji i refundacji leków.

dr n. med. Monika Kloch

Absolwentka Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od 2003 roku związana z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizyki i biofizyki. Członek zespołów badawczych oraz autorka licznych artykułów naukowych w punktowanych czasopismach.

dr n. społ. Joanna Klonowska

Doktor nauk społecznych – pracę doktorską z pogranicza estetologii kosmetologiczno-medycznej oraz edukacji zdrowotnej przygotowała i obroniła w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (2016). Pedagog z wieloletnim doświadczeniem.

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem – absolwentka Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku o specjalności promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, a także andragogika (2005). Ratownik medyczny – absolwentka Medycznej Szkoły Zawodowej w Płocku, gdzie wiedzę teoretyczną na kierunku Ratownictwo Medyczne uzupełniał roczny staż na oddziałach szpitalnych, w stacjach pogotowia ratunkowego oraz jednostkach ratownictwa gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej (2004). Menager placówek opieki zdrowotnej – absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku (2001). Kosmetolog – absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi o specjalności „kosmetologia” (2000).

dr n. biol. Aneta Kondrzycka-Dąda

Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie Kosmetologii. Od 2010 roku wykładowca, promotor prac licencjackich oraz magisterskich. W chwili obecnej związana z Prywatną Wyższą Szkołą Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych. Autorka publikacji oraz artykułów naukowych z zakresu kosmetologii.

dr n. rol. Katarzyna Kowalcze

Dietetyk kliniczny od 1990 roku, dydaktyk, wykładowca, adiunkt i nauczyciel akademicki, zawodowo  związana z Katedrą Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia  w Warszawie. 

Absolwentka Wydziału Dietetyki Studium Medycznego w Poznaniu (które ukończyła z wyróżnieniem w 1990 roku), Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
w Warszawie, na którym ukończyła studia I° (2004 rok) , II° (2006 rok) i III ° (2012 rok). 

Podnosząc kwalifikacje ukończyła z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia z zakresu żywienia klinicznego i opieki metabolicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także podyplomowe studia pedagogiczne w Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Łodzi.

dr n. farm. Piotr Koziej

Doktor nauk farmaceutycznych nadany 13 września 1978 roku. Posiada ugruntowaną wiedzę toksykologiczną o surowcach zarówno chemicznych, jak i naturalnych. Zna oraz tworzy receptury, procesy produkcyjne w przemyśle kosmetycznym. Członek Mazowieckiego Klastra Peptydowego w Instytucie Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego PAN, grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu kosmetycznego praz Stowarzyszenia European Cosmetics Responsible Person Association. Lista zgłoszeń patentowych: PL140328, PL390148, PL390147, PL376989, PL367949, PL311552, PL148342.

dr n. med. Alicja Lewandowska

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, kierunek biologia z analityką.

Od początku swojej pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna uzyskała w 2016 roku. Współautor 12 publikacji o łącznym Impact Factor=27,521 i 415 pkt MNiSW oraz 20 doniesień zjazdowych.

dr n. o kult. fiz. Joanna Łuczak

W 2007 roku ukończyła z wyróżnieniem studia doktoranckie otrzymując stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Polskiego Towarzystwa Krioterapii. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem z zakresu fizjoterapii oraz rehabilitacji. Swoje główne zainteresowania skupia w obrębie szerokorozumianego pojęcia sportu, co potwierdzają udziały w zawodach fitness czy prowadzenie zajęć jako instruktor sportowy.

dr n. biol. Agnieszka Michalska

Pracownik dydaktyczno-naukowy na stanowisku adiunkta w WSIiZ w Warszawie. Z wykształcenia nauczyciel biologii. W 2004 r. obroniła pracę doktorską z zakresu fizjologii żywienia w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Działalność naukowa dotyczy prowadzenia badań na temat czynników ryzyka rozwoju chorób układu krążenia wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia) z fizjologii, biologii i histologii na kierunku kosmetologia. Promotor i recenzent licznych prac licencjackich i magisterskich. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu.

dr Aleksandra Michalska

Absolwentka Kosmetologii - Collegium Medicum UMK oraz Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Pracuje jako wykładowca, szkoleniowiec oraz zarządza własnym gabinetem. Autorka publikacji międzynarodowych w dziedzinie zdrowia publicznego. Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich na kierunku Kosmetologia. Specjalizuje się w kosmetologii leczniczej, prewencyjnej i przeciwstarzeniowej- łącząc zabiegi z promocją zdrowego stylu życia, co zapewnia spektakularne wyniki. Prowadzi również praktykę podologiczną. W pracy dydaktyczno- naukowej wykorzystuje wiedzę popartą doświadczeniem i praktyką.

dr n. o kult. fiz. Anna Mróz

Doktor nauk o kulturze fizycznej z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego. Od wielu lat związana z Zakładem Fizjologii i Medycyny Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Prowadzi zajęcia z zakresu fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego na wielu kierunkach studiów; wykładowca na studiach podyplomowych oraz kursach instruktorskich i trenerskich. Autorka lub współautorka ponad 40 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wykonawca w ponad 20 projektach badawczych.

dr n. biol. Piotr Nowaczyk

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendysta Instytutu Pasteura w Brukseli. Organizator i wykładowca szkoleń m.in. z zakresu mikrobiologii kosmetyków. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, szczególnie w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym dotyczących mikrobiologii kosmetyków, kontroli jakości i kosmetologii. Członkostwa: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Rada Programowa kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego, Polski Komitet Normalizacyjny (KT 201), Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Właściciel „dr Nowaczyk Laboratorium Badań Kosmetyków Sp. z o.o.”.

dr n. med. Małgorzata Nowicka

Doktor nauk medycznych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Specjalista ginekologii i położnictwa oraz specjalista endokrynologii, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Posiada tytuł Master of Business Administration  (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego). Praktykę kliniczną łączy z działalnością naukową i dydaktyczną.

