Kosmetologia stosowana

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

  

 

KOSMETOLOGIA STOSOWANA

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Oczekiwania klientów rynku usług kosmetologicznych z dnia na dzień wzrastają, co wymaga sporych zasobów kadrowych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, współpracujących z największymi ośrodkami SPA & Wellness. Szczególną uwagę zwraca się na kadrę posiadającą wiedzę z zakresu najnowszych technologii i rozwiązań mających na celu poprawę estetyki ciała i twarzy pacjenta. Profesjonaliści spełniający najwyższe standardy stają się źródłem gwarantowanej satysfakcji dla klienta. Dla wielu z nich zawodowym celem jest nie tylko poprawa wyglądu zewnętrznego pacjenta, ale również jego uświadomienie w kwestii zagrożeń i ryzyka jakie niosą za sobą zabiegi z zakresu kosmetologii.

Promowanie świadomych zachowań prozdrowotnych powinno pozostawać w gestii kosmetologów, których wiedza powinna być na bieżąco poszerzana i weryfikowana. Tym samym stają się oni zarówno promotorami, jak i edukatorami zdrowia.

Studium dedykowane jest absolwentom szkół wyższych żywo zainteresowanych tematyką kosmetologii.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Rozwój rynku kosmetyków i usług związanych z pielęgnacją urody powoduje stały wzrost zapotrzebowania na wysoko kwalifikowanych specjalistów w dziedzinie szeroko pojmowanej kosmetologii. Kształceniu takich właśnie specjalistów, dysponujących interdyscyplinarną wiedzą, służą dwusemestralne studia podyplomowe Kosmetologia stosowana. Absolwent studium Kosmetologia stosowana uzyskuje przygotowanie do pracy w obszarze usług kosmetycznych m.in. w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, firmach kosmetycznych oraz przemyśle kosmetycznym.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • przeprowadzić wywiad kosmetologiczny będący wstępem do podjęcia współpracy z konkretnym pacjentem,
 • samodzielnie przeprowadzić zabieg kosmetologiczny z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej,
 • współpracować z lekarzem specjalistą w zakresie konkretnego przypadku,
 • wykorzystywać specjalistyczną aparaturę kosmetologiczną w codziennej pracy zawodowej,
 • posługiwać się nomenklaturą nabytą w czasie studiów podyplomowych, zaczerpniętą z wszelkich źródeł popularnonaukowych zajmujących się problematyką branży kosmetologicznej,
 • efektywnie wykorzystywać w codziennej pracy wiedzę nabytą w czasie studiów podyplomowych,
 • samodzielnie pozyskiwać wiedzę konieczną do dalszego rozwoju zawodowego.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • prywatnych gabinetach kosmetologicznych,
 • klinikach odnowy biologicznej,
 • ośrodkach SPA & Wellness,
 • koncernach kosmetycznych,
 • przedsiębiorstwach prowadzonych w ramach własnej działalności gospodarczej skupiającej się na świadczeniu usług kosmetologicznych,
 • redakcjach czasopism popularnonaukowych podejmujących tematykę z zakresu: dermatologii, medycyny estetycznej, kosmetologii.
 • instytucjach skupiającymi się na promocji zdrowia.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek KOSMETOLOGIA STOSOWANA
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-20%) dla pierwszych 5 osób

2 400 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

3 000 zł/semestr