dr n. chem. Marta Pawłowska

Safety Assessor, doktor nauk chemicznych. Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej. Autorka publikacji naukowych i komuników na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca, promotor, prelegent, konsultant rynku kosmetycznego i farmaceutycznego. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Uczestnik i organizator szkoleń z zakresu oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Ocenia bezpieczeństwo kosmetyków, opracowuje nowe formulacje kosmetyków i pomaga we wdrażaniu ich na rynek. Szczególnie interesuje się zastosowaniem nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, produktami z pogranicza i ich klasyfikacją jako kosmetyk, wyrób medyczny, środek spożywczy.

dr n. społ. Anna Pękacka-Kochanowska

dr n. społ. Anna Pękacka-Kochanowska – Doktor w dziedzinie nauk społecznych w specjalności nauki o bezpieczeństwie. W 2007 roku ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie na kierunku ratownictwo medyczne i od tego czasu zawodowo spełniam się  tym zawodzie. W 2010 roku byłam uczestnikiem misji zagranicznej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie jako ratownik medyczny. Jestem absolwentką Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na kierunku fizjoterapia oraz z zamiłowania pracuję jako fizjoterapeuta. W roku 2015 ukończyłam studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2018 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii zdając Państwowy Egzamin Specjalistyczny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego -Państwowym Zakładzie Higieny.

 

dr n. ekon. Joanna Płocica

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, który uzyskała w 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Działalność naukowa od początku koncentrowała się w zakresie układów dyspersyjnych, ich właściwości oraz metodach otrzymywania. Autorka licznych publikacji poświęconych problematyce właściwości oraz metod otrzymywania emulsji kosmetycznych.

dr n. med. Jacek Połosak

Absolwent Biotechnologii Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe Menadżer Projektów Badawczych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest autorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych o zasięgu międzynarodowym. Członek International Association of Gerontology and Geriatrics, Federation of European Biochemical Societies, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Naukowo zajmuje się tematyką genetycznych i epigenetycznych przyczyn starzenia człowieka i długowieczności oraz medycyną molekularną. Obok pracy naukowej jego pasją jest dzielenie się wiedzą. Wieloletni wykładowca akademicki, promotor prac dyplomowych i popularyzator nauki.

dr n. med. Elżbieta Rozpończyk-Jasińska

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej specjalność biotechnologia. Wieloletnie doświadczenie w obszarze prac badawczo-rozwojowych zarówno nad lekami generycznymi i oryginalnymi. Prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Wykładowca przedmiotów farmaceutycznych. Konsultant w zakresie chemikaliów. Autor wielu publikacji branżowych.

dr n. med. Monika Sadowska

Nauczyciel akademicki, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie (pielęgniarstwo), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (prawo), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zarządzanie w ochronie zdrowia). W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje doświadczenia praktyczne zdobyte, z jednej strony, w ochronie zdrowia, z drugiej, w pracy w kancelarii prawnej, w której zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym ryzyku występowania i konsekwencji błędów medycznych, odpowiedzialności prawnej osób wykonujących zawód medyczny, dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i organizacji pracy w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych. Podstawowym celem jej działań, zarówno dydaktycznych jak i zawodowych, jest troska o poszanowanie godności człowieka poprzez zwiększenie świadomości społecznej na temat przysługujących mu wolności i praw, w szczególności praw pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

dr n. chem. Justyna Sadowska-Pietrzak

Technolog chemiczny. Absolwentka Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Specjalistka w dziedzinie chemii kosmetycznej. Uzyskała doktorat z nauk technicznych w dziedzinie technologii chemicznej na Politechnice Poznańskiej. Część badań przeprowadziła w Akademii ABO w Turku w Finlandii na Wydziale Chemii Fizycznej. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii. Obecnie dyrektor ds. Badań i rozwoju produktów kosmetycznych w Ozein Biotechnology LTD. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnych. Pasjonatka nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie kosmetologii. Uwielbia sport i książki oraz zdrowy sposób odżywiania.

dr n. o kult. fiz. Katarzyna Sempolska

Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista fitness, autorka zajęć dla kobiet w ciąży "AKTYWNE 9 miesięcy" i matek z małymi dziećmi "klub AKTYWNEJ mamy". Doświadczona trener pilates, prowadząca zajęcia na kierunku Pedagogika Baletowa. Wykładowca akademicki, promotor prac licencjackich i magisterskich.

dr n. med. Przemysław Sielicki

Specjalizacja z zakresu pediatrii, zdrowia publicznego, doktorat z zakresu nefrologii dziecięcej, liczne szkolenia, kursy z zakresu farmakoekonomiki, Evidence Based Medicine, zdrowia publicznego, systemów ochrony zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej oraz ich restrukturyzacji m.in. we współpracy z Uczelnią Łazarskiego. studia podyplomowe Zarządzanie podmiotami leczniczymi w dobie przekształceń własnościowych – Uniwersytet Warszawski. Prezesa, dyrektora ds. medycznych, dyrektora ds. operacyjnych w podmiotach medycznych – Uzdrowisko Konstancin – Zdrój, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Magodent Sp. z o. lekarza asystenta i nauczyciela akademickiego z dorobkiem naukowym obejmującym autorstwo i współautorstwo kilkunastu prac naukowych, aktualnie etat adiunkta w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, menedżera w przemyśle farmaceutycznym odpowiedzialnego za kontakty zewnętrzne, farmakoekonomikę oraz ocenę leków i wyrobów medycznych oraz procedur medycznych zgodnie z kryteriami Evidence Based Medicine, Audytora w zakresie organizacji, funkcjonowania, prowadzenia działalności medycznej w podmiotach leczniczych, zarządzania i efektywności funkcjonowania wraz z planem naprawczym, doradcy ds. organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego we współpracy z organizacjami pacjentów w zakresie dostępu do świadczeń medycznych, w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej.

dr n. med. Krzysztof Skórczewski

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi na Wydziale Lekarskim. 

Od ponad 20 lat związany zawodowo z inspekcją sanitarną. Obecnie zajmuje stanowisko Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Specjalista w dziedzinie epidemiologii, posiadający również specjalizację w dziedzinie radiologii lekarskiej. Pracę doktorską w dziedzinie medycyny i specjalności epidemiologia obronił w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Absolwent studiów z zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

dr n. med. Anna Skwarek

Doktor nauk medycznych Warszawskiej Akademii Medycznej. W 2005 roku zdała egzamin specjalizacyjny w dziedzinie chirurgii ogólnej II stopnia, uzyskując tytuł specjalisty chirurga. Prowadzi badania kliniczne z dziedzin: transplantologia (przeszczepienia wątroby), hepatologia (krwotoki z żylaków przełyku) oraz farmakologia (antybiotykoterapia). Posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w chirurgii ogólnej oraz onkologicznej, transplantologii, chirurgii klatki piersiowej. Autorka licznych artykułów publikowanych w polskich oraz zagranicznych czasopismach medycznych.

dr n. fiz. Maria Sobol

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Od 2006 roku zatrudniona w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Autorka licznych publikacji naukowych oraz książek. Laureatka stypendium im. prof. Leonarda Sosnowskiego, jak również laureatka nagrody Marii Bardin-Otwinowskiej za najbardziej oryginalną pracę magisterską.

dr n. hum. Łukasz Stefaniak

Dr. nauk humanistycznych, filozof, socjolog, ekonomista. Zainteresowania badawcze skupiają się w problematyce z takich dziedzin jak: filozofia cywilizacji i kultury, socjologia kultury, etyka, demografia. Autor kilkudziesięciu artykułów z wymienionych dziedzin oraz monografii "Utopizm źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne". Prywatnie pasjonat historii i pieszych wędrówek.

dr n. med. Łukasz Szymański

Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W wieku 25 lat otrzymał doktorat z zakresu nauk medycznych. Adiunkt w Zakładzie Ochrony Mikrofalowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Kierownik Międzyzakładowego laboratorium DPL. Autor lub współautor wielu publikacji naukowych. Naukowo zajmuje się immunologią, onkologią molekularną, bioinżynierią i medycyną regeneracyjną.

dr n. med. Agata Wolska

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej o specjalności zdrowie publiczne. Absolwentka Wojskowej Akademii Medycznej na Wydziale wojskowo-lekarskim, na kierunku zdrowie publiczne.

Ukończona specjalizacja  w dziedzinie epidemiologii w Państwowym Zakładzie Higieny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie. Ukończyła również studia na Wydziale pedagogicznym o specjalności promocja zdrowia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Pułtusku. W Wyższej Szkole Zarządzania w Nowym Sączu ukończyła studia podyplomowe w zakresie Innowacyjnych Badań Naukowych.

 

lek. med. Piotr Ciechanowicz

Absolwent II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2011 poprzez uczestnictwo w praktykach, stażach oraz jako lekarz rezydent. W latach 2016-2018 prowadził wykłady z Anatomii z Fizjologią i elementami pierwszej pomocy. Prywatnie interesuje się sportem, dietetyką, politologią i muzyką.

lek. med. Klaudia Dopytalska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie młodszy asystent w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Interesuje się diagnostyką chorób skóry, wczesnym wykrywaniem nowotworów oraz chorobami autoimmunologicznymi. Wiedzę i umiejętności zdobywa regularnie na konferencjach i szkoleniach polskich oraz zagranicznych. Zwolenniczka holistycznego podejścia do leczenia i pielęgnacji skóry.

lek. med. Katarzyna Lipa

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje na stanowisku młodszego asystenta w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu dermatologii oraz medycyny estetycznej. Szczególnie interesuje się diagnostyką nowotworów skóry oraz chorób autoimmunologicznych.

lek. med. Michał Osiński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Obecnie na ostatnim roku specjalizacji z Neurochirurgii. Pracuje  w Klinice Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego nr. 1 w Bydgoszczy oraz na Oddziale Neurochirurgii Szpitala w Grudziądzu. Uczestnik licznych zjazdów i szkoleń z zakresu neurochirurgii. Zainteresowany również otorynolaryngologią i rehabilitacją. Prywatnie miłośnik literatury fantastycznej i historycznej, snowboardu, a także podróży po Italii.

lek. med. Patryk Poniewierza, EMBA

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz studiów Executive Master of Business Administration (MBA) organizowanych przez Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie.  Doświadczenie zawodowe w zakresie położnictwa i ginekologii zdobywał w oddziałach położniczo – ginekologicznych na wszystkich poziomach referencyjności. Aktualnie pełni obowiązki dyrektora ds. medycznych w jednej z międzynarodowych korporacji medycznych. Autor i współautor publikacji i wystąpień konferencyjnych z zakresu nowotworów szyjki macicy oraz kształtowania kultury no-fault w zakresie roszczeń odszkodowawczych w ochronie zdrowia. Prywatnie uprawia Taekwon-do ITF oraz zajmuje się pilotażem wycieczek po Bałkanach.

lek. med. Ewa Reutt – Majkowska

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej w 1993r.Od uzyskania specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii w 1999 roku pracuje  w poradni dermatologicznej. Odbyła  szereg szkoleń w zakresie medycyny estetycznej, część zabiegów wykorzystuje w codziennej pracy. Od 2018 roku wykłada na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia.

lek. med. Przemysław Styczeń

Absolwent Akademii Medycznej w Katowicach. Prowadzi Gabinet Medycyny Estetycznej w Warszawie. Ukończył program MBA in International Business w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia) oraz Politechniki Warszawskiej (Podyplomowe Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego). Ukończył z wyróżnieniem Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie. Przez wiele lat pracował jako menedżer w przemyśle farmaceutycznym. Autor licznych prac naukowych oraz publikacji prasowych. Prowadzi strony internetowe www.drstyczen.pl oraz www.mezoterapia.pl. Członek Rady Naukowej dwumiesięcznika Kosmetologia Estetyczna. Jest wykładowcą w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice oraz na Interdyscyplinarnych Studiach Menedżerów Farmacji organizowanych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z przedmiotu Medycyna estetyczna i anti-aging.

mgr Dorota Chałubińska

Fizjoterapeutka specjalizująca się w urazach ortopedycznych i traumatologii sportowej. Studia ukończyła na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, odbyła półroczne stypendium na Charles University w Pradze. Laureatka I miejsca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów. Autorka prac badawczych z dziedziny fizjoterapii. Ukończyła liczne kursy z dziedziny fizjoterapii m.in. Terapia Manualna wg IAOM, PNF, Kinesiology Taping, kursy Artroskopii, Pinoterapia, Dry Needling oraz kursy z zakresu treningu motorycznego. W wolnym czasie pasjonatka sportów wodnych: Sędzia Kajakarstwa, Klasyfikator Medyczny w Parakajakarstwie oraz Ratownik WOPR.

mgr Dominika Chojnacka

Magister farmacji, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyła studia podyplomowe „LC i techniki pokrewne” na Wydziale Chemii UMK w Toruniu, oraz „Prowadzenie i Monitorowanie Badań klinicznych” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pracowała jako analityk w Laboratorium Kontroli Jakości i Analityki Badawczej w jednej z polskich  firm farmaceutycznych. Obecnie Kierownik Zapewnienia Jakości magazynu wytwórczego produktów do badań klinicznych.

Od ponad 10 lat, jako mgr farmacji współpracuje z warszawskimi aptekami. Prywatnie pasjonatka narciarstwa i żeglarstwa.

mgr Łukasz Czerniewski

Magister kosmetologii, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalista zabiegów kosmetologii estetycznej oraz z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, pasjonat chemii kosmetycznej. Konsultant prasy urodowej oraz programów telewizyjnych. Na co dzień właściciel gabinetu kosmetologicznego, gdzie na codzień wykorzystuje swoją wiedzę w pracy z pacjentami.
Finalista pierwszej edycji konkursu Kosmetyczka Roku w roku 2013.

mgr Elwira Czubak

Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie na kierunku Kosmetologia, w specjalizacji SPA&Wellness. Przez wiele lat pracowała w gabinetach kosmetycznych oraz jako szkoleniowiec w firmach takich jak Lille Cosmetics czy Laboratorium Kosmetyczne NOREL Dr WILSZ s. c. Od 2011 roku związana z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady oraz zajęcia praktyczne dla studentów. Dodatkowe zainteresowania: dietetyka oraz literatura fantasy.

mgr farm. Ewelina Drelich

Safety assessor, specjalista ds. REACH i CLP. Absolwenta farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, marketingu i zarządzania na Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz bezpieczeństwa stosowania substancji chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorantka Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prelegent, konsultant rynku kosmetycznego i farmaceutycznego. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnych.  Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na stosowaniu surowców roślinnych w kosmetykach.

mgr Renata Godlewska

Beauty Coach, dyplomowany Mistrz w zawodzie Wizażystka/Stylistka (egzamin państwowy złożony przed Lubelską Izbą Rzemieślniczą 2014r.).Psycholog - absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia Społeczna (specjalności: psychologia zachowań konsumenckich oraz reklama i PR) na SWPS oraz Podyplomowych Studiów Nowoczesnej Promocji na SGH.

Mistrzyni Polski w Makijażu Profesjonalnym. Tytuł zdobyła zajmując I miejsce podczas Mistrzostw Makijażu MAKE-UP IX Finał Polski pt.: „Karnawał w Rio" w 2010 roku, otrzymując jednocześnie kwalifikację do Mistrzostw Świata w Makijażu Profesjonalnym w Dusseldorfie w 2011 roku.

Współtwórca magazynu dla wizażystów „MAKE-UP trendy”.  Vice przewodnicząca komisji egzaminacyjnej w zawodzie Wizażystka/Stylistka w Warszawskiej Izbie Rzemieślniczej oraz członek komisji w Lubelskiej Izbie Rzemieślniczej. Wielokrotna finalistka, a obecnie jurorka ogólnopolskich mistrzostw makijażu. Opiekun studentek – uczestniczek mistrzostw makijażu, z wieloma sukcesami na koncie. Współautorka książki „Praktyczna kosmetologia krok po kroku. Dłonie i paznokcie” (2017) oraz autorka książki Praktyczna kosmetologia krok po kroku. Makijaż medyczny” (2018). Autorka artykułów i publikacji z zakresu makijażu oraz psychologicznych aspektów wizerunku. Prelegentka kongresów i konferencji branżowych.Wieloletni wykładowca akademicki (MUP w Płocku, WSIIZ w Warszawie i WSZKIPZ w Warszawie).

mgr Grzegorz Gzyl

Magister lingwistyki ogólnej i stosowanej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel akademicki języka ogólnego, biznesowego i prawniczego, języka angielskiego dla nauk humanistycznych, nauk medycznych i ekonomii. Autor i gospodarz popularnego telewizyjnego programu edukacyjnego „English Off Course”, realizowanego we współpracy z telewizją TV EDUSAT prowadzoną przez Warszawską Wyższą Szkołę Łączności. Obecnie pracuje jako specjalista ds. rozwoju talentów biznesowych w Learning Systems Poland w Warszawie oraz Nauczyciel akademicki w Warszawskiej Szkole Lingwistyki Stosowanej.

mgr Urszula Ifkowicz

Linergistka, kosmetolog i trener makijażu permanentnego. Absolwentka Wyzszej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Specjalistka technik manualnych i maszynowych wszystkich obszarów pigmentacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem onkologicznym- głównie pigmentacja brwi i brodawki piersiowej. Prelegent i uczestniczka kongresów i konferencji polskich i światowych w świecie Makijażu permanentnego.  Od wielu lat Juror na Mistrzostwach Makijażu Permanentnego. Jako niezależny szkoleniowiec w świecie PMU współpracuje z wieloma wiodącymi markami na rynku. Ukierunkowanie zawodowe i specjalizacja w obszarze pigmentacji umozliwia Jej wnikliwe zgłębienie tematu przeciwwskazań i kwalifikowanie klientów do zabiegów. Owocem tej wiedzy jest najnowsza publikacja "Leksykon przeciwwskazań". Książka ta powstała w wyniku wieloletniego doświadczenia zawodowego we współpracy z córką- linergistką i kosmetologiem- Martą Ifkowicz- Gorzeń. Obie Panie są autorkami tej książki. Na co dzień pracuje jako czynna linergistka i szkoleniowiec w Ifkowicz Academy w Warszawie.

mgr inż. Agata Jurek-Iwińska

Specjalista w obszarze produktów biobójczych i kosmetycznych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków).

mgr Bartosz Kiec

Magister Biotechnologii medycznej, absolwent studiów podyplomowych "Trychologia w kosmetologii" na Uniwersytecie Jagiellońskim. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował stanowisko specjalisty ds. izolacji przeciwciał w jednym z berlińskich laboratoriów. Członek Międzynarodowego stowarzyszenia trychologii klinicznej i estetycznej ICATA oraz Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Prowadzi gabinet trychologiczny Anagen w Kielcach. Uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie i Targach Beauty LNE jako uczestnik i prelegent. Testuje wiele produktów oraz urządzeń trychologicznych różnych międzynarodowych firm.

mgr Sylwia Kister

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie studiów I stopnia. Kosmetolog, właścicielka gabinetu kosmetologicznego ze specjalizacją kosmetologia estetyczna. Specjalista w zakresie kosmetologii estetycznej i pielęgnacyjnej oraz peelingów chemicznych.

mgr inż. Patrycjusz Kurek

Magister Zdrowia Publicznego o specjalizacji Inspekcja Sanitarna oraz Ratownictwo Medyczne. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Instruktor Pierwszej Pomocy, inspektor Ochrony PPOŻ i Główny Specjalista ds. BHP. Na co dzień prowadzi firmę, która specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Pierwszej Pomocy, Ratownictwa taktycznego TCCC, Ochrony Przeciwpożarowej oraz procedur HACCP. Ponadto współpracuje z jednostkami wojskowymi, podległymi MON.  Zainteresowania: ratownictwo medyczne, gry symulacyjne, planszowe oraz decyzyjne, anime, filmy sci-fi, kryminalistyka, podróże, tatuaż.

mgr Ewa Kyrcz

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a także studiów podyplomowych z zakresu przygotowywania pedagogicznego. Wieloletni analityk Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie odpowiedzialny m.in. za opracowywanie metod do oznaczania czystości substancji farmaceutycznych. Współautorka licznych publikacji naukowych. Nauczyciel zawodowych przedmiotów medycznych w warszawskich szkołach policealnych.  Wykładowca przedmiotu farmakologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

mgr Bartosz Lutostański

Bartosz Lutostański, absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie,  w latach  2005-2013 zajmował się  marketingiem korporacyjnym (m.in. Grupa TAO, Group Cassino, Orange), od 2013 r. prowadzi kancelarię prawną a także  współpracuje z gminą Marki oraz starostwem Wołomińskim, udzielając pomocy prawnej na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców. Wykładowca na uczelni EWSPiA oraz aktualnie WSIiZ

mgr Patrycja Marciniak

Z wykształcenia kosmetolog, Project Manager oraz Trener Rozwoju Osobistego. Absolwentka Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu (studia licencjackie), Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych (studia magisterskie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe). Pasjonuje się holistycznym podejściem do profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Uważa, że połączenie manualnych technik relaksacji z preparatami o innowacyjnym składzie chemicznym i przy zastosowaniu urządzeń high tech daje najlepsze efekty, porównywalne z inwazyjnymi zabiegami medycyny estetycznej. Wykładowca i trener z wieloletnim doświadczeniem, brała również czynny udział w komisjach egzaminacyjnych zawodowych i maturalnych. Przez wiele lat pracowała jako trener dla kosmetycznych marek włoskich, francuskich, hiszpańskich oraz niemieckich, była też Brand Managerem marki SKEYNDOR w Polsce oraz kierowała Działem Szkoleń, koordynując pracę trenerów. Współautorka podręcznika „Kosmetologia i trądzik pospolity” (wyd. Indygo 2012). Autorka publikacji w branżowym czasopiśmie „Postępy Kosmetologii” („Mikrobiologia i kosmetologia – zależności, wspólne obszary badań, perspektywy”, 2009. Autorka cyklu publikacji o ziołolecznictwie w miesięczniku „Ekonatura” („Zdrowie”, 2008-2009). Autorka licznych publikacji w czasopiśmie „Beauty Forum” (2014-2017). Prelegent podczas ogólnopolskich targów kosmetyki profesjonalnej „Beauty Forum”( w 2014 oraz w 2017 roku). Obecnie właściciel Instytucji Szkoleniowej IRBK, specjalizującej się w szkoleniach biznesowych i kosmetycznych dla kosmetologów i kosmetyczek. Ekspert rynku kosmetyki profesjonalnej o wieloletnim doświadczeniu zawodowym.

mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik

Dietetyk, nauczyciel akademicki i bloger w jednym. Gość audycji radiowych oraz telewizyjnych programów „śniadaniowych”. Autorka artykułów w czasopismach naukowych (Alergia, Astma, Immunologia czy Family Medicine&Primary Care Review), popularnonaukowych  (Farmacja Praktyczna) czy tych całkiem rozrywkowych (Świat Kobiety, Glamour). W tej chwili publikuję przede wszystkim na swoim blogu. W swojej pracy wyznaję zasadę, że dieta to styl życia, a nie tylko odchudzanie, dlatego staram się osładzać życie tym co na diecie. Uważam, że ubytek masy ciała powinien być jedynie efektem ubocznym zdrowego i smacznego życia! Inspirują mnie ludzie, ich wola zmian oraz szukanie recepty na zdrowe i szczęśliwe życie. Od roku 2006 prowadzę własny gabinet w Warszawie, a w 2015 założyłam także bloga. U mnie zawsze jest i zdrowo i smacznie, bo wychodzę z założenia, że jedzenie ma smakować, sprawiać radość i  dawać energię na każdy aktywny dzień! Prywatnie także jestem pasjonatką zdrowej i różnorodnej kuchni – nocnych wypieków, zamykania przetworów warzywno-owocowych w słoikach, uprawiania własnego jedzenia na działce oraz  teatru i jazdy na rowerze!

mgr Adrian Miara

Absolwent kierunku analityka medyczna na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Pracę diagnosty laboratoryjnego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach łączy z zamiłowaniem do nauczania i pracą wykładowcy w Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej oraz Akademii WSB. Ukończył kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego i prowadził zajęcia z teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w licznych szkołach policealnych. Zwolennik podejścia projakościowego w sektorze ochrony zdrowia opartego o normatywne systemy zarządzania jakością. Czynny auditor wewnętrzny normy ISO 9001:2015. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie biochemii klinicznej chorób tkanki łącznej i chorób metabolicznych oraz diagnostyki laboratoryjnej czynników zakaźnych przenoszonych przez krew.

mgr Anna Mirecka

Absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lektor, nauczyciel oraz metodyk z wieloletnim doświadczeniem. Prywatnie interesuje się literaturą współczesną, psychologią, jazdą konną, turystyką oraz kulinariami.

mgr Justyna Mizera

Mgr Justyna Mizera – dietetyk sportowy, wykładowca uczelni wyższej na kierunku: dietetyka. Od 2009 r. zbilansowała ponad 1400 indywidualnych diet dla sportowców, dzieci i osób otyłych. Pracuje m.in. z 35 medalistami mistrzostw świata i olimpijczykami, ale też  z amatorami.  Startowała w zawodach w fitness sylwetkowym oraz półmaratonach. Autorka bestsellera "Dietetyka sportowa" oraz „Żywienia młodego sportowca”, a także licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Ekspert wszystkich największych stacji telewizyjnych w Polsce. Prowadząca program Zdrowo, dla odmiany; Prowadzi warsztaty kulinarne  oraz kursy z zakresu dietetyki. Dietetyk kadry Polski w zapasach, pasjonatka gotowania. www.sportowydietetyk.com.pl

mgr Marta Nieścior

Trener biznesu beauty, doświadczony szkoleniowiec z zakresu sprzedaży, marketingu usług i produktów salonu beauty, klinik medycyny estetycznej i spa oraz zarządzania zespołem. Autorka publikacji w pismach branżowych oraz materiałów szkoleniowych dla managerów i specjalistów branży beauty. Prowadzi szkolenia otwarte Akademii Managera Beauty, jak i dedykowane dla hoteli spa, salonów beauty, klinik medycyny estetycznej oraz dla firm dostarczających rozwiązania dla salonów i spa.

mgr Magdalena Owczarek

Dyplomowany kosmetolog - podolog. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu oraz WSZKiPZ w Warszawie studia podyplomowe na kierunku podologia. Jest współpromotorem wielu prac magisterskich i licencjackich z dziedziny podologii i kosmetologii. Od 2005 roku prowadzi wykłady w zakresie kosmetologii leczniczej i podologii kosmetycznej oraz zajęcia praktyczne z kosmetologii pielęgnacyjnej i podologii na studiach magisterskich, licencjackich oraz na kursach zawodowych. Jest szkoleniowcem firm: Yonelle i Secret Lashes. Ma w swoim dorobku publikacje w pismach branżowych tj. „Beauty Forum” oraz na blogu firmy Noble Healt. Od trzech lat jest członkiem jury konkursu Beauty Premium.

mgr Piotr Parjaszewski

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, gdzie kontynuuje naukę w Sekcji prawa medycznego i farmaceutycznego. Od 2017 roku stara się o uprawnienia Radcy Prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie zatrudniony na stanowisku Kierownika Działu Prawnego i Zamówień Publicznych, Radcy Prawnego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy. Poza prawem interesuje się młodą sztuką, architekturą oraz crossfitem.

mgr Krystyna Powierża

Dyplomowana starsza pielęgniarka i nauczyciel. Od 25 lat pracuje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a  od 10 lat jest  nauczycielem w CNiB ŻAK. W 2007 roku na  Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, na kierunku: pedagogika (pedagogika zdrowia) specjalność: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia uzyskała tytuł zawodowy magistra W 2012 roku na  Uniwersytecie Jagiellońskim w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego ukończyła studia doskonalące : Żywienie w zdrowiu i chorobie. W 2017 roku uzyskała tytuł  Pielęgniarki specjalisty  w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Jako wolontariusz prowadzi szkolenia z zakresu  pierwszej pomocy  na kursach prawo jazdy. Ma na swoim koncie wiele kursów i szkoleń z dziedziny medycyny

mgr Dorota Rożek

Absolwentka Chemii Środków Bioaktywnych i Kosmetyków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych: Wiedza o Kosmetykach i Suplementach Diety Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym, pracuje na stanowisku specjalisty do spraw dokumentacji, oceny bezpieczeństwa oraz badań fizykochemicznych kosmetyków, Zastępca Kierownika Zakładu Laboratorium Badań Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015, członek grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (nauczyciel, Przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych).

mgr Agata Skiwska

Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia. Kosmetolog z zamiłowania i pasji do pielęgnacji ciała i zdrowia. Od ponad 13 lat prowadzi własną praktyką w Gabinecie Kosmetologii w Radzyminie. Swoje umiejętności podwyższa na szkoleniach zarówno w Polsce, jak i za granicą, między innymi w USA. Wieloletni wykładowca i egzaminator w studium kosmetycznym Centrum Nauki i Biznesu Żak w Wołominie. Od 2015 r. związana z WSIiZ w Warszawie.

mgr Joanna Skrzypczak

Absolwentka Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmie Dr Ireny Eris na stanowisku dermokonsultantki. Po 2 latach pracy rozpoczęła pracę w firmie Dax Cosmetics na stanowisku Regionalnego Kierownika Sprzedaży, gdzie zarządzała liczną grupą handlowców na terenie Naszego kraju. W kolejnych latach zajęła się szkoleniami w branży beauty, rozpoczynając swoją przygodę od opieki nad 7 topowymi markami kosmetycznymi. W roku 2019 rozpoczęła zatrudnienie u lidera branży - w firmie L’oreal, gdzie przez następne miesiące zajmowała się szkoleniami dedykowanymi dla farmaceutów. Swoje rozległe zainteresowania poszerzyła w ostatnim roku również o tajniki trychologii kosmetologicznej, decydując się na rozpoczęcie studiów podyplomowych w tym obszarze właśnie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

mgr Weronika Słupek

Specjalista z zakresu trychologii (pielęgnacja i terapia skóry głowy i włosów), kosmetolog, fryzjer, autorka książki „Trychologia kosmetyczna. Pielęgnacja skóry głowy i włosów”, nauczyciel akademicki, ekspert i konsultant przy programach telewizyjnych i internetowych. Autorka wielu artykułów w pismach branżowych. Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Wydział Nauk Medycznych w Warszawie. Jeden z członków – założycieli Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego, jak również współorganizator Pierwszego w Polsce Sympozjum Trychologicznego. Właścicielka Natural Concept (salon day spa i gabinet) oraz Well Concept (szkolenia, dystrybucja Chrissie Cosmetics).

mgr Beata Stasiewicz

Lektor języka angielskiego; absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczony praktyk nauczania języka angielskiego na poziomach: akademickim oraz ponadgimnazjalnym. Od 2007 roku związana z WSIiZ.

mgr inż. Agnieszka Stateczna-Mędrek

Absolwentka Politechniki na Wydziale Chemii o specjalności Technologia Kosmetyków i Chemia Artykułów Gospodarstwa Domowego. Magister, Inżynier oraz Manager Jakości. Technolog z kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu receptur kosmetyków, produktów naturalnych, produktów perfumeryjnych i produktów biobójczych. Kierowała działem badań i rozwoju oraz kontroli jakości w dużych firmach kosmetycznych. Nadzorowała proces wprowadzania produktów kosmetycznych, biobójczych na rynki europejskie. Posiada ugruntowaną wiedzę o surowcach i procesach technologicznych. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem, kierowała kilkoma pracami zleconymi, dotyczącymi opracowania innowacyjnych receptur i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady, warsztaty i laboratoria z zakresu kosmetykologii, produktów i surowców kosmetycznych, receptury kosmetycznej, technologii kosmetyków. Od 2015 roku właścicielka firmy, której profil i działalność pokrywa się z wykształceniem - zajmuje się opracowaniem receptur, kosmetyków zarówno naturalnych wg obowiązujących standardów jak i klasycznych, dokumentacją itp, 

mgr inż. Anna Szewczyk

Z wykształcenia: absolwentka Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Politechnice Radomskiej, udział w wielu szkoleniach i kursach z dziedziny chemii kosmetycznej, fizycznej, analitycznej (chromatografia gazowa, spektrometria atomowa ICP, metody miareczkowania potencjometrycznego, kulometrycznego) oraz statystycznych opracowaniach metod badawczych (walidacja i niepewność metod, spójność pomiarowa). Wieloletnie doświadczenie jako specjalista chemik oraz kierownik ds. technicznych w laboratorium chemicznym, audytor wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium wg ISO 17025. Wieloletnie doświadczenie w recepturze, znajomość surowców kosmetycznych, doświadczenie w technologii i pomiarach chemicznych.

mgr Marta Szwed

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie, ze specjalizacją Psychologia w zarządzaniu. Studia I stopnia ukończyła na kierunku Zdrowie publiczne, specjalizacja Kosmetologia w odnowie biologicznej. W pracy zawodowej zajmowała się m.in. wykonywaniem zabiegów kosmetycznych, masaży na twarz i ciało, czy prowadzeniem szkoleń i pokazów produktowych. Od 2014 roku związana z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu kosmetologii i masażu. Prywatnie interesuje się holistycznym ujęciem tematu zdrowia i urody, naturalnymi metodami leczenia, rysunkiem oraz malarstwem.

mgr inż. Sebastian Tatarek

Konsultant branży beauty & health, wykładowca, właściciel firmy COSMED Consulting. Wykształcenie wyższe zdobył jako absolwent Wydziału Żywienia Człowieka i Nauk Konsumenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W ramach Agencji Rozwoju Gospodarczego - Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich w 2004 roku ukończył  Podyplomowe Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem. W 2007 roku podyplomowe studia Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz w 2010 r. w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, podyplomowe studia w zakresie Stosowania, Wytwarzania i Oceny Wyrobów Kosmetycznych. 

Od ponad 16 lat związany z branżą kosmetyczno-farmaceutyczną. Kwintesencją długoletniego doświadczenia w tej branży było założenie w 2010 roku własnej firmy konsultingowej pod nazwą COSMED Consulting, która dostarcza szeroki wachlarz usług adresowanych do firm działających w szeroko rozumianej branży beauty & health. Klientami oraz partnerami firmy są między innymi przedsiębiorstwa kosmetyczne i farmaceutyczno-medyczne, salony kosmetyczne i Spa, szkoły kosmetyczne, czy sieci aptek i drogerii. W ramach firmy COSMED Consulting realizowane są takie projekty jak m. in. otwieranie salonów kosmetycznych, klinik i Spa; wprowadzanie kosmetyków i parafarmaceutyków na rynek, tworzenie kampanii edukacyjnych i reklamowych dla firm z branży kosmetycznej oraz medycznej; organizacja szkoleń dedykowanych dla firm oraz właścicieli i specjalistów szeroko pojętej branży beauty.

W 2015 roku w ramach firmy COSMED Consulting, Sebastian Tatarek wprowadził na rynek własną profesjonalną markę kosmetyków EsthiCell PROFESSIONAL. Marka ta to dermoestetyczna odpowiedź na współczesne potrzeby pielęgnacyjne w gabinetach dermoestetycznych, salonach kosmetycznych i Spa. Filozofia marki łączy wiele istotnych elementów, wśród których najważniejsze to ograniczenie w formułach produktów do minimum substancji mogących oddziaływać negatywnie, w tym substancji zapachowych.

Dzięki szerokiemu profilowi prowadzonej działalności, ma możliwość współpracować z wieloma firmami i ekspertami, uczestniczyć w ciekawych przedsięwzięciach i projektach, które często inicjują i wprowadzają na rynek nowatorskie rozwiązania.

mgr farm. Olga Traczyk-Truba

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorantka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na stanowisku Kierownika Laboratorium w dziale Badań i Rozwoju w firmie Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków. Swoją wiedzę poszerzała w dziale Kontroli Jakości BetasoapSp z o.o. i w dziale Technologiczno-Wdrożeniowym Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris. Autorka licznych artykułów w czasopismach barażowych. Specjalizuje się min. opracowywaniu formuł naturalnych kosmetyków, ewaluacji deklaracji marketingowych i oznakowania pod względem prawnym, przeprowadzaniu i organizacji badań wdrożeniowych produktów kosmetycznych. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

mgr Katarzyna Tynecka

Od 2009 roku w praktyce  wykorzystuje zdobytą wiedzę w tworzeniu spersonalizowanych usług kosmetycznych uwzględniających unikalne potrzeby skóry. Koncentruje się na zdobywaniu rzetelnej wiedzy w zakresie cer problematycznych w tym m.in: cery trądzikowej jak trądzik młodzieńczy, trądzik różowaty, cery alergiczne i o złożonej etiologii. W ramach kompetencji zawodowych stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w seminariach naukowych i badawczych związanych ze zdrowiem, urodą i pielęgnacją skóry.  Absolwentka wydziału farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dyplomowany kosmetolog Wyższej Szkoły Kosmetyki i Pielęgnacji. Z powodzeniem łączy te dwie strefy zawodowe z pasją, zaangażowaniem i głębokim przeświadczeniem w skuteczność indywidualnego podejścia do problemów każdego klienta. Jest propagatorką i prekursorką nieinwazyjnych metod wspomagania różnych form pielęgnacji skóry z wykorzystaniem innowacyjnych biozgodnych technologii fitochemii kosmetycznej. Obecnie prowadzi własną działalność zawodową i na stałe współpracuje z jednym z warszawskich gabinetów kosmetycznych i masażu.

mgr inż. Małgorzata Wodecka

Z wykształcenia: absolwentka Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Politechnice Radomskiej oraz Studiów Podyplomowych - Stosowanie, wytwarzanie i ocena wyrobów kosmetycznych w WSZKiPZ w Warszawie. Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. Wieloletnie doświadczenie w technologii oraz recepturowaniu kosmetyków (kosmetyka pielęgnacyjna, zapachowa oraz kolorowa), projektowanie produktów zapachowych do wnętrz. Tworzenie dokumentacji kosmetyków (dossier), rejestracja produktów kosmetycznych - notyfikacja w CNPN. Specjalista ds. badań i jakości w laboratoriach kosmetycznych i chemicznych.

mgr Katarzyna Wójcik-Brylska

Kosmetolog, fizjoterapeuta, trener – szkoleniowiec, Interim Manager, wykładowca akademicki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Absolwent studiów magisterskich na wydziale Politologia ze specjalizacją Polityka zdrowotna w Polsce i UE w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe rozwija w zakresie nauk społecznych przygotowując się do otwarcia przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania zawodowe to przede wszystkim Komunikacja medyczna i Medycyna narracyjna.

mgr inż Paulina Złotko-Mazuś

Absolwentka Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki na kierunku Technologia chemiczna, w specjalności Chemia i Technologia kosmetyków. W swojej wieloletniej pracy zawodowej zajmowała się zarówno wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych, jak i nadzorem produkcji kosmetyków kolorowych oraz prowadzeniem zajęć ze studentami. Obecnie prowadzi własną działalność z zakresu doradztwa biznesowego, szkoleń i rozwoju dla firm z branży kosmetycznej.

Wioletta Uzarowicz

Wizażystka profesjonalnych marek kosmetycznych. Założycielka Warszawskiej Akademii Wizerunku Uzarowicz Art Visage. Autorka podręcznika dla wizażystów "Sztuka Makijażu Profesjonalnego"(2012), oraz kursu dvd "Wizaż - odnajdź naturalne piękno"(2006), oraz współautorka poradnika "W sukience do sukcesu"(2013). Ekspert programów telewizyjnych TVN , TVP2, Super Stacja.
Wizażystka i juror konkursów piękności Elite Model Look, Miss Word, Miss Polonia. Ekspert w dziedzinie wizerunku biznesowego. Współautorka projektów: "Profesjonalny sekretariat", "Wizerunek w pracy", "Kosmetyczka, wizażystka - Twój nowy zawód".
Autorka skryptów szkoleniowych i programów nauczania, opartych na autorskich technikach wykonania makijaży profesjonalnych. Autorka felietonów i artykułów z zakresu kreowania wizerunku, psychologii koloru, trendów i stylizacji publikowanych w prasie branżowej. Pasjonatka kreowania wizerunku w oparciu o analizę osobowości i psychologicznych predyspozycji człowieka. Podsumowaniem 13 lat pracy w zawodzie wizażysty było uzyskanie dyplomu Mistrza Wizażu i Stylizacji, zdanego w 2014 roku w Izbie Rzemieślniczej.